Sobota 22. června 2024, svátek má Pavla
  • Premium

    Získejte všechny články
    jen za 89 Kč/měsíc

  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
130 let

Lidovky.cz

MACHALICKÁ: Další veletoč v klání o Městská divadla pražská a Divadlo Komedie

Kultura

  15:00
Ředitelem Městských divadel pražských a Divadla Komedie by se měl stát dramaturg Daniel Přibyl, kterého doporučila výběrová komise pražského magistrátu, které předsedá Matěj Stropnický. Rada hl. m. Prahy o novém řediteli rozhodne v druhé půli září.

Matěj Stropnický, předseda výběrové komise foto: Lidové noviny

Přibylův tým tvoří režisér Michal Dočekal jako umělecký šéf nového soudivadlí, David Drábek, který by měl odpovídat za Rokoko, a dalším dramaturgem má být Michal Zahálka. Komedii by měl obstarat dramaturg a dramatik Tomáš Jarkovský, produkční Martina Čacká a herečka a lektorka Anna Hrnečková. Nová sestava připraví svou první sezonu 2018/19. Celkově je koncepce Daniela Přibyla výborná, promyšlená, inovativní a přesně chápe potřeby moderního divadla v ideové i formální rovině. I pojetí Komedie tvůrčím způsobem vyplňuje zadání divadla pro mládež, které je dílem mladých divadelníků. Lze si velmi dobře představit, že takový program skutečně příslušnou věkovou skupinu osloví. Takže je třeba zdůraznit, že komise skutečně vybrala program zaručující smysluplný rozvoj všech tří scén v centru města a že jména tvůrců jsou zárukou potřebné protiváhy komerčním divadlům.

MACHALICKÁ: Značka Mánes je už dávno zničená. Slavná síň je v rozkladu

Ale nesměl by to být magistrát, aby se v koncovce zase všechno „nezchuntalo“. Členové výběrové komise totiž zároveň s oznámením vítěze uvedli, že doporučují, aby Divadlo Komedie bylo opět vyňato a fungovalo samostatně, že by tedy nemělo být přičleněno k příspěvkové organizaci Městská divadla pražská. Tím rozporovali již schválený plán rady hlavního města, aby scéna fungovala jako stagiona pro více souborů s důrazem na divadlo pro mládež. Toto rozhodnutí bylo výsledkem jednání jiné komise letos v březnu.

Přibyl musí Komedii dostat

Obrat, který předseda komise Matěj Stropnický (Zelení/Trojkoalice) a její členové vykroužili, je pozoruhodný, ale především zcela irelevantní. Komise nebyla oprávněna rozhodovat o využití Divadla Komedie a nová debata na toto téma je nesmyslná a takříkajíc po bitvě. Komise měla pouze vybrat ředitele Městských divadel pražských a Komedie, jak ji k tomu zavazuje Usnesení Rady hlavního města Prahy 1216 z 30. 5. letošního roku.

Jakákoliv rétorika zpochybňující toto usnesení a snažící se vytvořit dojem, že Komedie byla do výběrového řízení zahrnuta „jen tak na volno a pak se uvidí“, je lživá. Jasně to také vyplývá z oznámení o vyhlášení výběrového řízení, které je přílohou ke zmíněnému usnesení. Zde se stanoví, že uchazeči mají předložit koncepci rozvoje příspěvkové organizace Městská divadla pražská na období 2018–2025. Zřetelně se píše: „Koncepce rozvoje příspěvkové organizace Městská divadla pražská 2018 – 2025, bude koncipována jako koncepce divadla se třemi scénami: ABC, Rokoko a scéna Komedie. Městská divadla pražská – scény ABC a Rokoko mají dosud charakter repertoárového divadla s jedním společným souborem, jejichž rozvoj a směřování – i v jiném pojetí – je třeba v koncepci pojmenovat a strukturovat. (...) Směřování Divadla Komedie Hlavní město Praha uvažuje v systému otevřeného kreativního centra pro více souborů s důrazem na divadlo pro mládež (věková kategorie 12+). Toto uvažované směřování je v předložené koncepci žádoucí reflektovat i kriticky a případně se znalostí reálných možností navrhnout alternativu. Tato scéna bude od sezóny 2018/19 přičleněna pod správu této příspěvkové organizace.“

Exemplář úřední češtiny

Pomineme-li, že jde o nádherný exemplář úřední češtiny, je dost jasné, na co se uchazeči hlásili. Jestli není usnesení Rady hl. m. Prahy cár papíru a akceptuje-li rada doporučení výběrové komise (a to by tedy opravdu měla, protože jde o nejlepší program), musí Daniel Přibyl dostat všechny tři scény, o které se ucházel a jejichž směřování také pracně zformuloval. Pokud by se tak nestalo, jde o změnu podmínek v průběhu řízení a to je nepřípustné a jistě i právně napadnutelné. A také už to zde bylo – Pavel Bém v roce 2005 změnil podmínky řízení na MDP tak, aby se do něj vešel jeho protežé Ondřej Zajíc a mohl zvítězit, což se také stalo. Známé „cui bono“ tehdy bylo jasné – teď se můžeme jenom dohadovat, komu má Komedie spadnout do klína.

Radní pro kulturu Jan Wolf (KDU-ČSL/Trojkoalice) a členové komise, zejména Yvona Kreuzmannová, oznámili, že se během výběrového řízení v Komedii změnily podmínky, údajně totiž majitel budovy konečně souhlasil s rekonstrukcí a to prý vše podstatně mění. Pokud to tedy mění situaci, mělo se výběrové řízení zastavit, revokovat usnesení rady hlavního města a vyhlásit nové řízení na dvě scény a pak jiné na Komedii. Padaly také nesmyslné argumenty, že divadelní sál městu nepatří, a tudíž zde nemůže vyhlašovat výběrové řízení, což je samozřejmě nesmysl. Město je zde nájemcem, stejně jako v ABC a Rokoku.

Mlžení, holínky a veletoče

Mlžení stran Komedie provozuje radní Wolf už od doby, kdy zde loni skončilo Divadlo Company. S potřebným předstihem nedokázal najít provozovatele ani sdělit, co si zde představuje. Aby odpoutal pozornost od své liknavosti, záměrně problematizoval vztahy s majitelem, Generálním finančním ředitelstvím. Přitom jeho mluvčí tehdy zdůraznila, že instituce nemá žádný důvod smlouvu platící do roku 2030 vypovídat ani na ní cokoliv měnit. Wolf přišel s nelogickým návrhem, že by město suterénní prostor od státu odkoupilo, pak zase, že se musí sál rekonstruovat. Tomu se majitel také bránil, protože dílčí rekonstrukce je velmi komplikovaná. A tak dále a tak podobně, Komedie byla půl roku prázdná a pak v ní dočasně našel útočiště soubor Divadla Na zábradlí.

Teď tedy rekonstrukce má proběhnout, ale Wolf nedokázal sdělit jediný konkrétní údaj, nemá v ruce jediný dokument, který by něco takového odsouhlasil. A tak je tento akt, kterým se členové komise zaklínají, jen další plácnutí do vody. Především je však diskuse o Komedii, která se dramaticky rozhořela při pondělním vyhlášení výsledků řízení, nepatřičná. Odehrát se měla dávno před vyhlášením konkurzu. K čemu jsou plamenné proslovy, že se Komedie nemá brát nezávislé scéně a že na mladé divadelníky zbývají jen opuštěné vily, v nichž musí, chudáci, chodit v holínkách. Asi by bylo dobré definovat, co jsou nezávislí divadelníci a čím se třeba liší od těch, s nimiž se počítá ve vítězném projektu na Komedii. V této záležitosti si prostě každý přihřívá svou polévku, Komedie je lukrativní divadlo v centru. Zajímavé je i to, že odpovědi na otázky týkající se budoucího financování MDP a Komedie byly hodně vyhýbavé. Zdá se, že navýšení rozpočtu pro Komedii bude zase jen další tahanice.

Tak je to i s proklamovanou transparentností řízení, koncepty jednotlivých adeptů nebyly k dispozici, i když se to slibovalo, ba ani nebylo sděleno, kdo se uchází – čili debaty, které předseda komise Stropnický pořádal, byly jen mlácením prázdné slámy a obě proběhly „post festum“. Také podmínky řízení nebyly dobře stanoveny, včetně termínů, a nakonec ještě výše zmíněný „veletoč“. Matěj Stropnický tak jen dokázal, že je pro tuto funkci nekompetentní. Vidí to samozřejmě jinak, vše prý provedl výborně, a přesto je zavile kritizován. Exaltovaně dodal, že se na další kritiku těší. K tomu lze dodat jediné – kdyby to nedělal tak mizerně, nikdo by ho nekritizoval. A že mu jde především o předvolební se zviditelnění na záhumenku, o kterém nic neví, je víc než patrné.

Jan Kempa: Správný muž se nestydí své ženě projevovat lásku
Jan Kempa: Správný muž se nestydí své ženě projevovat lásku

Profesionální trenér sportovců-profesionálů i hobbíků, vytrvalec a závodník, Jan Kempa, je mužem činu. Svůj život obrátil v patnácti doslova...