Pátek 1. března 2024, svátek má Bedřich
130 let

Lidovky.cz

Kvíz:

Dostali byste se na vysokou? Vyzkoušejte si přijímací test

Testy z dílny společnosti Scio využívá k výběru uchazečů na některé ze svých fakult řada veřejných vysokých škol. V dnešním vydání přinášíme zkrácenou ukázku testu obecných studijních předpokladů, který v rámci Národních srovnávacích zkoušek testuje schopnosti pro úspěšné VŠ studium. První oddíl je verbální a ověřuje především schopnost práce s jazykem a porozumění textu. Druhý oddíl je analytický a obsahuje úlohy zaměřené na dovednost pracovat s kvantitativními údaji. Za správnou odpověď se přičítá jeden bod, za vynechanou se žádný bod nepřičítá ani neodečítá. Za chybnou odpověď se část bodu odečítá.

Otázka 1/18

V následujícím krátkém textu jsou tři prázdná místa, která značí, že ve větě bylo něco vynecháno. Vyberte z nabízených možností trojici slov, která se významově a stylisticky nejlépe hodí do příslušného textu jako celku.

Americká podpora je pro naše operace ______ a její ______ by výrazně ______ naši bojeschopnost vůči teroristům.