Úterý 23. dubna 2024, svátek má Vojtěch
130 let

Lidovky.cz

Nový návod na život: kradenou věc si můžete nechat

Česko

  13:50
PRAHA - Nový občanský zákoník, jehož návrh připravil tým pod vedením Karla Eliáše, má podle premiéra Petra Nečase (ODS) sjednotit soukromé právo a vrátit ho tradičnímu pojetí.
Občanský zákoník - ilustrační foto

Občanský zákoník - ilustrační foto foto: Hynek GlosLidové noviny

Kodex upravuje zejména okruhy rodinného, dědického či smluvního práva, vztahuje se i na náhradu škody či vlastnictví a věcná práva. Zákoník klade větší důraz na osobnostní práva před majetkovými vztahy a ponechává více prostoru pro dohodu stran.

Bydlení a nájmy

Nové byty - ilustrační foto.§ Posílí se práva vlastníků bytů, například se budou moci dozvědět jména majitelů ostatních bytových jednotek.

§ Vypovědět člověka z nájmu ihned bude možné v případě, že alespoň tři měsíce neplatí nájem, když užívá pronajatý byt k jinému než sjednanému účelu nebo když výrazně poškozuje byt.

§ Výši nájmů již částečně upravuje novela ministerstva pro místní rozvoj.

§ Majitel bude moci dát výpověď nájemníkovi, který se vůči majiteli dopustí trestného činu. Tedy například napadne jeho nebo rodinu.

Dědictví

Kdo bude dědit? Dědické řízení může zásadně ovlivnit poslední vůle. § Rozšiřuje se okruh dědiců.
Nově budou moci dědit i praprarodiče zemřelého či jeho sestřenice a bratranci. Majetek tak zůstane spíše v soukromých rukou, než aby propadl státu.
 
§ Bude možné uzavřít dědickou smlouvu: dva lidé se mohou dohodnout, že po sobě budou dědit.

§ Člověk si bude moci určit, kdo bude dědit v případě, že povolaný dědic zemře dříve než on. Bude také moci rozhodnout, na koho majetek přejde po smrti dědice.

§ Zavádí se odkaz: tedy možnost vyjmout z dědictví jednotlivé věci a odkázat je jiným lidem.

Věcné právo

Pes (ilustrační foto) § Mezi věci budou zahrnuty i věci nehmotné, se kterými lze obchodovat -tedy například informace, licence či pohledávky. Naopak zvíře už nebude věc.

§ Vlastnické právo bude omezeno sousedskými. Totiž: když si bude chtít soused otrhat ovoce ze stromu, který přesahuje na váš pozemek, musíte mu to umožnit.

§ Pozemek a nemovitost nebudou moci patřit dvěma různým lidem.

§ V případě, že si někdo koupí kradenou věc v dobré víře, zůstane mu. Původnímu majiteli bude muset nahradit škodu člověk, který kradenou věc prodal.

Rodina

Rodina - ilustrační foto. § Změnit se má současná úprava sňatků. Buď bude možné, aby oddával výhradně stát, nebo budou naopak platit sňatky uzavřené libovolnými duchovními. Ve hře je ovšem stále varianta, že se současný stav nezmění.

§ Autoři kodexu obnovují institut takzvaného výminku. Člověk, který převede dům na potomky, získá možnost si "pojistit", aby v domě mohl dále bydlet.

§ Nově bude možné si osvojit i zletilou osobu. Přesvědčit soud o zletilosti bude moci i šestnáctiletá osoba.

§ Zavádí se institut rodinného závodu, který řeší situace, ve kterých rodina pracuje pro jednoho z členů.

§ Alimenty nebude nutné platit měsíčně, půjde se dohodnout třeba i na roční úhradě.

Smlouvy

Manažer, smlouva (ilustrační foto) § Na pronajmutí auta či nemovitosti nebude nutná písemná smlouva. Stačí ji uzavřít ústně. Smluvní strany se zároveň mohou dohodnout na čemkoliv, co neodporuje dobrým mravům.

§ Ruší se absolutní neplatnost smlouvy. Pokud kontraktu rozumí obě strany, zůstává v platnosti, i kdyby jí soud nerozuměl. Stejně tak nebude justice moci zrušit smlouvu z formálních důvodů (například pokud budou chybět podpisy), pokud oběma stranám vyhovuje.

§ Zavádí se odškodnění za ztrátu radosti z dovolené. Cestovní kanceláře budou muset klientovi zaplatit v případě, že nedodrží slíbené podmínky zájezdu.

§ Za poškození či zničení "věci zvláštní obliby", tedy takové, která má pro majitele citovou či jinou hodnotu, bude možné žádat výrazně vyšší odškodnění.