13. prosince 2016 0:01, aktualizováno  16:17 Lidovky.cz > PR > PR sdělení komerční

Evropský týden odborných dovedností má zviditelnit odborné vzdělávání

Objev svůj talent! | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy Objev svůj talent! | foto: Evropský týden odborných dovedností

Nová iniciativa Evropský týden odborných dovedností je vedena snahou Evropské komise o zlepšování odborných dovedností osob na trhu práce, aby se zvýšila jejich konkurenceschopnost a vytvořily předpoklady pro úspěšné zapojení do pracovního života nejen na národní, ale i na evropské úrovni.

Evropský týden odborných dovedností

Evropský týden odborných dovedností byl poprvé vyhlášen Evropskou komisí na týden od 5. do 9. prosince 2016. Heslo „Objev svůj talent!“ spojovalo již během podzimu v jednotlivých členských státech EU různé mezinárodní a národní akce, které měly za úkol ukázat vysokou úroveň a kvalitu odborného vzdělávání a zviditelnit jeho dobré výsledky. V České republice byl koordinací této iniciativy na národní úrovni pověřen Dům zahraniční spolupráce. Za jeho podpory se v Česku uskutečnilo celkem 21 dnů odborných dovedností a dalších akcí.

Dny odborných dovedností se od listopadu 2016 pořádaly v celé České republice. Jejich příprava a realizace probíhala pod taktovkou jednotlivých středních odborných škol a učilišť ve spolupráci se zástupci partnerských firem. Na jejich průběhu se podíleli nejen pedagogové, ale přímo též žáci těchto škol, kteří nejen prakticky prezentovali své dovednosti, ale stali se i průvodci a poradci zájemců o studium z řad veřejnosti.

Ve svém programu nabízely dny odborných dovedností celou škálu aktivit od prezentací jednotlivých odborných škol, přes workshopy, výstavy prací žáků i profesionálů, odborné přednášky, praktické ukázky, konference, rozhovory s veřejností, žáky, pedagogy, úspěšnými absolventy, zaměstnavateli či sociálními partnery.

Evropský týden odborných dovedností

Některé školy svůj den odborných dovedností pojaly jako projektový den, při kterém se studenti zúčastnili i exkurzí ve firmách a zapojili se do diskuse s jejich zástupci. Dny odborných dovedností otevřely dveře škol nejen budoucím žákům a jejich rodičům, ale svedly dohromady i zástupce odborných škol, zaměstnavatelů, bývalé absolventy a představitele národních autorit. Přispěly nejen k posílení kontaktu mezi školou a veřejností, ale potvrdily i skutečnost, že kvalitní odborné dovednosti nemohou být předávány bez spolupráce školy a zaměstnavatelů jako zástupců světa práce.

Evropský týden odborných dovedností