Neděle 19. května 2024, svátek má Ivo
  • Premium

    Získejte všechny články mimořádně
    jen za 49 Kč/3 měsíce

  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
130 let

Lidovky.cz

Změna pohlaví musí být daná operací, říká sexuolog. Středověk, zlobí se transgender osoby

Česko

  5:00
PRAHA - K oficiální změně pohlaví by podle návrhu ministerstva spravedlnosti mělo stačit „pouhé“ prohlášení na matrice a potvrzení od lékaře. Česko si jinak změnu pohlaví podmiňuje chirurgickým zákrokem. Návrh resortu vyvolává vášnivou diskusi, zatím největší, která se na toto téma v Česku otevřela. Zatímco Sexuologická společnost novinku z principu odmítá, transgender osoby a aktivisté upozorňují, že lékaři jednají v rozporu se Světovou zdravotnickou organizací.

Viktor Heumann foto: archiv Viktora Heumanna

Od dvanácti let věku by si člověk mohl změnit pohlaví prohlášením na matrice. Změna pohlaví by totiž dle návrhu ministerstva spravedlnosti už nebyla podmíněna chirurgickým zákrokem. Osoba, která se cítí být jiného pohlaví, by pak úřadu „jen“ doložila potvrzení lékaře, přičemž osoby mladší patnácti by potřebovali souhlas rodičů.

Provedení sterilizace? Návrh s ním nepočítá

Česká právní úprava by se tak dostala do souladu s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva. V roce 2017 soud v předmětném rozsudku uvedl, že úřední změnu pohlaví nelze podmiňovat podstoupením chirurgického zákroku či provedením sterilizace. 

Shledal totiž, že takové podmínka je v rozporu s Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod, který zakotvuje právo na respektování soukromého a rodinného života.

Celé znění návrhu

Nová úprava bude podle návrhu, který má Česká justice k dispozici, vypadá takto:

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 460/2016 Sb. a zákona č. 303/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 29 odstavec 1 zní:

„(1) Člověk, který dovršil dvanáct let a u něhož je trvalý nesoulad mezi duševním a zapsaným pohlavím v knize narození nebo jiné evidenci podle jiného právního předpisu, má právo na změnu pohlaví.“.

2. V § 29 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Pohlaví lze změnit osobním prohlášením před matričním úřadem. K prohlášení je třeba předložit potvrzení o tom, že je u člověka trvalý nesoulad mezi duševním a zapsaným pohlavím, které mu na žádost vydá lékař se specializovanou způsobilostí v oboru sexuologie nebo se zvláštní odbornou způsobilostí v oboru sexuologie. U člověka mladšího patnácti let je třeba, aby mu k učinění prohlášení udělil souhlas jeho zákonný zástupce.“.

Ministerstvo spravedlnosti v předkládací zprávě uvedlo: „Změna pohlaví je otázkou primárně statusovou, a proto je nezbytné změnu provést v občanském zákoníku a současně provést navazující úpravy v zákoně o matrikách“. Materiál ještě resort neodeslal do připomínkového řízení. Web Česká justice jej ovšem získal a cituje z něj (více v boxu napravo - pozn. red.)

Nové ustanovení občanského zákoníku má platit od ledna 2019. Proces změny pohlaví, který by se v Česku podle informací k nové úpravě týkal zhruba tisíce lidí, si ministerstvo představuje následovně: „K úřední změně pohlaví bude docházet na základě osobního prohlášení trans osoby před matričním úřadem, kdy dnem rozhodným pro změnu pohlaví bude den učinění prohlášení. Změna pohlaví bude podmíněna předložením potvrzení ošetřujícího lékaře (sexuologa) o diagnóze poruchy pohlavní identity,“ stojí v návrhu. 

Podle sexuologa Jaroslava Zvěřiny, který od roku 2016 spolupracoval s Výborem pro sexuální menšiny při Radě vlády pro lidská práva, je pohlavní identita předem daná. Nelze ji tedy označit za volitelnou disciplínu. 

Lékař již před dvěma lety jako zástupce Sexuologické společnosti ale prohlásil, že pokud někdo chce vystupovat v opačné sexuální roli, a odmítá chirurgické výkony, pak „nemá důvod přivlastnit si opačné matriční pohlaví“. Státy, které to umožní, pak podle něj zažívají situace, kdy ženy jsou otcové svých dětí a muži jejich matkami.

Zvěřina Jaroslav

Změna matričního pohlaví je u nás podmíněna sterilizací. „Pokud se politici přikloní k návrhu na změnu pohlaví bez sterilizace, pak se musíme připravit na muže, kteří budou matkami svých dětí a na ženy, které budou jejich biologickými otci. Navíc změna pohlaví není u všech subjektů jednoznačný a lehce rozpoznatelný proces,“ uvedl pro server Lidovky.cz Zvěřina.

A pokračoval v souvislosti se zákonným rámcem. „Legislativa by měla stanovit jak a kolikrát se taková změna může v životě opakovat. Trend směřuje konec konců k tomu, aby se změna pohlaví nepovažovala za zdravotnický problém, transsexualita nebude diagnózou, psychickou poruchou, ale životní filozofií. Pak stanovisko lékařů nebude mít žádný velký význam,“ sdělil sexuolog.

Šéf organizace Trans*parent Viktor Heumann se ovšem domnívá, že o trans lidech pořád koluje řada mýtů. „Například ten, že všichni touží po chirurgickém zákroku a nemají problém s požadavkem sterilizace. V naší činnosti se přitom každou chvíli potkáme s někým, kdo je trans, ale tuto operaci nechce nebo ze zdravotních důvodů jednoduše nemůže podstoupit. Současná podoba zákona tedy neodpovídá realitě a je načase ji změnit,“ uvedl v rozhovoru, proč nesouhlasí s výroky Zvěřiny. 

Postoj sexuologa jej ovšem nepřekvapuje. „Je ale v rozporu s návrhem publikovaným v tomto týdnu ohledně klasifikace nemocí WHO, kde nově genderový nesoulad (namísto transsexualismu) už není klasifikován jako duševní porucha,“ řekl pro server Lidovky.cz Heumann.

Duševní porucha? Minulost

Loni navíc Evropský soud pro lidská práva podmínku sterilizace označil jako nepřípustnou. „Za potřebný krok správným směrem také považujeme aktuální rozhodnutí Světové zdravotnické organizace vyjmout trans identity ze seznamu duševních poruch. Bohužel, část odborné české veřejnosti se stále křečovitě drží minulosti, dál obhajuje kastrace a mluví o trans lidech jako o nemocných. Toto v podstatě středověké pojetí vede k mnoha dalším problémům,“ posteskl si Heumann s tím, že rozhodnutí o případném chirurgickém zákroku by mělo být čistě na dané dospělé osobě.

Důvodem, proč ministerstvo s návrhem přichází, je přitom údajná diskriminace transgender osoby, na kterou je pohlíženo jako na osobu, kterou se necítí být.

„To mimo jiné znamená, že ani doklady trans osoby neodpovídají jejímu skutečnému pohlaví a trans osoba je tak v běžném životě vystavována velice nepříjemným situacím, kdy má předložit své doklady, ale údaje jako je jméno, příjmení, pohlaví a rodné číslo, které jsou v těchto dokladech uvedeny, zpravidla neodpovídají vzhledu, chování a obecně sociální roli dané osoby. Na základě toho může docházet k situacím, kdy bude trans osoba na základě tohoto nesouladu diskriminována, například při přijetí do zaměstnání, v komunikaci s úřady apod.,“ vysvětluje ministerstvo spravedlnosti.

Právě to by se s novou zákonnou úpravou mělo změnit. „V důsledku umožnění právního uznání změny pohlaví bez nutnosti invazivních zákroků může trans osoba přistoupit k úřední změně pohlaví dříve, přičemž tento krok bude mít zpravidla velmi pozitivní vliv na její život,“ píše ministerstvo spravedlnosti.

Zvěřina nicméně, jak uvedl pro Českou justici, trvá na svém. „Za Sexuologickou společnost ČLS jsme vládní výbor informovali o našem stanovisku, které se nemění. Genderová dysforie či transsexualita jsou duševními poruchami, které vyžadují specifická terapeutická opatření. My jako lékaři, kteří se desítky let snažíme pomáhat těmto lidem, nepovažujeme za diskriminační, ani nelidské, když změnu matričního pohlaví podmiňujeme kastrací,“ uvedl na závěr pro web o justičních tématech. 

Rozdáváme samoopalovací fluid ZDARMA
Rozdáváme samoopalovací fluid ZDARMA

Toužíte po dokonalé letní barvičce bez rizika spálení? Vyzkoušejte lehký přírodní samoopalovací krém na obličej i tělo od Manufaktury. Zapojte se...