Úterý 28. května 2024, svátek má Vilém
  • Premium

    Získejte všechny články mimořádně
    jen za 49 Kč/3 měsíce

  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
130 let

Lidovky.cz

Chrášťany u Prahy v bublině dezinformací a plné negativních emocí

Miloslav Bohůnek, manažer rozvoje podnikání z CEC Praha a.s., sítě Star Casino. foto: ČTK

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. Lidovky.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na Lidovky.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

Vypjatá a emotivní situace kolem realizace casina v Chrášťanech u Prahy je nepřehledná a plná dezinformací. K tématu se proto vyjadřuje ve formě úvahy a pohledu za provozovatele Miloslav Bohůnek, manažer rozvoje podnikání z CEC Praha a.s., sítě Star Casino.

21 let zkušeností v hazardním segmentu je aktuálně v mojí mysli zalito spousty otazníky, na které hledám odpovědi. Je mi z toho popravdě smutno. Ptám se sám sebe, proč je v dnešní době tolik emocí kolem provozování hazardních her, když hazardní hry procházejí jednou úpravou zákona za druhou za posledních několik let, kde jednou z aktuálních je úprava loterijního zákona s účinností od 1. ledna 2024, která opět zcela radikálním způsobem zpřísňuje naše podnikání, aby do maximální možné míry zákon chránil bezpečnost, patologické hráčství a díky těmto opatřením se dovršila aktuální za mě potřebná evoluce, kterou hazardní společnosti procházejí, a má to pouze jednoho jmenovatele, a to, že se dostáváme jen a pouze krok za krokem do kvality na úkor kvantity. Každopádně tento proces nelze vyřešit jako mávnutím kouzelného proutku ze dne na den, a to z toho důvodu, že provozovatelé mají vydaná platná povolení, která postupně budou končit a tím se trh zcela pročistí od provozoven, které působí nedůstojně a evokují to, co potom vytváří negativní emoce a předsudky. Sám se podepíšu pod fakt, že jako provozovatel stále hledáme stabilní prostředí, a k tomu nám napomůžou kvalitní úpravy zákonů. Jen tak může dojít k vlastní seberegulaci.

Proč emoce a předsudky přemáhají reálný pohled na věc a aktuální pozici hazardního segmentu v současné době, tedy roku 2024? To je ten otazník. Jedním z důvodů je v minulosti špatná PR komunikace, aby občané ČR dostatečně věděli, v jakém stavu se aktuálně hazardní hry nacházejí, ale to se věřím brzy změní, protože se aktuálně zpracovává a komunikuje spousta článků, které informují jak o černých provozovnách, tak o konsolidačním balíčku a jiných tématech a tento trend věřím bude pokračovat a je to jedna z cest, jak dát lidem reálný pohled na hazardní hry.

Pouze prémiová casina

Naším záměrem je budovat pouze prémiové adresy, které budou splňovat veškeré parametry současného zákona o hazardních hrách, navázat kvalitní komunikaci s vedením obce, občany a vytvořit tak maximálně bezpečné prostředí, které nepřinese žádné negativní vlivy, jako je kriminalita nebo rušení nočního klidu či narušování veřejného pořádku. Za poslední roky víme, že negativních dopadů je absolutní minimum, a tomu pomohla aktuální přísná regulace hazardních her. A my jako provozovatel si to uvědomujeme a vidíme to jako zcela správnou cestu, protože bezpečnost a ochrana občanů a hráčů je to, co musí být vždy na prvním místě. Všichni naši hráči musí projít přísnou registrací a registrem vyloučených osob (RVO). V případě jakéhokoliv nevhodného jednání můžeme jako provozovatel vstup hráči zakázat.

Osobně komunikuji již několik let s desítkami měst a obcí po celé České republice a intenzivně s nimi řeším téma negativních vlivů hazardních her na jejich území. Jsem napojen na státní a městskou policii, včetně vedení města a v případě, kdyby k jakémukoliv negativnímu dopadu došlo, tak situaci okamžitě radikálním způsobem jako provozovatel řešíme. Musím podotknout, že za poslední dva roky nemám ani jeden podnět k tomu, abychom museli někde sjednat nápravu. A pokud k tomu došlo, tak se nakonec ukázalo, že negativní dopad byl z vedlejší hospody nebo večerky, před kterou postávaly různé skupinky podnapilých nebo drogově závislých osob, které tímto rušily noční klid v bezprostřední blízkosti občanské vybavenosti a nějaké z provozoven hazardních her.

Vše je nastaveno na komplexní a intenzivní komunikaci, aby nedocházelo k dezinformacím ohledně vývoje nebo aktuálního stavu hazardních her, co se negativních vlivů a bezpečnosti týče. A tím se znovu vracíme k tématu dobré PR komunikace napříč celou Českou republikou a zároveň kvalitnímu a stabilnímu vztahu v daném městě či obci jak s vedením měst či obcí, občany, tak případně městskou či státní policií. Prohibice nic neřeší!

Není vše jen černé

Je potřeba se na věci podívat objektivně a přijmout fakt, že předsudky a dezinformace nemohou být nakonec pádným argumentem pro případnou nerealizaci nových projektů spojených s výstavbou casin a přijmout tak fakt, že provozování casina musí mít pouze negativní dopad pro celou společnost.

Celá situace kolem Chrášťan u Prahy je zahrnuta mnoha otazníky, ke kterým se aktuálně snažím najít klíč a mrzí mě, že jsou kolem toho aktuálně tak obrovské a silné emoce, které jsou současně komunikované napříč celou republikou ve všech médiích a mají jen jednoho jmenovatele a to, že hazardní hry jsou v současnosti i přes veškerou svou evoluci, kterou za poslední roky legálně podnikající hazardní společnosti procházejí, stále nežádoucí a vrhá to tak špatný stín jak na vedení obce, tak nás, provozovatele, kteří se snaží hledat pouze a jenom pozitivní řešení i s pojmenováním těch možných případných negativních dopadů tak, aby to bylo vždy důkladně pojmenováno a nedošlo tak v budoucnu k nějakému přešlapu, který by devalvoval celý projekt a stvrdil by tím pak názor jednotlivých občanů a utvrdil je v tom, že na konci měli pravdu. Snažíme se mít vždy 100% profesionální přístup, kór v dnešní době, kdy si už nemůžeme dovolit, aby jakákoliv kriminalita či narušování nočního klidu ovlivňovalo samotný provoz casina. Pokud by tomu tak bylo, tak se ani nestane to, že přijdeme na obec se zájmem představit projekt na vybudování casina. Nedávalo by to smysl.

Je třeba se na věci podívat i z druhé strany a pochopit, že není vše tak černé, jak by se to mohlo zdát, ale je potřeba věci komunikovat a společně pojmenovat přínosy a rizika a následně si vše transparentně vyhodnotit, což se může zdát jako velice těžká disciplína v době, kdy je pořád extrémně vysoká nevole vůči hazardu jako takovému, ale i tak je to nutnost dát tomu jasný řád, který by měl v čase stvrdit, že bylo správné rozhodnutí povolit v obci hazardní hry.

Předsudky a prohibice nic neřeší

Zásadně bych se také za CEC Praha a.s., provozovatele sítě Star Casino vymezil proti jakékoliv existenci korupčního prostředí, označování „hazardní lobby“ a ovlivňování zastupitelů v rámci celé České republiky. To je podle mě naprosto nepřípustné a pokud v minulosti něco někde zaznělo, tak to mohlo být maximálně pochybení jednotlivce, nikoliv většiny. A pokud si někdo stojí za tím, že k úplatkům nebo korupčnímu prostředí dochází, tak musí podstoupit jasné radikální kroky k tomu, aby svoje tvrzení prokázal, protože poukazovat na něco, co je založeno pouze na domněnce, a útočit tak na vedení obce v čele se starostou, je za mě veliký problém a v současné době za mě absolutně nepřípustné. A musím říct, že je to pro mě extrémně smutný příběh, aby byl někdo pod takovou palbou nenávisti jen pro domněnku, že si vzal úplatek, nebo se dokonce dostal na výplatní pásku někoho z provozovatelů. Současná nálada ve společnosti deklaruje, že pracujeme převážně s dezinformacemi a útoky, které nemají reálný základ. Je třeba vedení obce tím, že bylo občany zvoleno, respektovat, podpořit, a ne je zahltit nepodloženými útoky, kterými podtrhují jejich autoritu a místo toho jim dát dostatečný prostor si jejich rozhodnutí obhájit. I na nás jako CEC Praha a.s., provozovatele sítě Star Casino se mohou občané kdykoliv obrátit a diskutovat s námi jakýkoliv dotaz nebo vyvolat veřejnou debatu, na které si na položené otázky společně odpovíme.

Špatné světlo hazardních her

Ano, je potřeba se poohlédnout na odvrácenou tvář hazardních her, a to s odstupem času několika let, kde nebyly zákony o hazardních hrách dostatečně přísné a Česká republika se tak ocitla na prahu velikosti hazardních her, jako je tomu v Las Vegas. Hazardní hry tak v minulosti bohužel rozvrátily i několik rodin a vytvořily určitou skupinu patologických hráčů, kteří pak kvůli tomu páchaly trestnou činnost a díky velikosti hazardních her to pak vytvářelo povědomí jak na Divokém západě. A to samozřejmě zakořenilo ve spoustě lidech, kteří i s odstupem několika let stále vnímají hazardní hry jako nutné zlo, i přestože se aktuálně v roce 2024 nacházíme v naprosto odlišné situaci a osobně pevně věřím, že hazardní hry budou v budoucnu jakousi prémiovou záležitostí v určitém počtu exkluzivních casin dostupných pro klientelu, která má dostatek financí na to, aby si mohla dovolit tento druh zábavy bez ohledu na to, že tím ovlivní svoji rodinu nebo bezprostřední okolí. V minulosti nebyly dostatečně nastavené mechanismy na to, aby byla uspokojivě zabezpečena ochrana hráčů se závislostí na hazardních hrách a je dobře, že aktuálně jsou tyto mechanismy aplikovány do zákona o hazardních hrách, a proto se díky tomu za posledních pár let náklady na vynaloženou prevenci ze závislosti na hazardních hrách budou radikálně snižovat. A my jako provozovatel to jen kvitujeme, protože je to správná cesta, jak dopřát aktuální poptávku po hazardních hrách pouze těm, co si to mohou finančně dovolit.

Slovo na závěr

Naším cílem je vybudovat prestižní kvalitní casino ve zcela uzavřeném objektu, který nebude na sebe jakkoliv poukazovat, bude po celou provozní dobu monitorován kamerovým systémem a pod neustálým dohledem bezpečnostní agentury. Musí splňovat všechny parametry aktuálního zákona o hazardních hrách a díky tomu nemůže docházet k narušování a rušení nočního klidu a jakýchkoliv dopadů spojených s trestnou činností a v první řadě jakkoliv narušit bezpečnost všech nezletilých dětí. Náš cíl je 100% bezpečný provoz, díky kterému pak bude obec profitovat z výnosu z hazardní daně a dalších závazků společnosti CEC Praha a.s., provozovatele sítě Star Casino, které mají za cíl v budoucnu zkvalitnit služby a infrastrukturu celé obce. Naším cílem není vzbudit a prohloubit současné emoce, ale naopak ukázat naši reálnou tvář, která ponese v budoucnu kvalitní vztah mezi vedením obce a všemi občany Chrášťan u Prahy. Pojďme společně táhnout za jeden provaz. Předsudky nic neřeší.

Stávající situace.

Vizualizace Star Casino Chrášťany

Vizualizace Star Casino Chrášťany.

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!