Úterý 23. dubna 2024, svátek má Vojtěch
130 let

Lidovky.cz

Právo

KOMENTÁŘ: Soumrak práva? Pohled advokáta lučního, byť z ocelového srdce republik

Ilustrační foto. foto: Pixaba.com/qimono

Praha - Boj České advokátní komory (ČAK) proti vinklářům byl v minulosti z nepochopení jeho podstaty několikrát v médiích označen za „hon na čarodějnice“.
  9:00

KOMENTÁŘ: O matení pojmů

Fakt, že ČAK vinkláře zobrazuje jako zloděje s pytlem na zádech, dala jim označení „právní šmejdi“ a umístila je na Desku (ne)cti na svém webu, pak byl v LN v glosáři z pera bývalého advokáta Tomáše Nahodila označen dokonce za hanobící, karikující a za hulvátství.

Jakožto řadový „advokát luční“, jak před mnoha lety advokáty mimopražské a stojící mimo velké AK, nazval zemřelý bývalý ministr spravedlnosti a předseda ČAK JUDr. Karel Čermák, si dovolím předestřít svůj úhel pohledu na počínání České advokátní komory, potažmo stav české justice.

Po celou svou třicetiletou praxi advokáta ulpívám na Ulpiánově ius est ars boni et aequi (právo je umění dobra a spravedlnosti). Začínám ovšem být poněkud zhnusen a otráven. Právo se z pozice jakési služby lidem a z pozice alespoň základního korektivu a morálky dostalo do pozice, promiňte, děvky mocných.

Tento svůj skepticismus v podstatě odůvodňuji tím, že zejména v oblasti správního práva se zákon stává projevem lobbismu a nátlaku zájmových skupin. Tomu lze samozřejmě čelit jen stěží. Nejsem však k právu a výkonu advokacie úplně nihilistický.

Nikdo z mediálních křiklounů si neuvědomuje rutinní celodenní nelehkou práci advokátů, nechlubících se tím, kolik hodin, telefonátů, papírů a času stráví při běžné agendě, a to i pro lidi, kteří nejsou a ani se nestanou klienty, natož platícími. A neinkasují za to vůbec žádné peníze.

Nicméně, pokud se týká peskování ČAK kvůli právním šmejdům, tak naprosto souhlasím s vyjádřením Vladimíra Jirouska, které uvedl v článku „Monopol založený zákonem“, jež byl publikován v Advokátním Deníku 17. srpna 2020. Říká v něm: Ano, ve smyslu příslušné a obecně závazné právní úpravy o monopol v právním poradenství usilujeme a usilovat budeme!Nebo se snad někdo domnívá, že dodržování zákona je přežitek? Že porušování zákona či jeho obcházení je ve veřejném zájmu (sic!) a je přínosné pro zájemce o právní pomoc, o zastupování v soudních či správních řízeních atd.? Jak odpovídají oni samozvaní poradci za vadnou službu, jak zajišťují její pojištění, jakým (závazným?) etickým kodexem se řídí, kdo vykonává kontrolu relevance služby (počínaje odpovídajícím vzděláním), kdo vykonává případný kárný postih?

Před pár dny jsem s JUDr. Jirouskem cestoval naprosto nahodile v jednom vagónu vlaku z Ostravy do Prahy. Přesto, že jsme si spolu řekli pouze pár vět, tak mi z jeho povídání vyznělo, že advokacie na tom v současnosti není úplně nejlíp, a to přes veškerou popularizační snahu, kterou představenstvo činí a se kterou se zcela ztotožňuji. Pouze pro dokreslení uvádím, že jsem na konci září v kárném řízení obhajoval jednoho z vrcholných policistů, kterému jsem ještě ráno před stáním rozmlouval podání rezignace se slovy: „Když se na to úplně všichni vys….., tak je otázka, k čemu to všechno povede. Jak u Vás, tak u nás.“ 

Dopustíme-li zaplevelení našich profesí nýmandy, tak to samozřejmě k ničemu dobrému nepovede. Ti, kdož se vehementně ohrazují proti boji ČAK s vinklářstvím, samozřejmě nevycházejí z poměrů advokátů z krajů a z okresů. 

Vykonávaje advokacii, byť v krajském městě, a zabývaje se normálními advokátními problémy, které mnohdy mnohým advokátům nejsou ani známé (výchova a výživa, zápůjčky, vypořádání SJM, hranice pozemku, sem tam asistence při zakládání společnosti a obhajoba naprosto banálních trestných činností, kde je klient za maření výkonu úředního rozhodnutí stíhán i přesto, že rozhodnutí nenabylo právní moci, neboť bylo podáno odvolání a on to nevěděl, či nemusel vědět…) a za situace, kdy naše kancelář s JUDr. Martínkovou a Mgr. Popkem zpracovává stovky insolvencí, takže jsme si opravdu velice dobře vědomi nelehké situace lidí nejen v ostravském regionu, ale i obecně, si myslím, že jakési ,,debilní“ články od redaktorů, kteří nechtějí pochopit pravý stav věcí o jakékoliv nepřípustnosti právní pomoci těmi, kdož ji poskytují neoprávněně, nemají vůbec žádný význam.

Dovolím si tvrdit, že advokáti z naší kanceláře a minimálně 150 dalších advokátů z našeho okolí to děláme takto: podáme si ruku, vyřešíme spory. Neženeme lidi k soudu, neinkasujeme zbytečné zálohy, nevytahujeme z lidí peníze, nepředstíráme jim problémy, které neexistují jen proto, abychom vydělali. Pomáháme i s vědomím, že nedostaneme ani korunu. Tvrzení, že advokáti nahání nebohé nemajetné klienty svými cenami k vinklářům, je naprostá zcestnost a hluboce nejen mě uráží!

Advokátní pomoc prostřednictvím erudovaného zkušeného „protokolovaného“ advokáta, je i pro potřebné klienty zcela dostupná, je zcela namístě. Není vůbec neobvyklé, že i drobná odměna, přichází-li v úvahu, je splátkována.

Peskovatelé boje proti vinklářství zcela zjevně vůbec nepochopili, v čem základní úloha advokáta spočívá.

Autor:

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!