Pátek 1. března 2024, svátek má Bedřich
130 let

Lidovky.cz

Kultura

Cesta dvou umělců k harmonii. Dělí je 60 let, jejich díla spolu ale dokonale kontrastují

Výrazná barevnost. Obrazy Karla Štědrého kontrastují s díly Stanislava Kolíbala. foto: Martin Polák

Doporučujeme
V pražské Ville Pellé se setkávají dva umělci, jejichž tvorba má vzájemné průniky, a to i přes to, že je mezi nimi značný věkový rozdíl. Šedesát let bylo Stanislavu Kolíbalovi, když se Karel Štědrý narodil. Jejich společná výstava s názvem Paralely svědčí nejen o neutuchající výtvarné zdatnosti jednoho a rodící se další silné osobnosti druhého.
  15:00

Kurátor expozice Petr Volf se odvážil těžko představitelného – dát vedle sebe a nakonec k sobě legendu současného výtvarného umění Stanislava Kolíbala a velmi mladého, byť již na české umělecké scéně známého Karla Štědrého. Vyznavače čistých linií sochaře, pedagoga Stanislava Kolíbala a představitele klasické moderny, ale i popkultury, hip-hopu, streetartu a specifických výtvarných forem Karla Štědrého spojují podle Volfa podobné zájmy.

Oba absolvovali Vysokou školu uměleckoprůmyslovou, oba se věnují architektuře, zejména projektům ve veřejném prostoru, úpravám knih a katalogů a oba se zaměřují na geometricky abstraktní tvorbu. Umělci se spolu sešli už dříve, třeba v roce 2019, kdy Štědrý pomáhal Kolíbalovi s realizací jeho výstavy v československém pavilonu na bienále v Benátkách. Nyní jde však o zcela jiný počin.

VILLA PELLÉ

Paralely

Do 13. května 2022

Ve Ville Pellé se každý z nich prezentuje nejprve samostatně. Kolíbal svou „klasikou“, tedy kresbami a reliéfy (provedenými v černé a bílé barvě), jimiž se zabývá intenzivně od konce 80. let 20. století. Překvapivá je okouzlující série jemných akvarelů. Proslulé Kolíbalovo motto „Každá nová čára, nová kružnice či čtvrtkruh je změnou, takže se rodí neustále nový a nový stav“ zde nabývá nového významu.

Výběrem šedomodrých tónů autor potlačuje převahu geometrie a obohacuje díla o emocionální prvek. Akvarely vznikly během covidové izolace v roce 2021, opětovný důkaz Kolíbalovy činorodosti a novátorství. Barevností se lehce vymykají umělcovu známému výtvarnému tvarosloví založenému na bílé barvě a černých liniích.

Stanislav Kolíbal však zdůrazňuje, že ani tentokrát se až tak neodklonil od svých zažitých a osvědčených postupů, když aplikoval Paynovu šeď, kterou ve své tvorbě používá od studií. Konkrétně zmíněné akvarely tvoří asi šestadvacet let a stále se mu daří docílit nového výrazu. Tentokrát vyzařují – u tohoto umělce nečekaný – jemný romantický nádech.

Karel Štědrý vytvořil speciálně pro jeden ze sálů ve Ville Pellé několik rozměrných obrazů, nízko zavěšených, aby vstoupily s divákem do přímého dialogu. Také u jím prezentované tvorby převládají geometrické prvky, jež pomocí výrazné barevnosti dává pomyslně do pohybu. Výsledný efekt není tak strohý, působí méně pravidelně, schází mu Kolíbalova „umírněnost“.

Výrazná barevnost. Obrazy Karla Štědrého kontrastují s díly Stanislava Kolíbala.

Přechod od zdánlivě nevýrazných a záměrně světlých, černých nebo šedých děl Stanislava Kolíbala do světa velkých tvarů Karla Štědrého je dramatický. Barevné akryly a pastely s geometrickým základem jsou spontánní, živelné a divoké. Volf tak nechává na divákovi, kde a zda vůbec avizované paralely najde. V prvních sálech se totiž dají tušit jen jakési jejich náznaky.

Výstava graduje v místnosti Kolíbal–Štědrý, kde oba umělci představují svoje návrhy monumentálních děl, jež se stanou součástí rezidenčního komplexu ve Vysočanech. Kolíbalův Návrh reliéfu a Štědrého Grafické prvky pro cestu v obytném areálu, instalované proti sobě, jsou ukázkou dokonalého souznění. Bez popisků si málokdo troufne tipovat, které dílo připsat kterému autorovi. Až tady se lze dobrat souvislosti a jistého spojení v uměleckém cítění obou výtvarníků.

Překvapením a zároveň zklidněním mysli je pro návštěvníky instalace v podkroví, věnovaná Kolíbalovi jako sochaři, který sice tento obor nikdy nestudoval, vynikl v něm však. A to i zásluhou své ženy, nedávno zesnulé sochařky Vlasty Prachatické, jejíž sádrová busta je jedním z vystavených děl. Kolíbal zde představuje svoji komorní tvorbu z druhé poloviny padesátých let, která odráží jeho zájem o odhmotnění plastik a abstrahování figur. V podkroví jsou k vidění také dva dokumenty, v nichž Stanislav Kolíbal odhaluje řadu svých až intimních pohnutek, jež od mládí měly vliv na jeho umělecké cítění.

Otestujte šampon vhodný i pro ty nejmenší KIND od Mádara
Otestujte šampon vhodný i pro ty nejmenší KIND od Mádara

Že je mytí dětských vlásků věčný boj? To jste ještě nevyzkoušeli organický šampon KIND od značky Mádara, který se pyšní složením bez agresivní...