Pondělí 26. února 2024, svátek má Dorota
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
130 let

Lidovky.cz

V Praze roste zájem o třídění bioodpadů

Přibližně sto tisíc domácností v Praze požádalo o možnost třídit bioodpady. To je velkým úspěchem projektu, který hlavní město rozšířilo na začátku letošního roku. Výborné výsledky jsou možné, jak zjistili zástupci metropole a společnosti JRK, především díky vstřícnému přístupu Pražanů.

V Praze roste zájem o třídění bioodpadů foto: JRK Česká republika s.r.o.

Projekt třídění bioodpadu v Praze je důležitou součástí odpadového hospodářství hlavního města. Právě bioodpad totiž tvořil podstatnou část černých popelnic – často končil ve směsném komunálním odpadu. To se nyní s pomocí projektu mění; již 30 tisíc zájemců – což představuje asi sto tisíc domácností – z řad společenství vlastníků jednotek, bytových družstev či majitelů rodinných domů si požádalo o biopopelnici. Tu mohli získat bezplatně. Metropole díky tomuto přístupu vytřídí a recykluje více odpadu.

Praha Informační ditribuce 2022

Méně odpadu, lepší recyklace

„Díky komplexnímu třídění veškerých bioodpadů může město lépe bojovat proti vysokému množství směsného komunálního odpadu. Zásadní pro Prahu je, že třídění bioodpadů Pražané oceňují. Vnímají ho jako užitečné – ať už s ohledem na jejich domácnosti, anebo se zřetelem na zlepšení životního prostředí,“ vysvětluje Robin Dufek ze společnosti JRK, která projekt v Praze vyhodnocuje a podporuje prostřednictvím kontaktní fyzické kampaně ve vybraných domácnostech.

Nezapáchá a prospívá přírodě

A jak jsou Pražané s tříděním do biopopelnic spokojeni? Ve všech městských částech ve více než pěti stech domácnostech provedla společnost JRK reprezentativní průzkum. Z něj vyplynulo, že s tříděním bioodpadu je spokojená absolutní většina dotazovaných. Mezi důvody, proč to tak dobře funguje, Pražané uvádějí, že jim již nezapáchá koš anebo že třídění přispěje ke zlepšení životního prostředí.

Praha Informační ditribuce 2022

Odpadové plány Prahy

Přestože z výzkumu vyplynulo, že drtivá většina Pražanů nový způsob třídění oceňuje, připravuje se podstatné rozšíření projektu. V přípravě je, ve spolupráci se společností JRK, například třídění veškerého kuchyňského odpadu včetně zbytků jídla. Z vytříděného bioodopadu se pak bude vyrábět CNG – stlačený zemní plyn. Praha má také v plánu zavedení takzvaného multikomoditního sběru. Díky těmto novinkám se Praha více přiblíží ke splnění recyklačních cílů.

Kontaktní kampaň

Bez spolupráce s občany by zavádění třídění bioodpadů nemohlo uspět. Proto je součástí projektu i kontaktní informační kampaň mezi Pražany. Propagační akce vysvětluje, proč je důležité tímto způsobem odpad třídit, a také ukazuje, že díky tomu lze optimalizovat četnost svozu nádob na směsný komunální odpad – frekvenci a objem svozu si totiž volí sami občané. V rámci kampaně odborníci ze společnosti JRK navštívili téměř dva tisíce domácností v různých pražských částech.

Praha Informační ditribuce 2022

Partnerství pro lepší třídění

Praze je při realizaci projektu třídění bioodpadů partnerem společnost JRK Česká republika. Jde o firmu, která nabízí nápaditá řešení, jak zlepšit nakládání s odpady. Má tři hlavní poslání: zvýšení míry třídění, předcházení vzniku odpadu a snížení množství směsného komunálního odpadu. Aby toho dosáhla, tak nabízí řešení na míru pro každou obec. Více na www.meneodpadu.cz