Sobota 2. března 2024, svátek má Anežka
130 let

Lidovky.cz

Zvířata vedou nad rostlinami

Česko

Obory týkající se chovu a léčby zvířat mladí lidé upřednostňují před obory, v nichž jde o rostliny. Zájem o studium zemědělských vysokých škol však celkově není nikterak závratný.

Studijní oddělení zemědělských vysokých škol nepatří k těm, které by byly zahlceny přihláškami maturantů. Výjimkou je Fakulta veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně. Ta jako jediná v zemi umožňuje stát se lékařem zvířat. Šance na přijetí je tu 33 %.

Ostatní vysoké školy, jejichž obory se týkají studia rostlin a zvířat, přijímají většinu přihlášených. V Česku není ani jedna soukromá škola, která by podobné studium nabízela. Zemědělské VŠ ve snaze upoutat zájem mladých otevírají nové obory, které by připravili odborníky, již na trhu práce chybí. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita (MZLU) v Brně příští akademický rok otevře úplně novou fakultu - Fakultu regionálního rozvoje a mezinárodních studií.

„Akreditační komise MŠMT ČR již schválila bakalářské studijní programy Regionální rozvoj a Regional Development. Jejich absolventi budou schopni koncepčně řešit otázky ekonomické, hospodářskopolitické, environmentální i sociální souvislosti rozvoje regionů, připravovat projekty na podporu činností v regionu, provádět komplexní analýzy nebo založit samostatnou podnikatelskou činnost. Během letoška předložíme akreditační komisi ke schválení další studijní programy v češtině i angličtině -Mezinárodní teritoriální studia se studijními obory Mezinárodní rozvojová studia a Hospodářský rozvoj tropů a subtropů,“ řekl prorektor MZLU v Brně Prof. Dr. Ing. Libor Grega.

Lesnická a dřevařská fakulta stejné univerzity rozšiřuje svou nabídku bakalářských studijních oborů o obor Stavby na bázi dřeva. Fakulta počítá s tím, že do prvního ročníku přijme 60 nových studentů. Přijímačky se budou skládat z matematiky a fyziky, za dobrý prospěch (průměr do 1,5 včetně na vysvědčení z konce předposledního a na pololetním vysvědčení posledního ročníku) se psaní testů promíjí.

Na všechny obory lesnické a dřevařské fakulty MZLU v Brně, mezi něž patří například i obor Tvorba a výroba nábytku, se lze hlásit až do konce března.

S početnější nabídkou oborů letos přichází i Česká zemědělská univerzita v Praze. Na fakultě Agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů otevřeli nový obor Kynologie, dále Ekologické zemědělství, Rostlinolékařství, Trávnikářství, Veřejná správa v oblasti zemědělství a péče o krajinu, a jeden obor v angličtině - Sustainable Use of Natural Resources.

Tři nové bakalářské obory bude možné studovat na Zemědělské fakultě JČU v Českých Budějovicích. Obory Agropodnikání a Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině mají připravit příští soukromé zemědělce. Třetí nový obor na Zemědělské fakultě JČU - Dopravní a manipulační prostředky - je určen především absolventům středních odborných a průmyslových škol. „Student získá potřebné teoretické a praktické znalosti v oboru dopravy zemědělských produktů a surovin. Absolventi se uplatní v podnicích zemědělské prvovýroby, v organizacích zabývajících se službami pro zemědělství na úseku provozu a oprav dopravní a manipulační techniky nebo mohou pokračovat v magisterském studiu na některé z univerzit,“ uvedla mluvčí univerzity Hana Bumbová.

Na všechny nové i stávající obory zemědělské fakulty se dá dostat i bez přijímaček, posuzovat se budou jen výsledky studia na SŠ.

Kromě rozšiřování nabídky studijních možností, ať už otevíráním nových oborů či zvyšováním počtu stávajících, které lze studovat v angličtině, se zemědělské VŠ snaží přilákat studenty i různými stipendii. Například MZLU v Brně studentům poskytuje stipendium na ubytování, aby si mohli vybrat, zda chtějí bydlet na kolejích nebo si ve městě pronajmout pokoj či byt.

Nezaměstnanost absolventů mírně klesá Nezájem o studium zemědělských oborů byl v posledních letech způsoben i špatnou uplatnitelností absolventů na trhu práce. Zatímco v letech 2003 až 2004 nezaměstnanost čerstvých držitelů diplomůz těchto škol přesahovala deset procent, v letech 2006 až 2007 už klesla pod šest procent. Stejně je však nejvyšší ve srovnání s nezaměstnaností absolventů ostatních vysokých škol. Tyto statistiky se netýkají čerstvých veterinárních lékařů, problémy se sháněním místa nemívají ani absolventi Fakulty veterinární hygieny a ekologie Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně.

Autor:

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!