Sobota 13. dubna 2024, svátek má Aleš
130 let

Lidovky.cz

Velký přehled, jak studenti hodnotí fakulty

Věda

  19:02
PRAHA - Která fakulta je podle studentů nejkvalitnější? Přes šest bodů ze sedmi možných získala jaderná fyzika na pražském ČVUT. Mezi lékařskými fakultami zvítězil Hradec Králové, z právnických fakult má nejvíc bodů Brno.

Univerzita Karlova foto: Lidové noviny

Jak náročný je váš obor? Šli byste znovu studovat na stejnou fakultu? Je škola dost kvalitní? Na podobné otázky odpovídali absolventi bakalářských a magisterských programů v rámci šetření REFLEX 2010. Byli dotazováni čtyři až pět let po ukončení studia, protože se mimo jiné zjišťovalo i to, jak se uplatňují na trhu práce a kolik vydělávají (podrobně v příloze Akademie z 15. února). Celkem se od absolventů podařilo získat více než 8600 vyplněných dotazníků.

Přinášíme tabulky, jež srovnávají kvalitu fakult na různých vysokých školách podle několika kritérii. Sestavilo je Středisko vzdělávací politiky Pedagogické fakulty UK. Uchazečům o studium, kteří si ještě na poslední chvíli vybírají vhodnou školu, mohou usnadnit rozhodování.

Jak absolventi hodnotí vystudovanou fakultu - tabulka

Jak absolventi hodnotí vystudovanou fakultu - tabulka

Jak absolventi hodnotí vystudovanou fakultu - tabulka


Dobří učitelé na technikách
První číselný sloupec ukazuje náročnost oboru – udává, jak velké procento oslovených absolventů fakulty považuje vystudovaný obor za náročný. Třeba v případě Fakulty financí a účetnictví na pražské VŠE je jich 81 procent, v případě Hospodářské fakulty Technické univerzity v Liberci jen čtvrtina.

Do doby věnované studiu se započítávají přednášky a cvičení, další studijní povinnosti, psaní prací i příprava na zkoušky. Uvádí se průměrný počet hodin za týden. Jak ukazuje tabulka, "vedou" studenti medicíny, ale i Fakulty ekonomiky a managementu na Univerzitě obrany. Nejméně času škole věnovali studenti na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity.

Další sloupec odráží odpověď na otázku: "Jaký byl ve Vašem studiu podíl kvalitních vyučujících?" Nejlepší hodnocení v tomto kritériu získávají většinou technicky zaměřené fakulty.

Jak absolventi hodnotí vystudovanou fakultu - tabulka

Jak absolventi hodnotí vystudovanou fakultu - tabulka

Jak absolventi hodnotí vystudovanou fakultu - tabulka

Klíčový je čtvrtý sloupec. Ukazuje, zda by si absolventi i nyní zvolili studium na stejné škole. "Ukazatel se běžně používá i v zahraničních výzkumech a ilustruje spokojenost s volbou fakulty," vysvětluje Martin Zelenka ze Střediska vzdělávací politiky. Nejlepší "skóre" mají brněnská práva.

Čtěte také

Poslední údaj, podle něhož jsou data v tabulce i seřazena, odráží, jak absolventi vnímají kvalitu své fakulty – a to na stupnici od sedmi (vynikající) do jedné (velmi špatná). Vyhrála Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT se 6,25 body. Přes šest bodů získala i Matematickofyzikální fakulta UK.


Autor: