Pátek 1. března 2024, svátek má Bedřich
130 let

Lidovky.cz

Řešení pro firmy od Green0meter jsou nově dostupná online

Řešení pro firmy od Green0meter jsou nově dostupná online foto: ČTK

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. Lidovky.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na Lidovky.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

Platforma Green0meter ze skupiny ČSOB spustila unikátní digitální rozcestník Green0meter Marketplace. Díky němu mohou firmy jednoduše odhadnout svoji uhlíkovou stopu, zjistit, jaké povinnosti z oblasti ESG reportingu se jich týkají, a získat odborné poradenství.

„Česká republika stojí před zásadním a naléhavým úkolem, kterým je transformace na nízkoemisní ekonomiku šetrnou k životnímu prostředí. K tomu jsou v prvé řadě nutné investice do úsporných energetických řešení a energetické soběstačnosti. Jinak české firmy ztratí konkurenceschopnost v mezinárodním měřítku a budou čelit stále větším problémům na globálním trhu. Zásadní roli v této transformaci budou hrát i skupina ČSOB a unikátní platforma Green0meter,“ říká Ján Lučan, člen představenstva ČSOB zodpovědný za vztahové bankovnictví.

Skupina ČSOB chce jako lídr firemního bankovnictví klientům lépe a efektivněji plnit očekávání společnosti i měnící se požadavky Evropské unie v oblasti ESG. Platforma Green0meter Marketplace jako první pokrývá všechny hlavní oblasti současného ESG, tedy uhlíkovou stopu, nefinanční reporting podle směrnice CSRD pro firmy a nefinanční reporting dle SFDR pro banky, pojišťovny a fondy. To vše teď mají firmy k dispozici přehledně a pohodlně na jednom místě online.

Green0meter Marketplace je pro firmy vstupní branou do udržitelnějšího světa a nástrojem, jak odhalit skutečný dopad na životní prostředí. Odhadovanou uhlíkovou stopu firmy spolu s návrhy na zlepšení lze získat s využitím Green0meter Marketplace na pět kliknutí a do pěti minut. Díky naší platformě mohou firmy ušetřit až 500 hodin na každém hlášení k ESG,“ doplňuje Karel Kotoun, spoluzakladatel platformy Green0meter.

Povinné zveřejňování informací souvisejících s udržitelností a ESG, tedy v oblastech životního prostředí (E), společnosti (S) a řízení firmy (G), dopadne od roku 2026 na větší firmy, přičemž půjde o data za rok 2025. Reportování o ESG se bude týkat i veřejně obchodovatelných společností s výjimkou těch malých. Menší kótované společnosti budou muset zveřejňovat informace od roku 2027, opět na základě dat za rok předchozí.

Mít přehled o uhlíkové stopě a udržitelnosti se ve firmách může vyplácet už nyní. „Jako firma můžete patřit mezi tuzemského dodavatele velkého obchodního řetězce se zahraničním majitelem a ten přijde s novým požadavkem právě na uhlíkovou stopu produktu, který od vás odebírá. Nebo se při žádosti o úvěr mohou v bance doptat, jak je to u vás s emisemi oxidu uhličitého, anebo zda vaše ekonomická aktivita je v souladu s Taxonomií EU,“ poukazuje na příklady z praxe Karel Kotoun.

Platforma Green0meter je klíčovým produktem společného podniku KBC Bank a firmy Digital & Legal, který obsluhuje stovky klientů. Green0meter patří mezi startupy, které úspěšně absolvovaly akcelerátor Start it @ČSOB.

https://marketplace.green0meter.com/.