Pondělí 24. června 2024, svátek má Jan
  • Premium

    Získejte všechny články
    jen za 89 Kč/měsíc

  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
130 let

Lidovky.cz

Pavel Rydzyk a YD Capital: Příběh inovace a odpovědnosti ve světě investic

Pavel Rydzyk, zakladatel YD Capital

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. Lidovky.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na Lidovky.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

Investiční skupina YD Capital založená před pěti lety Pavlem Rydzykem, se rychle etablovala jako významný hráč na trhu s investicemi. Spravuje majetek přesahující 3,3 miliardy korun a působí v sektorech od nemovitostí po energetiku. YD Capital je navíc příkladem, jak mohou být finanční operace spojené s etickým podnikáním a společenskou odpovědností.
  0:01

Pod vedením Pavla Rydzyka se YD Capital zaměřuje na dlouhodobé hodnoty, jako je „dávání penězům smysl“, což je více než jen slogan; je to základní filozofie společnosti, která klade důraz na „spolutvůrcovství“ a transparentnost v projektových investicích. „Naším cílem je nejen dosahovat výnosů, ale také přispívat k udržitelnému rozvoji a podporovat projekty, které mají pozitivní společenský dopad,“ říká Pavel Rydzyk.

Zaměření na výjimečné lokality

V rámci investičních aktivit YD Capital dominuje nemovitostní divize, kam směřuje přibližně 90 % kapitálu. Firma se soustředí na nemovitosti ve výjimečných lokalitách jako Praha a Brno, a vybrané projekty v zahraničí. Důležitou součástí portfolia jsou také výnosové komerční nemovitosti a rozvojové projekty, které odpovídají dlouhodobému přístupu společnosti.

Další významnou oblastí je energetika, kde První česká energie, klíčový subjekt skupiny, se zaměřuje nejen na obchod s elektřinou a plynem, ale také na širší služby v energetickém sektoru. V roce 2023 se stala druhou nejrychleji rostoucí firmou v tomto sektoru v České republice. Jeden z rozvojových projektů je například akvizice distressového projektu na středním Slovensku, včetně nefunkčně propojené pily s malou elektrárnou, který je nyní v procesu rekonstrukce s dlouhodobým kontraktem, zajišťujícím návratnost do deseti let.

Proexitová investiční strategie

Konec roku 2022 YD Capital uzavřela s majetkem v hodnotě přibližně 3,3 mld CZK. Strategie skupiny YD a z ní vycházející investiční strategie je „proexitově“ orientovaná. „Jen trh vám ukáže spravedlivou cenu, a proto se na časové přímce přibližně pěti let snažíme otisknout do daných projektů maximální přidanou hodnotu a efektivně je exitovat,“ vysvětluje Rydzyk.

První zásadní projekty byly akvírované v průběhu let 2020 a 2021 s cílem do konce roku 2025 většinu těchto projektů exitovat a v reálných číslech demonstrovat schopnosti YD Capital. V roce 2024 společnost očekává minimálně sedm exitů nemovitostí s hodnotou téměř 900 mil. korun a nadcházející rok přinese minimálně čtyři exity v objemu cca 1,3 mld. korun.

Harmonie mezi ziskem a prospěšností

Prvotní zaměření YD Capital na dluhopisy, které dříve doplňovaly fondové produkty v portfoliích klientů, bylo v průběhu minulých let postupně vyváženo ve prospěch dalších investičních příležitostí. „Vzestup fondů a dalších způsobů investování, jako jsou zápůjčky, byl výrazný, což se odráží i v našich číslech. Například v roce 2023 tvořily dluhopisy 37 % našeho portfolia,“ dodává Rydzyk. Tento přístup umožňuje YD Capital flexibilně reagovat na tržní podmínky a optimalizovat své investiční strategie.

Pro YD Capital je klíčový nejen finanční úspěch, ale i společenský přínos jejích aktivit. Pavel Rydzyk a jeho tým jsou odhodláni pokračovat v rozvoji projektů, které jsou nejen ekonomicky výhodné, ale také podporují udržitelný rozvoj a společenské hodnoty. „V investicích hledáme harmonii mezi ziskem a pozitivním dopadem na společnost,“ uzavírá Rydzyk. A výsledky YD Capital ukazují, že s ním souhlasí i investoři a obchodní partneři.