Středa 21. února 2024, svátek má Lenka
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
130 let

Lidovky.cz

Budoucnost EU: EP navrhuje změny ve Smlouvách EU

V návaznosti na Konferenci o budoucnosti Evropy a v kontextu bezprecedentních výzev a řady krizí předložili poslanci návrhy na proměnu Evropské unie.

Budoucnost EU: EP navrhuje změny ve Smlouvách EU foto: EP

Parlament prosazuje reformy, které zvýší schopnost EU jednat a dají větší slovo občanům. Ke klíčovým návrhům poslanců patří:

  • Systém, který bude více postavený na dvou komorách, chce předcházet patovým situacím v Radě, a to kvůli rozhodnutím přijímaných kvalifikovanou většinou a řádným legislativním postupem;
  • plnohodnotné právo legislativního podnětu a úloha Parlamentu jako spolunormotvůrce dlouhodobého rozpočtu;
  • přepracování pravidel, jimiž se řídí složení Komise (tu chce Parlament přejmenovat na Evropskou exekutivu), včetně volby jejího předsedy (kandidáta má nominovat Parlament a schvalovat jej má Evropská rada – v současnosti je tomu naopak) a omezení počtu komisařů na 15 (rotující mezi členskými státy). Předseda Komise si bude moci zvolit své kolegium na základě politických preferencí a s ohledem na zeměpisnou a demografickou rovnováhu. EP navrhuje rovněž mechanismus pro vyslovení nedůvěry jednotlivým členům Komise;
  • výrazně vyšší transparentnost v Radě díky zveřejňování postojů členských států k legislativním otázkám;
  • povinnost EU vytvořit vhodné nástroje pro účast občanů a posílit úlohu evropských politických stran, díky čemuž budou mít občané větší slovo.

Větší spolupráce na úrovni EU

Poslanci požadují více pravomocí EU v otázkách životního prostředí. Chtějí také sdílené pravomoci EU v oblastech, které v současnosti spadají výlučně do působnosti členských států: veřejném zdraví (zejména přeshraniční zdravotní hrozby, sexuální a reprodukční zdraví a práva), civilní ochraně, průmyslu a vzdělávání. Dále by měly být rozvíjeny stávající sdílené pravomoci v oblastech energetiky, zahraničních věcí, vnější bezpečnosti a obrany, politiky vnějších hranic a přeshraniční infrastruktury.

Návrhy na změnu Smluv, které byly schváleny 305 hlasy (276 bylo proti a 29 se zdrželo hlasování), vypracovalo pět zpravodajů zastupujících širokou většinu Parlamentu. Doprovodné usnesení bylo přijato 291 hlasy (274 bylo proti a 44 se zdrželo hlasování). Prohlášení pěti zpravodajů naleznete zde.

Přijetím této zprávy Parlament reaguje na očekávání občanů, kteří se během Konference o budoucnosti Evropy vyjádřili pro efektivnější a demokratičtější Evropskou unii.

Nyní, když poslanci zopakovali svou výzvu ke změně Smluv EU a vyzvali Radu, aby návrhy „neprodleně a bez projednávání předložila Evropské radě“, je na hlavách států a předsedech vlád EU, aby prostou většinou rozhodli o svolání konventu. Očekává se, že španělské předsednictví předloží návrhy Evropské radě v prosinci. Více informací o tom, jak se mění Smlouvy EU, naleznete zde.

Autor: EP, iza