Čtvrtek 29. února 2024, svátek má Horymír
130 let

Lidovky.cz

Středozemní moře kdysi stoupalo o deset metrů denně

Věda

  8:01
LONDÝN - Před více než pěti miliony roky byla oblast dnešního Středozemního moře z valné části součástí souše. Jen menší část zabíralo jezero. Když přirozená hráz ustoupila, začala se oblast velmi rychle zaplavovat. Za dobu maximálně dvou let hladina stoupla o víc než patnáct set metrů a vzniklo Středozemní moře.

Simulace ukazuje děje vedoucí ke vzniku Gibraltarského průlivu foto: NATURE

V oblasti dnešního Středozemního moře se před 5,33 miliony let, tedy dlouho před příchodem člověka, odehrála povodeň vpravdě biblických parametrů. Voda z Atlantského oceánu proudila Gibraltarským průlivem o průtoku více než tisíckrát větším než má dnes Amazonka. Uvádí se to ve studii, kterou vedl Daniel Garcia-Castellanos z Institutu fyzikálních věd Jaume Almera v Barceloně. Práce vyšla v posledním vydání vědeckého časopisu Nature.

Předtím, v období trvajícím 50 000 až 400 000 let, bylo Středozemní moře odděleno od oceánu a Gibraltarský průliv se změnil v pozemskou šíji. Moře se tehdy z velké části vypařilo a zůstalo zde jen slané jezero, které leželo 1500 až 2700 metrů pod dnešní hladinou moří.

Když klesla pevnina spojující Afriku s Evropou, naplnilo se Středozemní moře velmi rychle. Asi 90 procent vody proniklo z Atlantiku do Středozemního moře během krátkého časového úseku, v době několika měsíců až dvou let, tvrdí vědci. Hladina Středozemního moře stoupala o více než deset metrů denně, soudí.

Autoři předchozích prací vycházejících z toho, jak tehdy byla úžina hluboká, vyvozovali, že se moře plnilo deset let až několik tisíciletí.

Extrémně rychlé změny
Tentokrát vědci využívali nové techniky zkoumání vrstev usazenin, biostratigrafie a magnetostratigrafie (studium sledů sedimentárních vrstev, jejich vzájemného vztahu a stáří založené na výskytu fosilií a na magnetických vlastnostech hornin).

Rychlé naplnění Středozemního moře odpovídá biodiverzitě v usazeninách, které ukazují přechod mezi obdobím, kdy zde bylo jen slané jezero, a obdobím bezprostředně poté následujícím, jež je charakterizováno velkým počtem druhů.

Autoři: ,