Neděle 14. dubna 2024, svátek má Vincenc
130 let

Lidovky.cz

‚Nejtoxičtější hračka’ v Česku? Prodej podle expertů nebezpečné kostky umožňují mezery v zákonech

Ekonomika

  5:00aktualizováno  15:17
Praha - Vypadá trochu jako Rubikova kostka z černého plastu, která po rozevření odhaluje další a další příběhy postaviček ze světa dětských pohádek. K neškodné hračce má ale nejspíš daleko - alespoň v loňském mezinárodním srovnání hraček z 25 zemí obsahovala vůbec nejvyšší zjištěnou koncentraci nebezpečných zpomalovačů hoření, které podle studií mimo jiné poškozují dětský nervový systém. Z obchodů nezmizela, její prodej zákony nezakazují. Situaci může v tomto týdnu začít napravovat europarlament.

Skládací kostka s vysokou koncentrací bromovaných zpomalovačů hoření. foto:  Petr Topič, MAFRA

Na zdraví nebezpečnou kostku s krtkem určenou pro děti od tří let a mnoho dalších kontaminovaných hraček upozornilo sdružení Arnika v prosincové zprávě, jejíž vznik podpořily ministerstvo životního prostředí a pražský magistrát.

Bezpečnost hraček podle ministerstva zdravotnictví

„Ustanovení, týkající se chemické bezpečnosti hraček jednoznačně stanovují, že hračky musí být navrženy a vyrobeny tak, aby při jejich použití nehrozilo žádné riziko nepříznivých účinků na lidské zdraví v důsledku expozice chemickým látkám nebo směsím, ze kterých se hračky sestávají nebo které obsahují. Tato zásada je založena na hodnocení rizik v tom smyslu, že pokud hračky obsahují nebezpečné chemické látky, je v pravomoci dozorových orgánů takové hračky zakázat,“ přibližuje tisková mluvčí ministerstva Gabriela Štěpanyová.

Sdružení se zapojilo do mezinárodního srovnání hraček s vysokou koncentrací bromovaných zpomalovačů hoření (PBDE) z 25 zemí. V něm kostka předstihla i hračku z Nigérie. Pokud se zaměříme jen na koncentraci těchto toxických látek, jde o velmi problematickou hračku. Prodejce ji přitom může bez postihu nabízet, splňuje všechny platné české i evropské předpisy.

To zdůrazňuje jednatel české společnosti, která kostku vyrobenou čínskou firmou Yam YiK Tat Trading Limited do Česka dováží. Firma dle jeho slov hračku po upozornění Arniky dočasně stáhla z českého trhu a upozornila zákazníky, nakonec ale rozhodnutí přehodnotila.

„Po opětovném posouzení ze strany Státního zkušebního ústavu ve Zlíně, který vyhodnotil tento produkt jako nezávadný a vyhovující platným normám, jsme tento produkt opět pustili do prodeje a předpokládám, že do konce listopadu jej vyprodáme. Pro rok 2019 budeme mít od výrobce již novou šarži, která bude opět vyhovovat platným normám,“ popsal serveru Lidovky.cz.

Snadno se šíří, způsobují i hloupnutí

Jenže zatímco distributor se zaštiťuje doloženou nezávadností, zástupci Arniky i experti z vědecké komunity upozorňují na již známá i další, teprve prozkoumávaná zdravotní rizika.

Další možné dopady na zdraví člověka

PBDE jsou látky nebezpečné pro zdraví člověka. Mezi bezprostřední projevy expozice PBDE patří dráždění pokožky a očí. Díky své povaze se ukládají v těle, zejména ve tkáních a orgánech s vysokým obsahem tuků. Mohou způsobit poškození jater. Mezi další možné projevy patří zbytnění štítné žlázy. Údaje o možné karcinogenitě nejsou zcela jednoznačné, avšak bylo prokázáno, že zvyšují pravděpodobnost vzniku rakoviny jater u zvířat. Některé látky z této skupiny mohu navíc ohrožovat zdravý vývoj plodu.

(zdroj: Integrovaný registr znečišťování)

„Bromované zpomalovače hoření patří mezi perzistentní látky, na které často narazíme pod zkratkou POPs. Dlouho setrvávají v životním prostředí, neúměrně jej zatěžují a negativně působí na zdraví. Zpomalovače poškozují imunitní, hormonální a reprodukční systém. Jsou spojené se sníženou inteligencí a soustředěním u malých dětí. Vědci se domnívají, že mohou způsobovat i rakovinu jater,“ říká autorka průzkumu hraček z recyklovaných plastů Jitka Straková.

Do lidského organismu se podle ní mohou dostat při kontaktu s kůží, ústy nebo prostým vdechnutím. V případě, že by si dítě hrálo se zmíněnou kostkou, nebála by se sice Straková okamžitých následků, šlo by však o další dávku, která se dlouhodobě ukládá v organismu.

Měsíce poté, co Arnika na problém upozornila, je kostka z Číny stále k dostání v řadě českých e-shopů s hračkami. V průběhu roku se dala sehnat také v kamenných obchodech. Arnika ji k testování loni koupila v řetězci drogérií Teta. Abychom vyloučili, že šlo o ojedinělý případ a i po několika měsících byl v prodeji skutečně stále stejný výrobek s vysokou koncentrací toxické látky, pořídil server Lidovky.cz hračku v polovině května ve stejném řetězci k nezávislému otestování v laboratoři Vysoké školy chemicko-technologické (VŠCHT).

Hračka, nebo toxický odpad?

Co kostky obsahovaly

Bromované difenylethery (PBDE) jsou skupinou organických látek příbuzných strukturou a vlastnostmi, mezi něž patří nehořlavost a samozhášecí schopnost. Rozlišují se tři typy (podle počtu atomů v molekule):

Penta-BDE se používá hlavně jako samozhášecí prostředek v pružné polyuretanové pěně pro výrobu nábytku a čalounění, podle sdružení Arnika jej proto kontrolované výrobky z tvrdého černého plastu téměř neobsahují. „Najít se dají v recyklovaných podložkách pod koberce, které jsou vyrobeny z výplní čalounění nábytku,“ vysvětluje autorka průzkumů Arniky Jitka Straková. Nachází se na seznamu zakázaných látek, ale až do roku 2030 se může díky výjimce objevovat v materiálech určených k recyklaci (europarlament bude ve čtvrtek hlasovat mimo jiné i o zrušení této výjimky). Nesmí být v elektrických a elektronických výrobcích.

Okta-BDE se i přes zákaz ve všech oborech od srpna 2004 nachází díky stejné výjimce jako u penta-BDE v menších koncentracích v recyklovaných výrobcích, včetně hraček testovaných Arnikou a serverem Lidovky.cz, v nichž koncentrace mnohonásobně překročila povolený limit 10 ppm (částic na milion). Nachází se na seznamu zakázaných látek, ale až do roku 2030 se může díky výjimce objevovat v materiálech určených k recyklaci (europarlament bude ve čtvrtek hlasovat mimo jiné i o zrušení této výjimky). Nesmí být v elektrických a elektronických výrobcích.

Deka-BDE má v testovaných hračkách největší podíl ze všech bromovaných zpomalovačů hoření. Je na černé listině látek Stockholmské úmluvy, kam se zařazují látky vyžadující celosvětovou eliminaci, což s čímž ale zatím EU nepracovala. U tohoto zpomalovače hoření recyklace možná není, ale má výjimky, které umožňují jeho využití do roku 2022 v textiliích, plastových krytech ohřevných elektrických zařízení (přímotopů, fénů na vlasy, žehliček) a polyuretanových pěnách stavebních izolací. Dalekosáhlé výjimky pak platí pro použití dekaBDE v automobilovém průmyslu a letectví. Možné omezení ve výrobcích a maximální přípustné koncentraci látky v souladu se Stockholmskou úmluvou má ve čtvrtek schvalovat europarlament, omezení výroby a uvádění na trh má v EU platit od roku 2019.

(zdroj: Integrovaný registr znečišťování, Arnika)

Limity určující, které výrobky jsou zakázané a od jaké hranice jde o toxický odpad, dnes mohou spotřebitelům zamotat hlavu. Pro pochopení současné situace je ale třeba vědět, že pro nové výrobky jsou obecně přísnější, pro recyklované zboží mírnější. A také, že odborníci čekají na příští rok, kdy by mohly limity „zkrotit“ i látku deka-BDE (viz box Co kostky obsahovaly), která je v testovaných hračkách přítomná v největším množství.

V odborných kruzích se ale předpokládá, že dojde k sjednocení limitů a toxickým odpadem v Česku se stanou všechny recyklované plasty, které budou obsahovat více než 1000 ppm (1000 částic na milion) bromovaných zpomalovačů hoření nalezených v kostce. Pro nové výrobky jsou v případě směsi okta-BDE, již kostky také obsahovaly, ještě stokrát nižší - neměly by se tak prodávat žádné výrobky, které obsahují více než 10 ppm této sloučeniny.

Pokud by všechny limity platily už dnes, analýza této hračky by přinesla šokující výsledky. Sdružení Arnika v ní během loňského testování naměřilo rekordních 2614,34 ppm. Kostka přitom obsahovala převážně zmíněnou látku deka-BDE (2234 ppm), ale také 380 ppm okta-BDE. Kdyby tedy hračka byla z nového plastu, už dnes by překročila limit pro druhou zmíněnou směs 38krát.

Druhá kostka, otestovaná pro server Lidovky.cz, obsahovala 529,7 ppm bromovaných zpomalovačů hoření, tedy zhruba pětinovou hodnotu z prvního testování - nejvíce opět deka-BDE, konkrétně 462 ppm. Pokud by nebyla z recyklovaného materiálu, limit pro koncentraci okta-BDE by přesáhla téměř sedmkrát (67,6 ppm).

Rozdílné koncentrace v obou kostkách nejsou podle šéfa Arniky Jindřicha Petrlíka nijak překvapivé. „Když se hračka lije do formy, plast se musí tepelně zpracovat. Míchá se však až uvnitř, materiál tedy není homogenní a u stejného typu výrobku tak může koncentrace zpomalovačů hoření kolísat,“ vysvětluje Petrlík. Přesto jde podle něj o stále vysoké číslo. Šéf Arniky, jenž ve svém sdružení zároveň působí jako vedoucí programu Toxické látky a odpady, upozorňuje, že koncentrace bromovaných zpomalovačů hoření jsou nebezpečné už v řádu desítek částic na milion.

Přestože experti potvrzují, že taková hračka může být pro děti nebezpečná, výslednou koncentraci toxických látek vstřebaných do těla nikdo nedokáže spolehlivě určit.

Chemička: Když se za socialismu zjistilo, že některá potravina obsahuje škodlivinu, tak se to většinou tajilo

„PBDE jsou samozřejmě nebezpečné látky, expozice dětí, ať již z dietárních zdrojů nebo z hraček vyrobených z materiálu, které je obsahují, představuje určité nebezpečí, ale zásadní je množství látky, které do organismu vstoupilo. Z tohoto důvodu je dost obtížné riziko z hraček obecně charakterizovat, nejde jen o vlastní obsah PBDE v daném předmětu, ale závisí například i na tom, jestli dítě hračku olizuje, jak dlouho je v kontaktu s kůží a tak dále,” vysvětlila pro server Lidovky.cz česká chemička Jana Hajšlová, která se na VŠCHT zabývá mimo jiné chemickou bezpečnostní potravin - i ty bývají podle zjištění Evropského úřadu pro potraviny toxickými zpomalovači hoření často kontaminované.

Chemička a profesorka na VŠCHT Jana Hajšlová.

Recyklace za každou cenu?

Dopady na životní prostředí

Mnohými studiemi lokálních vlivů bylo prokázáno, že PBDE mohou zásadním způsobem ohrožovat zdravý život mnohých, především vodních, organismů, a tak narušovat citlivé rovnováhy ekosystémů. PBDE způsobují poškození reprodukčních funkcí a růstu u vodních organismů. Jedná se o látky perzistentní, tzn. odolávající přirozenému rozkladu. Bylo prokázáno, že PBDE mají významnou schopnost bioakumulace v živých organismech a v sedimentech.

(zdroj: Integrovaný registr znečišťování) 

Bromované zpomalovače hoření se společně se změkčovadly a těžkými kovy používaly v elektrospotřebičích, izolaci, čalounění, nábytku i interiérech aut. Poté, co se přišlo na to, že jsou toxické a snadno se dostávají do okolí i daleko od místa vzniku, začalo se od jejich využívání upouštět až do úplného zákazu prodeje části z nich v roce 2004.

Při výrobě nového zboží se dnes, až na výjimky - zejména pak v automobilovém průmyslu -, nesmí používat. Evropská unie však firmám povolila jedovaté plasty vyvážet k recyklaci. „Zde jsou limity schválně benevolentnější. Řada evropských i národních úředníků přiznává, že vzhledem k vysokým cílům pro recyklaci preferují recyklovat i plasty, které takové látky obsahují s tím, že se časem v celém cyklu jaksi rozpustí. To ovšem je krátkozraké řešení, protože to výrazně znevěrohodňuje celý proces recyklace,” uvádí Karolína Brabcová, odbornice sdružení Arnika na toxické látky ve spotřebním zboží, s tím, že dnes už existují technologie, které mohou plasty nebezpečných látek zbavit a existuje tedy jiné řešení.

Skládací kostka s vysokou koncentrací bromovaných zpomalovačů hoření.
Skládací kostka s vysokou koncentrací bromovaných zpomalovačů hoření.

Výsledkem je podle ní natolik nepřehledná situace, že se mohou plasty dostat oklikou do hraček a zároveň tím není porušen žádný zákon.

Koloběh, díky němuž se dostávají toxické hračky na regály tuzemských obchodů, podle Petrlíka a Brabcové vypadá následovně: elektronika se vyváží do zemí východní a jihovýchodní Asie a Afriky, možná jako zboží, které se může spravit. Tam se však stává odpadem určeným k recyklaci, stejně jako plasty z autovraků. V momentu, kdy takové materiály zamíří do tamních linek, je těžké jejich další využití vystopovat a mohou se objevit ve výrobcích, které míří zpět na evropský trh.

Vyjádření České obchodní inspekce

„Do současnosti jsme neobdrželi žádný podnět, který by se k problematice možného nebezpečí, plynoucího z toxických bromovaných zpomalovačů hoření, vztahoval a ČOI neobdržela ani žádné notifikace nebezpečných výrobků ze systému RAPEX z důvodu obsahu bromu či antimonu v použitých materiálech hraček.“

Pokud se objeví v hračkách, dostávají se v podstatě mimo hledáček úřadů, s výjimkou těch, které jsou poháněné elektřinou.

Ministerstvo průmyslu a obchodu upozorňuje, že v Česku se limity PBDE mohou sledovat u elektrických hraček, i když podle vyjádření České obchodní inspekce pro server Lidovky.cz k žádné kontrole zatím nedošlo. „Maximální hodnoty hmotnostní koncentrace PBDE tolerované v homogenních materiálech v elektrických hračkách nesmí překročit hodnotu 0,1 %,“ přibližuje serveru Lidovky.cz mluvčí ministerstva Milan Řepka. Česko však podle něj nemá páku, jak prosadit přísnější regulaci jiných kontaminovaných výrobků bez jednotného rozhodnutí celé EU. „V Evropské unii musí být zachován volný pohyb zboží v rámci společného trhu, z tohoto důvodu ČR neuvažuje o jednostranném zavedení opatření na omezení dovozu,“ uvedl Řepka.

Každá desátá

Hračky pro malé děti by měly být bezpečnější, vláda chce omezit použité chemické látky

Odhalení Arniky však poukazuje na rozsáhlejší problém, než může být na první pohled patrné. „Když jsme měřili koncentraci bromu, zaměřili jsme se na nákup hraček z černého plastu, který nejčastěji pochází z recyklovaných počítačů a další elektroniky. Vyšší procento bromu jsme našli v každé desáté hračce. Přítomný byl ale i v hračkách z bílého plastu, zřejmě ze zrecyklovaných počítačů,“ uvádí šéf Arniky Petrlík.

Podle nejnovější studie, kterou sdružení zveřejnilo v polovině října, je situace v rámci celé Evropy ještě tristnější. Z 430 recyklovaných výrobků z 19 zemí, jež organizace letos nechaly otestovat, obsahovalo vysoké množství bromu 109 předmětů (nejen hraček), tedy plná čtvrtina. Je mezi nimi i plastová kytara z portugalských obchodů, která obsahovala rekordních 3318 ppm bromovaných zpomalovačů hoření a na evropském trhu tak převzala od hračky prodávané v Česku nezáviděníhodné prvenství.

Změna na obzoru?

Jaké je řešení? Ze stávající situace lze těžko vinit obchody a distributory, řídí se platnými normami. Prodej takových výrobků podle Arniky umožňují především výjimky v evropské legislativě, díky nimž může recyklované zboží obsahovat látky zakázané Stockholmskou úmluvou.

Stockholmská úmluva

Právně závazná mezinárodní dohoda platná od roku 2004, jejímž cílem je eliminace vybraných v přírodě přetrvávajících organických látek. Česko ji ratifikovalo v roce 2002, patří tak mezi 179 zemí světa, které se zavázaly k jejímu dodržování. Mezi zakázanými látkami jsou od roku 2009 i dva bromované zpomalovače penta-BDE a okta-BDE. V rámci EU však platí pro tyto dvě látky výjimky, které až do roku 2030 umožňují recyklovat odpad, v němž jsou obsaženy.

Expertka Arniky Karolína Brabcová proto vidí jedinou cestu: „Je zapotřebí, aby byly tyto prokazatelně toxické látky co nejrychleji zakázány, a to globálně jak v nových, tak v recyklovaných výrobcích. Právě z recyklovaných plastů, což je velmi pozitivní proces z pohledu udržitelnosti a ochrany životního prostředí, pak tyto látky rychleji zmizí.“

Arnika proto s dalšími mezinárodními organizacemi v říjnu apelovala na Evropský parlament a Evropskou komisi, aby situaci vyřešili změnou evropské legislativy.

Možné cesty jsou dvě - nastavení přísnějších limitů pro recyklaci těchto látek, které zabrání jejich vývozu do rozvojových zemí, a zrušení dosavadních výjimek pro jejich využití ve vybraných průmyslových odvětvích.

Zda existuje politická vůle změnit současnou situaci, se ukáže zřejmě už tento čtvrtek. Na půdě europarlamentu se v rámci hlasování o zprávě k aktualizovanému Nařízení o perzistentních organických látkách (POPs) bude hrát o obě zmíněné varianty řešení - zrušení výjimek pro použití bromovaných zpomalovačů hoření i nastavení přísnějších limitů tak, aby byly v souladu se Stockholmskou úmluvou (viz box O co se bude hrát v europarlamentu).

O co se bude hrát v europarlamentu

“EU nyní harmonizuje Nařízení o perzistentních organických látkách. Musí ho aktualizovat kvůli přidání deka BDE na seznam Stockholmské úmluvy v roce 2017. Současně chce uzákonit i limity pro ostatní látky již dříve na seznam Stockholmské úmluvy přidané. A vyjadřuje se tedy k otázce zachování recyklačních výjimek pro penta- a okta-DBE. U dekaBDE již Stockholmská úmluva recyklační výjimky nepřipouští. EU se tedy rozhodla žádat výjimky pro povolení používat dekaBDE při výrobě aut a letadel, prý kvůli náhradním dílům,” přibližuje odbornice Arniky na toxické látky Karolína Brabcová s tím, že společnost Boeing podle ní již dříve uvedla, že bromované zpomalovače hoření by dokázala nahradit poměrně rychle.

Že nejde zdaleka o předem vyhranou bitvu, přiblížil serveru Lidovky.cz europoslanec a místopředseda Výboru pro životní prostředí (ENVI), veřejné zdraví a bezpečnost potravin Pavel Poc (ČSSD).

Regulaci v testovaných hračkách nerozšířenější deka-BDE sice vidí optimisticky, přestože kvůli četným výjimkám úplně z oběhu nezmizí, obává se však, že současné rozložení europarlamentu příliš nenahrává zrušení recyklačních výjimek pro další zmíněné látky odhalené v hračce. „Zpravodajka sice do textu zahrnula některé látky, které v návrhu Evropské komise chyběly (týká se i bromovaného zpomalovače hoření dekaBDE), nicméně i s výjimkami pro letecký a automobilový průmysl. Špatným signálem je také její návrh zahrnout do hodnocení adeptů na seznam POPs, které by se měly eliminovat, hodnocení socio-ekonomických dopadů. Takové rozhodnutí by mělo vždy brát do úvahy primárně riziko pro lidské zdraví a životní prostředí,” uvádí Poc. Odpovědnost za současnou situaci podle něj mají všichni, kdo kladou důraz na ekonomický zisk před veřejným zdravím.

Do budoucnosti těchto látek na evropské půdě promluví nakonec Evropská komise, která si nechala zpracovat novou studii o přítomnosti PBDE v odpadech. Na její závěry bedlivě čeká i české ministerstvo životního prostředí.

„Studie je v tuto chvíli neveřejná, prochází připomínkovým řízením, vyjadřují se k ní zejména experti z členských států. Evropská komise po vypořádání připomínek studii zveřejní koncem letošního roku. Na základě výsledků této studie pak EK navrhne limity, které budou dále procházet legislativním procesem na evropské úrovni,“ přiblížila serveru Lidovky.cz Dominika Pospíšilová z tiskového oddělení ministerstva.

Vyjádření společnosti Little Mole

„Naše společnost vždy dbá na to, aby produkty, kterým poskytneme licenci byly zdravotně nezávadné a kvalitní. Bohužel ale nejsme jediným držitelem licenčních práv. Vzhledem k právě probíhajícímu dědickému řízení se k věci ale nemůžeme více vyjádřit. Důrazně ale prohlašujeme, že licence na zmíněný produkt nepochází od Karolíny Milerové ani žádné z jejích společností,“ říká Adam Pařízek, obchodní ředitel společnosti Little Mole.

Autor: