Pondělí 4. března 2024, svátek má Stela
130 let

Lidovky.cz

O smyslu života

Nestor české advokacie Gerhardt Bubník dlouhodobě podporuje vzdělávání dětí z chudých poměrů

Gerhardt Bubník foto:  Michal Růžička, MAFRA

Doporučujeme
PRAHA - Prominentní český právník (*1935), jenž byl uveden v roce 2016 do právnické Síně slávy, byl také prvním Čechoslovákem, který získal hodnost LL. M. (Master of Law) na Právnické fakultě Harvardovy univerzity. Za disertaci tam získal cenu Adison Brown Prize za nejlepší práci v oboru mezinárodního soukromého práva. Od roku 1963 působí jako advokát. Po roce 1990 pracuje v právní kanceláři Bubník, Myslil & Partners.
  5:00
O smyslu žvota

Věnoval se mezinárodním obchodním transakcím, arbitráži, právu autorskému a sportovnímu. Působil i jako rozhodce v mezinárodních obchodních sporech v Praze, Vídni, Paříži, Curychu a Lausanne. Vyznamenal se však i ve sportu. V letech 1954 až 1957 reprezentoval Československo v krasobruslení, od roku 1963 je uznávaným mezinárodním rozhodčím. Třicet let byl činný jako rozhodčí a vrchní rozhodčí na mistrovstvích světa a na olympijských hrách. Poté byl čtrnáct let členem nejvyššího vedení Mezinárodní bruslařské unie jako právní poradce. 

LÉKO: Využijme rady starších

Kromě toho si vydobyl i pověst důsledného bojovníka proti dopingu. V letech 2000 až 2012 byl předsedou Rozhodčí komise Českého olympijského výboru, která je odvolacím orgánem ve věcech dopingových provinění. V roce 2007 mu Mezinárodní olympijský výbor udělil své nejvyšší vyznamenání – Olympijský řád – a v roce 2009 obdržel Cenu za boj proti dopingu ve sportu. Také se věnuje filantropii a charitě. Z úspor věnoval formou stipendií značné obnosy na vzdělávání dětí ze sociálně slabých rodin, na kulturu a zdravotnictví.

V čem vidíte smysl života?

Tuto otázku bych rozdělil na dvě části. První: Jaký je smysl života, existence, lidstva jako takového? Proč vznikl vůbec život na této planetě a proč se vyvinulo inteligentní lidstvo? Myslím si, že lidstvo nemá šanci tento smysl života někdy vůbec zjistit. Je to vlastně stejná otázka, jako když se ptáme, jaký je smysl existence vesmíru. Lidstvo pomocí vědy stále objevuje nové poznatky o vzniku života a o jeho složitých organismech (DNA, genomy) a také o vesmíru (velký třesk, černé díry) i o době jeho trvání, ale nic z toho nám nedává odpověď na otázku, proč se tak stalo a jaký je toho všeho smysl. Všechny nové poznatky přinášejí jen další otázky. Když si k tomu uvědomíme, že lidstvo stejně jako veškerý život na této planetě jednou nutně zanikne a že doba existence lidstva v porovnání s dobou existence vesmíru a dokonce i naší planety představuje jen nepatrný zlomek času, tak to odpověď na danou otázku ještě více komplikuje. Druhá: Když už jako lidstvo na této planetě existujeme (aniž víme proč) a byl nám dán život, jak ho máme smysluplně prožít? Na tuto otázku odpovím níže.

Věříte v Boha?

Gerhardt Bubník

Ne, v Boha ani v jakoukoli jinou nedefinovanou sílu nevěřím. Nechápu lidi, včetně vědců, kterých si vážím, když říkají, že v Boha sice nevěří, ale věří, že „něco vyššího“ nad nám existuje. Nikdy jsem neslyšel ani nečetl bližší vysvětlení toho, co to je a jak to funguje. Respektuji všechny upřímně věřící lidi, ať jsou jakéhokoli vyznání, pokud podle jejich principů opravdu žijí, ale nesnáším fanatismus, nesnášenlivost a pokrytectví. Když vidím, a teď mluvím o křesťanství, kolik lidí tvrdí, že věří v Boha a chodí do kostelů, a přitom jak velká část z nich, včetně církevních hodnostářů, v životě opakovaně porušuje hrubě desatero, ubližuje ostatním lidem a páchá i zločiny, pak mi „kladné“ působení náboženství a církve dost uniká. A kolik bylo krutých náboženských válek jen uvnitř křesťanství a jak velká utrpení přinesly lidem ve jménu milosrdného Boha. 

I když v Boha nevěřím, vnímám Bibli a desatero jako zevšeobecněnou zkušenost lidstva a návod, jak se mají lidé vůči sobě navzájem chovat. Svůj dlouhý život jsem prožil tak, že snad mohu upřímně říci, že jsem se choval v souladu s desaterem více nežli velká část věřících. Jsem bytostní humanista. Mým hlavním krédem je, že lidé si nemají navzájem ubližovat a že si mají navzájem pomáhat. Tím jsem se řídil ve svém osobním, ale i v profesním životě. Každý, kdo má možnost pomáhat ostatním, by tak měl činit. Je to důležitější než se jen modlit a chodit do kostela. A protože takovou možnost mám, věnuji se již mnoho let filantropii a charitě.

Věříte v posmrtný život duše člověka?

Ne, v posmrtný život člověka ani jeho duše nevěřím. Nechápu, jak si ho ti, kteří v něj věří, představují. Veškerá taková víra pramení z toho, že se lidé bojí smrti a nechtějí se s ní smířit. Já jsem přesvědčený, že smrt pro člověka znamená absolutní konec. Proto není třeba bát se něčeho, co bude po smrti. Jak jsem napsal v závěru své knihy vzpomínek: Smrti se nebojím, ale bude mi líto opouštět tento krásný svět.

Co byste vzkázal mladé generaci?

Již od časů, kdy jsem začal patřit mezi seniory, jsem si vzal předsevzetí, že ve stáří nebudu dělat moudrého a mladší generace stále poučovat či dávat jim rady. Byli mi totiž v mladém a středním věku nesympatičtí ti staří lidé, kteří stále opakovali, jak v minulosti bylo všechno lepší a jak mladí lidé jsou špatní nebo nevychovaní. Samozřejmě, když se mne někdo zeptá na radu, tak odpovím, pokud to umím.

Proto i to, co zde napíši, považuji spíše za předávání osobních zkušeností než za radu. Když už jednou jsme na světě, měli bychom svůj život prožít smysluplně a dodávám – taky plodně. Moje zkušenost praví, že základem či podmínkou toho je snaha vzdělávat se a také dle možnosti dbát o své zdraví a o svou fyzickou kondici. To znamená pohyb, rekreační sport, (nesedět ve volném čase u počítače a hrát počítačové hry), zdravě jíst a nepřejídat se, nezkoušet zbytečná lákadla a nedostat se do stavu nějaké závislosti. A taky překonávat těžkosti, pokud je to možné. Já jsem se tím řídil, a i když jsem se od dětství setkával s mnoha těžkostmi, uspěl jsem. Prožil jsem smysluplný život. Jsem se svým životem spokojený a vyrovnaný.

Autor: