Sobota 15. června 2024, svátek má Vít
  • Premium

    Získejte všechny články
    jen za 89 Kč/měsíc

  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
130 let

Lidovky.cz

Smlouvy a mobilní operátoři

Věda

  6:00
Koncem března vyzval ředitel Vodafonu Grahame Mahler konkurenci, aby zrušila víceleté závazky. Jde o pouhou provokaci a snahu zviditelnit se, nebo je Vodafone opravdu jediným operátorem v České republice, u něhož zákazníci nemusí podepisovat několikaleté smlouvy?

Ředitel Vodafonu vyzývá konkurenci ke zrušení víceletých smluv. Laciné gesto, nebo promyšlený tah? foto: VodafoneReprofoto

S trochu kontroverzní reklamou Vodafonu, v níž mobilní uživatel drží ceduli s nápisem „Nepodepsal“, se jistě každý z nás už setkal. Červený operátor v ní upozorňuje na to, že on na rozdíl od své konkurence nepožaduje po svých zákaznících, aby při aktivaci jeho služeb museli podepsat smlouvu. Teď není řeč o předplacených kartách, nýbrž o klasických paušálních tarifech, které mají oproti prepaidům obvykle levnější sazby za volání a lze s nimi provozovat více služeb. Jak to tedy ve skutečnosti se smlouvami u našich operátorů je?

Vodafone
Vodafone je opravdu jediným mobilním operátorem na našem trhu, u kterého nemusíte při volbě tarifního programu uzavírat písemnou smlouvu. Smluvní vztah mezi vámi a operátorem vzniká aktivací SIM karty do 30 dnů od data, kdy vám byla doručena, pokud šlo o objednání služeb Vodafonu mimo prodejnu (například prostřednictvím internetových stránek), nebo aktivací SIM karty přímo na prodejně. Práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy, které jsou zapsány ve Všeobecných podmínkách (volně dostupné na webu operátora), vám ale vznikají až po vylomením SIM karty z plastikové kartičky nebo užitím některé ze služeb. Když se na poslední chvíli rozhodnete, že se zákazníkem Vodafonu nestanete, můžete neporušenou SIM kartu do 14 dnů od data převzetí odevzdat. V takovém případě se smlouva považuje za neuzavřenou.

Místo písemné smlouvy však Vodafone kvůli zajištění povinností zákazníka požaduje složení Volací jistiny.  Částka začíná na 1000 Kč a určuje výši Volacího limitu pro váš účet. To je suma, kterou můžete provolat nebo využít nad rámec hodnoty svého měsíčního paušálu. Jakmile Volající jistinu přečerpáte, nebudete moci aktivně využívat služeb operátora. Příchozí hovory zůstanou ale i nadále aktivní. Po doplnění peněžních prostředků se vše vrátí do normálu. Výši Volací jistiny si zákazník určuje sám a při půlroční dobré platební morálce je mu vrácena.

I přesto, že nepodepisujete žádnou smlouvu, můžete si k vybranému tarifu vzít telefon za zvýhodněnou cenu. Ta se liší dle tarifu a samozřejmě platí, že čím dražší si tarifní program zvolíte, tím bude mobil levnější. Jeden závazek při pořízení dotovaného telefonu ale přeci jen vzniká – od této doby musíte alespoň 6 měsíců využívat služeb Vodafonu a plnit podmínky dle účastnické smlouvy, tedy především platit včas. V opačném případě vám může Vodafone doúčtovat rozdíl mezi standardní a zvýhodněnou cenou telefonu. Maximálně si během 12 měsíců můžete objednat 2 telefony za zvýhodněnou cenu.

Telefónica O2
Rozhodnete-li si pořídit tarif u Telefónicy O2, počítejte s tím, že budete muset s operátorem uzavřít písemnou smlouvu. Smlouva přechází v platnost po odsouhlasením Všeobecných podmínek operátora (opět volně dostupné na webu) a standardně se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouvu lze vypovědět bez udání důvodu, aniž by byl zákazník nějak sankciován. V praxi ale často zákazník podlehne tzv. Speciální nabídce – nejčastěji jde o dotovaný telefon, zvýhodněný tarif či levnější volání a SMS – na níž se už ovšem vztahují podmínky v podobě nutnosti využívání tarifu po určitou dobu společně s úhradou minimálního plnění. V tomto období není zákazník oprávněn vypovědět smlouvu, jinak by mu hrozila pokuta.

Příklad:Pokud si u O2 aktivuje Standardní tarif (Bronz, Silver, Gold, …) bez dotovaného mobilu či zvýhodnění Max, budete mít klasickou smlouvu na dobu neurčitou s libovolnou výpovědní lhůtou. Jakmile ale podlehnete šanci vzít si nový mobil za zvýhodněnou cenu, musíte se operátorovi upsat na 2 roky. Stejnou dobu budete muset setrvat, zvolíte-li si tarifní zvýhodnění Max, které snižuje ceny volání a SMS zpráv. Kdybyste se náhodou v průběhu trvání smlouvy od operátora odešli, zaplatili byste smluvní pokutu ve výši 150 korun za každý měsíc zbývající do ukončení závazku.

Zvláštní nabídkou jsou kreditní tarify O2 Simple, které je možné získat podpisem smlouvy na 6 měsíců. Studentský tarif O2 Pohoda Simple má svou délku trvání o něco delší – jeden rok. Při deaktivace tarifu v tomto období je opět požadována smluvní pokuta ve výši 150 Kč za každý měsíc zbývající do konce půlroční (u O2 Pohoda Simple roční) lhůty.

T-Mobile
U T-Mobilu se pro pojmenování závazku používá pojem Účastnická smlouva, která se uzavírá na dobu sjednanou smluvními stranami, tedy mezi operátorem a zákazníkem. Nechcete-li se vázat, můžete uzavřít smlouvu na dobu neurčitou a tu pak kdykoli vypovědět. Druhou možností je uzavření smlouvy na dobu určitou v délce trvání dvou let. Jak uvidíte níže, u některých tarifů je typ smlouvy předem definovaný. V případě dvouletého závazku máte šanci získat buď telefon za dotovanou cenu, nebo tarifní zvýhodnění HIT, které sníží náklady na volání až o 20 %. Výsledná cena „doťáku“ závisí stejně jako u O2 na výši měsíčního minimálního plnění. Dojde-li k předčasnému vypovězení, musí zákazník uhradit pokutu ve výši součtu paušálů zbývajících do konce sjednané doby trvání Účastnické smlouvy. Pro výpočet se používá paušál posledního aktivního tarifu.

Růžový operátor má ve svém portfoliu celou řadu tarifů s různými délkami smluvních závazků. Ke středními proudu patří Minutové tarify (T30, T80, T160), pro jejichž aktivaci platí to, co je napsáno v předcházejícím odstavci. Buď se s T-Mobilem domluvíte na smlouvě na dobu neurčitou bez dalších výhod, nebo se mu na dva roky upíšete a vezmete si dotovaný telefon, případně zvýhodnění HIT na celou dobu trvání kontraktu. Totéž se týká i Kreditových tarifů a programu Mých5.

Specialitkou je pak studentský tarif BAV, u něhož T-Mobile vyžaduje podepsání smlouvy na 1 nebo 2 roky. Při uzavření smlouvy na 2 roky má zákazník právo zakoupit si mobil za zvýhodněnou cenu. Posledním typem hlasového tarifu je T1. Tento tarif je určen pro zákazníky, kteří přecházejí z Twistu na paušál. Účastnická smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a není při ní možné získat dotovaný telefon.


U:fon
Smlouva mezi zákazníkem a U:fonem se uzavírá na dobu sjednanou mezi smluvními stranami, jinak na dobu neurčitou. Výpověď kterékoli smlouvy lze uskutečnit bez udání důvodů, při předčasném ukončení ovšem musíte zaplatit pokutu 3750 Kč. To je mimochodem mnohem více než rozdíl mezi plnou a dotovanou cenou telefonu či modemu, na který po podpisu dvouletého kontraktu máte nárok. S nemalým finančním výdajem v rámci dvouletého úvazku počítejte i při přechodu na nižší službu. V tomto případě zaplatíte 1785 Kč. Smlouva na dobu určitou má u operátora trvání 24 měsíců.

Autor: