On-line s poslancem ODS Markem Bendou

Marek Benda | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy

UKONČENO

Titul doktora práv na plzeňské fakultě údajně získal neoprávněně. Sám přiznal, že jeho rigorózní práce nesplňuje formální požadavky. Poslanec ODS a předseda ústavně-právního výboru sněmovny Marek Benda bude odpovídat na vaše dotazy ve čtvrtek 5. listopadu od 13:00. Pokládat je může již teď.

položených otázek: 100 | jak se správně ptát | Aktualizovat
  1. Otázka má být stručná a jasná, maximálně tři řádky.
  2. Není možné reagovat na otázku zakládající se na externím odkazu.
  3. Přestože konfrontační otázky vítáme, nesmí překročit hranici slušnosti.
  4. Nepište otázky VELKÝMI PÍSMENY.
  5. Podepište se.
  6. Neopakujte dotazy, které už položili jiní.

Zodpovězené otázky

OTÁZKA (3.11.2009 17:33) wu-lung
Dobrý den pane doktore. Ano, píšu doktore, protože titul JUDr. Vám byl platně udělen a tak Vám stále přináleží. S tím souvisí můj dotaz, jako právníka bych se Vás chtěl zeptat na toto: Jakým způsobem si právně představujete, že bude "znovuotevřeno" Vaše rigorózní řízení na FPr ZČU? Je to vůbec podle zákona o vysokých školách možné a jak by to mělo proběhnout? Děkuji za odpověď.
ODPOVĚĎ (5.11.2009 13:04)
Dobrý den Vám i všem čtenářům. Je to veliký problém, protože tituly opravdu uděluje vysoká škola a je to její odpovědnost. Po různých konzultacích soudím (a z toho vycházelo moje vyjádření), že je možné pokládat udělení titulu za správní akt, který je do roka přezkoumatelný. O toto (protože přiznávám svoji chybu) chci požádat pana rektora. Výsledkem by mělo být, že mi (pokud uznají akademické orgány mé pochybení za tak závažné) odeberou titul JUDr. Pak bych se musel znovu samozřejmě přihlásit k rigoróznímu řízení a absolvovat je celé nanovo. Buď s touto prací po jejím rozšíření nebo případně nějakou zcela jinou. To už by záleželo na škole. Do doby vyjasnění situace nehodlám titul dále používat.
OTÁZKA (3.11.2009 17:51) Adneb Keram
JUDr. Bendo, ptám se Vás jako odborníka na právo. Jak si vlastně představujete znovuobhajování titulu? Nezlobte se, ale Vaše zásadní mezery ve vzdělání jsou nedůstojné poslance. Kde jste vlastně maturoval?
ODPOVĚĎ (5.11.2009 13:05)
Snad jsem odpověděl výše. Titulu bych musel být na základě vlastní iniciativy zbaven a pak bych se ho mohl pokusit znovu získat.
OTÁZKA (3.11.2009 19:30) Zdeněk Pavelka
Vážený pane, Vaše zdůvodnění je mizivé. Jelikož jste použil původní práci na rigorozní zkoušku, je očividné, že prodloužení na 109 stran bylo účelové! Proč jste rigorozní práci tehdy nerozšířil??? Odpovím, protože Vám Vaši mecenáši Vám dali souhlas tímto způsobem získat titul doktora. Vaše vysvětlení matoucí a ubohé. Dobře jste věděl, že musíte splnit 100 stran!! Takže, jste udělal tímto způsobem! Děláte z lidí akorát blbce.
ODPOVĚĎ (5.11.2009 13:09)
Já jsem už svoji diplomovou práci odevzdal v tomto širším řádkování!! Říkám to opakovaně, nic jsem posléze nerozšiřoval. Po doporučení komise jsem pouze vzal svoji diplomku, změnil název práce na rigorózní a převázal ji. Nic jiného jsem neudělal, žádné účelové prodloužení (na diplomku 100 stran nepotřebuji), žádný podvod.
OTÁZKA (3.11.2009 18:46) Petr Šimůnek
Vážený pane doktore, domnívám se, že by o tom, zda jste titul získal oprávněně nebo ne, neměly rozhodovat mediální zkratky, ale akademické orgány. Jakého jste názoru Vy?
ODPOVĚĎ (5.11.2009 13:11)
To samozřejmě musí platit a já se jen divím, že orgány vysokých škol více nevolají po nezasahování do jejich akademické nezávislosti. I v mém případě musí chybu školy zase napravit jen škola sama. Já jsem jen veřejně uznal, že jsem chybu udělal i já, školu tím částečně zmátl a jsem připraven se z toho odpovídat.
OTÁZKA (3.11.2009 18:47) Jan Glos
Pane Bendo, jste rodily prazak a trvale bydlite v Praze. Proc jste se rozhodl studovat Prava v Plzni? Proc jste nestudoval v Praze?
ODPOVĚĎ (5.11.2009 13:15)
V roce 2003 jako řadový zaměstnanec MI jsem se hlásil na všechny tři (Praha, Brno, Plzeň) právnické fakulty. Na všechny jsem byl na základě přijímacího řízení absolvovaného stejně jako ostatní zájemci přijat. Do Prahy až na základě přepočítání výsledků jejich testů, protože tam tehdy udělali řadu chyb. Tím se do Prahy dostalo o hodně (skoro dvojnásobek) studentů, než kolik chtěli brát. Proto jsem se nechtěl potýkat v Praze s tímto přetlakem a z hlediska vzdálenosti dal přednost Plzni před Brnem.
OTÁZKA (3.11.2009 18:17) Petr
Pane poslanče máte v sobě kapku cti? Pokud ano složíte mandát?
ODPOVĚĎ (5.11.2009 13:17)
Kolik mám v sobě cti nemohu přece říkat já. Mandát nehodlám skládat, moje studium nemělo s jeho ziskem nic společného.
OTÁZKA (4.11.2009 12:40) v.jetmar
Dobrý den. Pane Benda, na jakých principech by měla být založena vymahatelnost práva v právním státě? Jaká je vymahatelnost práva, tedy právní ochrana prostého občana před zvůlí soudů, policie a úředníků státní správy v ČR? Jak je to v případě zvůle nadnárodních společností jako jsou banky? Děkuji
ODPOVĚĎ (5.11.2009 13:21)
Odpovídám se Vám velmi obtížně vzhledem k obecnosti Vašeho dotazu. Vymahatelnost práva zajišťuje ve státě zejména moc soudní (ale zdaleka nejenom, i správní orgány, nově též třeba soudní exekutoři apod.). Pokud nejste spokojen s rozhodováním soudu, můžete se obrátit na vyšší instance až po Ústavní soud. Také nadnárodní banky samozřejmě podléhají národní jurisdikci soudů.
OTÁZKA (3.11.2009 18:06) Vladimír Malý
Pane poslanče, dobrý den. Prosím, proč bagatelizujete záležitost předepsaného rozsahu práce na jakýsi "počet úhozů". Vy jste nepochopil, že rozsah práce musí být stanoven a dodržen už jen proto, aby se zpracování prací nezvrhlo ve frašku? Děkuji za odpověď.
ODPOVĚĎ (5.11.2009 13:27)
Já to přece nebagatelizuju, kdybych to dělal, tak nepřiznávám svoji chybu. Ale výhrady, které k mé práci stále zaznívají jsou ryze formální. Nedostatek popsaných stran, nedostatek zdrojů (kde brát, když žádné nejsou, že). Jen se snažím upozornit na skutečnost, že výsledkem studia na vysoké škole má být schopnost samostatně zpracovat smysluplný text a ne ukázat schopnost psát na stroji a číst. Obávám se, že právě usilování o vykazování formálních znaků vede spíše k frašce. Ale tím nezpochybňuji, že jsem měl mít práci delší.
OTÁZKA (3.11.2009 18:20) Ondřej Rotter
Pane Bendo, zajímá mne, v kterém roce a na které škole jste získal maturitu a kdo byl předsedou maturitní komise. Ještě mě také sdělte, zda jste se někdy živil i jinak než jako poslanec. Myslím, že by veřejnost měla vědět, koho si vlastně živí.
ODPOVĚĎ (5.11.2009 13:31)
V roce 1988 na Střední průmyslové škole strojní v Presslově ulici v Praze 5 (gymnázium jsem bohužel z rozhodnutí státostrany studovat nemohl). Kdo byl předsedou maturitní komise si opravdu nepamatuji, vy ano? V letech 2002-2004, právě když jsem se přihlásil na studim práv, jsem se živil jako běžný státní úředník.
OTÁZKA (3.11.2009 19:31) Karel Václavek
Co myslíte, pane Bendo, že by na vaši aféru řekl Váš otec?
ODPOVĚĎ (5.11.2009 13:33)
Jsem si jist, že by mě nepochválil, ba co více, že by mě vynadal! Na druhou stranu věřím, že by schválil moji formu přiznání chyby a snahy o nápravu.
OTÁZKA (3.11.2009 20:42) Richard
Pane poslanče, velmi si Vás vážím. Držte se. Je úsměvné, že když novináři hodnotí Vaše působení na politické scéně za posledních dvacet let, tak zmiňují pouze náhubkový zákon či něco k těm tunelářům, nic jiného a to ani seriozní média. Novináři stále kritizují politiky, ale pořádek si ve svých řadách neudělají. Existuje z toho cesta ven? Vždyť neúplatného schopného a inteligentního novináře by se muselo hledat s lupou v ruce. Syndikát novinářů je k ničemu.
ODPOVĚĎ (5.11.2009 13:39)
Děkuji Vám, skoro bych řekl, že je známkou odvahy, se mě dneska zastat. Je opravdu zvláštní, že ač tu ovlivňuji podobu řady zákonů (a to mnohdy dost zásadním způsobem), již dlouhou dobu, tak se budou dnes zmiňovat jen věci, které mohou vyvolávat nesouhlas (a to často jen pro mediální název, bez znalosti obsahu). Ale znáte to, kdo chce psa být, hůl si najde. Novináři jsou tu od kritiky politiků, to je v pořádku, jsou nutnou podmínkou fungující demokracie. Ale zároveň by měli také poctivě referovat o tom, co se dělá a udělá dobře a na to ve snaze po prodejnosti často zapomínají.
OTÁZKA (3.11.2009 17:58) Petr
Co je na tom pravdy že máte turbotitul?Je někde možno vidět Vaší disertaci k případnému porovnání?
ODPOVĚĎ (5.11.2009 13:41)
Jak turbotitul? 5 let studia k získání titulu Mgr. se Vám zdá málo? A další rok k titulu JUDr.? Moji disertaci samozřejmě vidět nemůžete, protože jsem nic takového nenapsal.
OTÁZKA (3.11.2009 21:53) Valerij
Z devadesátých let se zachovaly dosud nevyjasněné situace kolem Vašeho otce. Byl byste ochoten jim v otázkách čelit? Nebojte se, šlo by pouze o věcnost!
ODPOVĚĎ (5.11.2009 13:44)
Jak vidíte, jsem ochoten čelit skoro všemu. Nevím, co tím myslíte, nevyjasněné situace kolem mého otce? Věcné námitky proti jeho působení v politice měl tehdy také kdekdo (i ti, co se ho dnes tak často a tak vehementně dovolávají). Ale klidně jsem ochoten vysvětlovat znovu a znovu jeho tehdejší kroky, protože si ho nesmírně vážím.
OTÁZKA (4.11.2009 7:43) Milan
Zabýval jste se ve své diplomové@rigorosní práci také tím velice zajímavým momentem, kdy se z prováděcího zákona stal zákon nadřazený tomu původně nadřazenému v důsledku rozpadu federace? Tím, co z toho vyplynulo pro normativní kolise mezi federálním a republikovým zákonem k velké privatisaci?
ODPOVĚĎ (5.11.2009 13:48)
Zákonem o velké privatizaci jsem se téměř nezabýval, protože klíčovým bodem mé práce byly naturální restituce, které ve velké privatizaci hrály jen okrajovou roli. A zákony nemají charakter nadřazenosti a podřazenosti (tu mají jen ústavní zákony a běžné zákony), ale případně jen speciality.
OTÁZKA (3.11.2009 17:28) JIndra
Zkuste s kolegy z ODS najít diplomku Paroubka nebo Sobotky, to by byla komedie. Divím se že vás to v ODS ještě nenapadlo a nebo diplomky ostatních soudruhů z ČSSD. V knihovnách škol musí být. To byste je úplně zesměšnili, když proti vám tak jdou.
ODPOVĚĎ (5.11.2009 13:55)
Nechci Vaše věty zneužívat k útokům na ostatní. Ale chci přičinit jednu obecnější poznámku. Je docela divoké, pokud se z obhajob práce na vysoké škole mají stávat veřejné obhajoby v médiích. To je cesta, kterou fakt nelze jít a po vyřešení problémů v Plzni či případně ještě jinde je třeba zase akademické vzdělávání a jeho kontrolu vrátit na vysoké školy! To je součástí jejich akademických svobod a musí to zůstat zachováno.
přeposlat e-mailem