Čtvrtek 25. dubna 2024, svátek má Marek
130 let

Lidovky.cz

Sedm dní hříchů: Ani major Uvarov není všemohoucí

Kultura

  7:00
Film režiséra Jiřího Chlumského Sedm dní hříchů líčí tragické dozvuky druhé světové války v Sudetech.

Český lesník a jeho krásná Agnes. České dějiny si pohrají nejen s tímto česko-německým párem (na snímku Ondřej Vetchý a Vica Kerekes) foto: BLUE SKY FILM

Lidské utrpení nezná národnost, stejně jako ji nezná špinavost, či naopak (výjimečně, ale přece se vyskytující) čestnost a poctivost. To je asi hlavní sdělení filmu Sedm dní hříchů, který vytčené pravdy ilustruje příběhem česko-německého manželského páru ze Šumperska, na nějž po osvobození Sudet tíživě dopadá „spravedlnost“ z rukou samozvaných mstitelů.

Lidé, jimž takřka ze dne na den připadla moc rozhodovat o osudech a životech svých dosavadních spoluobčanů, mají často sami máslo na hlavě – o to jsou zákeřnější a o to ochotněji se inspirují metodami nacistů. Zlo páchané na nevinných obětech tak pokračuje bez přestávky, jen s pozměněnými aktéry.

Přeskočená válka

Český lesník Jan Olšan (Ondřej Vetchý) si těsně před válkou bere Němku Agnes (Vica Kerekes): většina sousedů to vnímá jako cosi přirozeného, byť se samozřejmě najdou výjimky, jako například Agnesin cholerický bratr Jürgen. Ten chápe sestřin sňatek s Čechem jako smrtelnou urážku rodiny. Také je tu jakási nedořešená historie mezi Olšanem a jeho předchozí láskou Marií, která dala přednost vychytralému podnikateli Brachtlovi...

O tom, jak se vztahy mezi těmito a dalšími postavami v následujících válečných letech rozvinou dál, se ovšem moc nedozvíme. Film ještě ukáže, jak musí Jan Olšan nerad přijmout říšské občanství, aby si udržel práci, a pak se již střihem přesouvá k oněm těžkým sedmi dnům na přelomu končící války a neklidného míru. Do kraje malebné přírody a – jak se zdálo – vesměs dobrých lidí, vtrhne zlo: zabíjí a rabuje tu německá jednotka, pak přicházejí morálně vachrlatí „partyzáni“, z nichž se záhy stávají vládci okresu. Nikdo si není jistý svým dalším osudem, Agnes prchá, její manžel Jan ji marně hledá, sám se ovšem netěší právě velké přízni nových mocných – ještě že nový předseda ONV je jeho bratranec. Bude to ovšem stačit?

Až na to, že těch vynechaných šest let v historii postav opravdu dost citelně chybí (a náznaky v dalším ději to moc nenapraví), je zde položen základ pro docela působivé drama. Tvůrci však jako by se v dalším pokračování přesně nemohli rozhodnout, na které postavy a vztahy se soustředit a jak vlastně vyprávění pojmout: zda chtějí nechat růst a sílit již naznačené motivy, či zda hodlají diváky překvapovat novými a nečekanými zápletkami.

Na intimnější prokreslení vztahu mezi Janem a Agnes se vlastně nedostane. Dá se vytušit záměr ukázat proměnu hořkostí poznamenaného manželského vztahu v novou, silnou a možná k nenaplnění odsouzenou lásku. Tento psychologický, osobní aspekt se však ztrácí pod nánosem mnohem razantnějších tahů štětcem, které mají líčit vymknutost doby. Film Sedm dní hříchu tolik chce zobrazit nejednoznačnost dobra a zla v onom pohnutém období, až se paradoxně zalidní veskrze schematicky pojatými figurami, které pak do značné míry pouze předvádějí souboj rozličných stereotypů. S každým dalším dějovým zvratem je v takových případech dodáno jen další klišé, přičemž v závěru je jejich kadence opravdu nebezpečná.

Kdo smí nosit rudou hvězdu?

Pohříchu jednorozměrně vyznívají hlavní hrdinové – naivní a poctivý myslivec, který zřejmě teprve na konci války pochopil, že se něco neblahého děje, jeho andělsky nevinná žena – ale i další zúčastnění. Režisér Jiří Chlumský si dal dost práce s vytesáním busty spravedlivého sovětského majora Uvarova, pro jehož ztvárnění angažoval ruskou hereckou hvězdu Fjodora Bondarčuka.

Scenárista Josef Urban jeho historickou roli vykreslil již v (pozoruhodném) televizním dokumentu Kde se valí kameny z roku 2007: Uvarov neměl právě v lásce Čechy, neboť v bojích legionářů s bolševiky padl jeho otec, a coby vojenský velitel oblasti skutečně byl autoritou, u níž nacházeli zastání sudetští Němci postižení přehnanou českou horlivostí. Zde je Uvarov povýšen na jedinou velkou postavu příběhu, moudrého hrdinu, který dává za uši českým rychlokvašeným hrdinům a kárá je za přetvářku, když si připjali sovětskou rudou hvězdu, byť přitom vlastní hotel. Ani on však nemůže dohlédnout na vše...

7 dní hříchů

ČR 2012
Režie: Jiří Chlumský
Námět a scénář: Josef Urban
Hrají: Ondřej Vetchý, Vica Kerekes, Jarek Hylebrant, Attila Mokoš, Jiří Schmitzer, Igor Bareš, Fjodor Bondarčuk, Norbert Lichý
Premiéra 1. 11. 2012

Příběh prchající Agnes, místo aby gradoval, postupně spíše ztrácí dech, a také zpětné vysvětlování konkrétních důvodů jejího útěku působí dosti klopotně. Přesvědčivější je Janova odysea, i ta se ale až přespříliš zamotává. Tvůrci jako by sami úplně nevěřili, že se jim původně rozehrané linie skutečně spojí do důrazného dramatického finále: pro jistotu ještě přichází další (ne)čekaný padouch, který pro sebe bizarně ukradne nejvypjatější scénu celého filmu.

Bylo by možné se pozastavit nad mnoha jednotlivostmi: třeba jaký klíč tvůrci zvolili pro to, kdo bude kdy mluvit česky a kdy německy nebo proč obdařili vesničany zázračným porozuměním ruštině. Navzdory různým možným výtkám je nicméně film Sedm dní hříchu důležitou připomínkou jedné historické kapitoly a jako impuls k důkladnějšímu přemýšlení o oné době jistě fungovat může. I jako impuls pustit si znovu skvělé filmy, jako je Vláčilova Adelheid, Kachyňův Kočár do Vídně nebo Svobodův Zánik samoty Berhof.

Autor: