Středa 17. dubna 2024, svátek má Rudolf
130 let

Lidovky.cz

Zavádějící útok na Lisabonskou smlouvu

Názory

  18:52
Ad LN 11. 7.: "Lisabon" – skandální bianko šek na pravomoci
Ve svém článku pan Miloslav Bednář útočí na Lisabonskou smlouvu. Jeho terčem se stala proto, že přiznává EU právní subjektivitu. Evropská Unie je mezinárodní organizace nikoliv stát. Právní subjektivita mezinárodní organizace není ničím neobvyklým. Také jiné mezinárodní organizace (např. OSN) mají mezinárodní právní subjektivitu.
Bez této vlastnosti by totiž nemohla EU dost jasně působit a mít způsobilost vystupovat jako smluvní strana, jako subjekt před mezinárodními soudy a arbitrážemi (i EU tak může být subjektem žaloby) apod. Členské státy se rozhodně nezbavují Lisabonskou smlouvou své suverenity vcelku. Svěřují Evropské Unii podle čl. 5 některé své pravomoci v oblasti vnitřního trhu, sociální soudržnosti, hospodářské a měnové unie, volného pohybu občanů apod. Chce něco z toho pan Bednář zrušit? Je něco z toho nepřiměřené? Lisabonská smlouva výslovně ve svém článku 4 uvádí: „Unie ctí rovnost členských států před smlouvami a jejich národní identitu“. Neignoruje tedy suverenitu členských států. Nespravedlivý je rovněž útok na další přesuny pravomocí, které nejsou přesně určeny. Článek 48 Lisabonské smlouvy sice umožňuje přijímat její změny (vč. rozšiřování pravomocí), ale výslovně konstatuje, že vstoupí v platnost až po jejich ratifikaci všemi členskými státy v souladu s jejich ústavními předpisy. Toto pravidlo  platí i pro tzv. zjednodušený postup pro přijímání změn smlouvy. Navíc formou zjednodušeného postupu nelze rozšiřovat pravomoci svěřené Unii smlouvami. Třetí vadou Lisabonské smlouvy má být údajná „nadřazenost práva EU nad právem členských zemí“. To už je flagrantní neznalost současné Ústavy ČR. Ta totiž ve svém článku 10 i 10a zakotvuje přednost mezinárodních smluv před domácím právem i pravomoc Parlamentu k přenesení některých pravomocí na mezinárodní organizace. Autor zamlčuje, že Lisabonská smlouva mezi jiným přináší v článku 50 právo členské země na vystoupení z Unie. Pokud v České republice převládnou názory euroskeptiků, pak nám nic nebude bránit čl. 50 využít.
Zbývá už je závěrečný povzdech nad skandálně neinformovaným diskusním příspěvkem pana Bednáře. Lisabonská smlouva žádný bianko šek na pravomoci totiž nepředstavuje.
Autor:

Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara
Kuchaře/Kuchařku pro střední školu

Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara
Praha
nabízený plat: 20 000 - 29 000 Kč