• schránka
  • Přihlásit Můj účet
Bronislava Chudobová

Bronislava Chudobová | foto: ČTK

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

Komerční sdělení

Překladatelství se daří i během koronakrize, tvrdí ředitelka Skřivánka

  • – KOMERČNÍ SDĚLENÍ
Pandemie se dotkla všech oborů, překladatelství nevyjímaje. Některým firmám zlomila vaz, jiné během ní naopak vynikly díky flexibilitě, investicím do technologií či připravenosti na horší časy. Důkazem je jazyková agentura Skřivánek, jejíž ředitelka Bronislava Chudobová prozradila tajemství úspěchu.

Hned na úvod se nelze nezeptat, jak se překladatelského byznysu dotkl koronavirus?

Jazykové a překladatelské agentury zažívaly doposud velký boom. V důsledku koronakrize se však mnohé změnilo a velká část z nich na nečekané události nebyla připravená. Poptávka nárazově polevila, respektive proměnilo se složení cílových skupin – například v oblasti průmyslu a strojírenství oslabil počet překladů, naopak ale vzrostla poptávka v oboru zdravotnictví a e-commerce. Základem proto bylo rychle reagovat a umět využít technologie, které zlepšují efektivitu práce, jako jsou CAT (Computer Assisted Translation), cloudové zpracování s možností přímého ovlivnění procesů klientem nebo strojový překlad.

Jaké kroky jste podnikali konkrétně vy?

Celkově pandemie jen urychlila procesy, které jsme měli nastavené už dříve. Pro nás to znamenalo posílit investice do zmíněných technologií a soustředit se na zvolenou strategii komplexních jazykových služeb. Důraz jsme kladli například na SEO překlady, lokalizaci či nabídku doplňkové firemní výuky.

Jak se poprali s novou situací vaši zaměstnanci?

Naši zaměstnanci jsou na práci na dálku zvyklí, důležité ale bylo zajistit jim odpovídající techniku a bezpečné zázemí. Technologie v tomto směru sehrály podstatnou roli a přechod do online režimu nám výrazně ulehčily. Řada platforem nabízí velmi efektivní nástroje i pro výuku či tlumočení. Určitě proto počítáme s jejich využitím i do budoucna. Pro pracovníky v kancelářích jsme pak potřebovali ochranné pomůcky a pravidelné testování.

Zaznamenali jste nějaké výrazné výkyvy v hospodaření firmy?

Zpětně se dá zhodnotit, že jazyková agentura Skřivánek pandemii úspěšně zvládla. Nebylo to lehké, ale byli jsme na krizi dobře připraveni a nakonec jsme nemuseli uvažovat ani o státní podpoře. Celkově se nám podařilo udržet pod hranicí půl miliardového obratu, na který jsme byli doposud zvyklí – přesněji na částce 470 milionů.

A co zahraniční trhy? Kde se vám nejvíce dařilo?

Právě posílení pozice v zahraničí se ukázalo jako klíčový krok naší předešlé přípravy. Nejen, že se nám podařilo udržet si stávající zákazníky, ale našli jsme si cestu i k novým partnerům. Jako úspěch můžeme hodnotit silnější pozici na americkém trhu, který je velmi specifický. Dlouhodobě se nám daří také v Polsku a Lotyšsku.