Pátek 12. dubna 2024, svátek má Julius
130 let

Lidovky.cz

Zemědělské a veterinární fakulty

Česko

V této skupině srovnáváme a hodnotíme celkem devět zemědělských a veterinárních fakult čtyř českých veřejných vysokých škol. Většina z nich poskytuje převážně „kratší“ bakalářské programy, případně jejich mix s programy „delšími“, magisterskými; výjimkou je pouze brněnská fakulta veterinárního lékařství, která nabízí výhradně programy magisterské a doktorské.

Zemědělské a veterinární fakulty se často profilují jako regionální a nadprůměrných výsledků dosahují ve funkci celoživotní. Naopak jejich silnou stránkou nebývá orientace na funkci mezinárodní - v tomto ohledu nejúspěšnější fakulta veterinárního lékařství v Brně a fakulta lesnická a dřevařská v Praze dosahují pouze průměrných výsledků. Ve výzkumu potom vynikají pouze již jmenovaná pražská lesnická a dřevařská a brněnská agronomická fakulta.

Absolutní počty aktuálně zapsaných na zemědělských a veterinárních fakultách jsou dosti rozdílné; nejvíce zapsaných má pražská fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů a nejméně brněnská fakulta veterinárního lékařství.

Značné rozdíly mezi fakultami jsou rovněž v šancích na přijetí ke studiu; téměř každý, kdo se přihlásí, je přijat na zmiňovanou pražskou lesnickou a dřevařskou, což zdaleka neplatí o přijímacím řízení na brněnské fakultě veterinárního lékařství, kde uspěje pouze každý čtvrtý. Nejvyšší preference uchazečů při zápisu ke studiu má brněnská agronomická, naopak nejnižší brněnská fakulta veterinární hygieny a ekologie.

Zemědělské a veterinární fakulty nejsou nijak extrémní z pohledu podílu neúspěšných či úspěšných absolventů. Nejčastěji neúspěšní bývají studenti brněnské agronomie a pražské agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů; vedle toho vysoké podíly úspěšných absolventů během standardní doby studia zvýšené o rok vykazuje brněnská fakulta veterinárního lékařství. Zejména dvě brněnské veterinární fakulty kvůli délce svého studia vykazují vysoké počty stále ještě studujících po čtyřech, respektive šesti letech od zápisu.

Dvě extrémní hodnoty se objevily v podílech studentů, kteří přestoupili jinam. V obou případech se jedná o přestupy mezi fakultami v rámci školy, a to z neupřesněných důvodů. Tím jsou však nepříznivě ovlivněny podíly úspěšných absolventů, které v těchto případech nejsou relevantní.

Z hlediska pokračování v navazujícím programu studia jsou zemědělské a veterinární fakulty přibližně průměrné. Na trhu práce se jejich absolventi uplatňují spíše hůře než ostatní; výjimkou jsou fakulty lesnická a dřevařská v Praze, veterinárního lékařství v Brně a zahradnická v Brně.

Zemědělské a veterinární fakulty Funkce a profily fakult

Studijní Mezinárodní Výzkumná Regionální Celoživotní

Zemědělská fakulta JU ** * *****

Fakulta veterinárního lékařství VFU ***** *** *** ** *****

Fakulta veterinární hygieny a ekologie VFU *** ** *** **** *****

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU ** ** *** *** ****

Fakulta lesnická a dřevařská ČZU *** **** *****

Fakulta životního prostředí ČZU *** ** *** ** *****

Agronomická fakulta MeU ** ** **** ***** ***

Lesnická a dřevařská fakulta MeU *** ** *****

Zahradnická fakulta MeU ** ** ** ***** ***

Průběh studia od přijímacího řízení až po přechod na trh práce

Zemědělské a veterinární fakulty zapsaní šance na preference neúspěšně přestoupili stále ještě úspěšně pokračují jsou

2009/2010 přijetí při zápisu ukončili studium jinam studují absolvovali v navazujícím studiu nezaměstnaní

Zemědělská fakulta JU 790 87 % 66 % 32 % 36 % 3 % 29 % 29 % 7 %

Fakulta veterinárního lékařství VFU 140 25 % 85 % 19 % 0 % 21 % 61 % 7 % 1 %

Fakulta veterinární hygieny a ekologie VFU 225 66 % 61 % 28 % 4 % 15 % 52 % 54 % 7 %

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU 1257 74 % 84 % 56 % 0 % 2 % 42 % 66 % 4 %

Fakulta lesnická a dřevařská ČZU 752 97 % 79 % 37 % 61 % 1 % 1 % 72 % 0 %

Fakulta životního prostředí ČZU 949 79 % 76 % - - - - 60 % 6 %

Agronomická fakulta MeU 772 51 % 94 % 57 % 0 % 1 % 42 % 56 % 9 %

Lesnická a dřevařská fakulta MeU 450 62 % 86 % 37 % 0 % 9 % 55 % 59 % 8 %

Zahradnická fakulta MeU 327 69 % 83 % 45 % 0 % 5 % 49 % 54 % 1 %

20 z vás otestovalo produkty ECO by Naty. Jak testování dopadlo?
20 z vás otestovalo produkty ECO by Naty. Jak testování dopadlo?

ECO by Naty je značka založena na jednoduchém, avšak silném závazku – poskytovat inovativní a ekologicky šetrné produkty, které chrání nejen zdraví...