Neděle 3. března 2024, svátek má Kamil
130 let

Lidovky.cz

VÝLET: Podél Oslavy do dávného pravěku

Česko

Snadná stezka pro pěší a cyklisty vede rovinatým terénem podél říčky Oslavy. Při troše štěstí můžete nalézt zkameněliny s otisky přesličkovitých rostlin starých až 300 milionů let.

Výlet začneme na zámku v Oslavanech. Založil jej v roce 1225 ženský cisterciácký klášter na Moravě, po válce připadl státu a sloužil jako skladiště. Dnes patří zámek městu Oslavany a v rámci Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR je postupně renovován. Přímo na zámku jsou dvě muzea - hasičské a hornictví a energetiky. Obě vznikla díky místním nadšencům. Hornická expozice je věnována stejnému tématu jako naučná stezka, tedy rosickooslavanské pánvi. Seznamuje se vznikem uhlí, historií zdejší těžby, která probíhala od 18. století do roku 1922. Doly zde byly hluboké skoro jeden a půl kilometru.

Naučná stezka začíná přímo proti zámku na levém břehu říčky Oslavy. Lze zde sledovat sedimenty, které vznikly přibližně před 300 miliony let - včetně výchozů uhelných slojí. Panely naučné stezky jsou vlastně odbornou geologickou učebnicí. Naše území se tehdy nacházelo téměř na rovníku, poměrně hornatou krajinu doplňovala jezera v údolích. Tomu také odpovídala vegetace - z nahromaděných zbytků rostlin vznikly sloje černého uhlí. V jejich blízkosti se často nacházejí i zkameněliny, většinou otisky rostlin. I když je lze najít přímo ve skalních výchozech u naučné stezky, větší naděje na zajímavé nálezy je na haldách bývalých dolů. Při troše štěstí najdeme otisky kmínků a olistění přesličkovitých rostlin, vzácnější jsou listy kapradin.

Stezka vede okolo ústí dědičné štoly. Tato důlní díla odváděla vodu z ložiska a často měřila několik kilometrů. Portál štoly je obnoven, včetně letopočtu 1853.

Autor: