Úterý 23. dubna 2024, svátek má Vojtěch
130 let

Lidovky.cz

Západ a islám: za konflikty může politika

Svět

  8:30
LONDÝN - Hodnot, které spojují islámský svět se Západem, je víc než konfliktů, které je naopak rozdělují. O tom je podle globálního průzkumu BBC přesvědčena většina obyvatel této planety.

Muslimové protestovali proti výrokům papeže o islámu. foto: ESSAM AL-SUDANIAFP

Více než polovina dotázaných ve 27 zemích světa si myslí, že představitelé západní a muslimské kultury spolu mohou najít společnou řeč. 28 procent naopak soudí, že konflikt je nevyhnutelný.

Není to přitom tak dávno, co odborné i laické kruhy v mnoha zemích světa zaměstnávala bouřlivá debata o „střetu civilizací“. Diskusi vyvolal v roce 1993 článek amerického politologa Samuela P. Huntingtona, který pod názvem „The Clash of Civilizations?“ otiskl časopis Foreign Affairs.

Huntington v textu nastínil vizi světa, v němž konflikty nebudou probíhat podél ideologických, ale kulturních (především náboženských) hranic. Svou provokativní tezí americký vědec reagoval na kolegu Francise Fukuyamu. Ten po pádu komunismu ve východní Evropě ve své knize „The End of History“ konstatoval konec ideologicky motivovaných konfliktů a vítězství liberální demokracie.

Ne náboženství, ale politika
Jak vyplývá z citovaného průzkumu BBC, 52 procent lidí nevidí jako příčinu současných konfliktů náboženství, ale politické rozpory. Výjimku představuje pouze Nigérie, kde často dochází k násilným střetům mezi křesťany a muslimy. 56 dotázaných obyvatel této africké země proto soudí, že konflikty jsou způsobeny náboženskými a kulturními rozdíly.

„Většina lidí má pocit, že za spory se skrývají politická moc a politické zájmy, ne náboženství nebo kultura,“ komentoval výsledek šetření Doug Miller, ředitel společnosti Globescan, která průzkum pro BBC prováděla. Jako příklad Miller uvádí Libanon. Celých 78 procent Libanonců je totiž přesvědčeno, že konflikty sužující jejich zemi jsou politicky motivované. A 68 z nich věří, že Západ a islámský svět jsou schopny se dohodnout.

Jde to i bez násilí
Drtivá většina dotázaných si myslí, že současné konflikty lze vyřešit nenásilnou cestou. Jedinou výjimku představuje Indonésie, kde je o nevyhnutelnosti násilí přesvědčeno 51 procent respondentů. V Indonésii žije největší muslimská komunita na světě.

Cílem průzkumu bylo zjistit, jak lidé interpretují svět, v němž žijí, a jaká mají očekávání do budoucnosti. Nejpozitivnější odpovědi byly zaznamenány v západních zemích. 70 až 80 procent Italů, Britů a Kanaďanů věří, že Západ a islámský svět naleznou společnou řeč.

Samoživitelka skončila v nemocnici a čtvrt roku nemohla pracovat
Samoživitelka skončila v nemocnici a čtvrt roku nemohla pracovat

Téměř deset miliard korun – tolik jen za loňský rok poslaly pojišťovny lidem za úrazy, závažná onemocnění či úmrtí. Životní pojištění pomohlo za...