28. ledna 2011 18:30 Lidovky.cz > Byznys > Firmy a trhy

OTÁZKA DNE: Koho zachrání společný dluh eurozóny?

Eurozóna | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy Eurozóna | foto: Shutterstock

PRAHA Mají mít státy eurozóny společné dluhopisy ve stylu, jak po nich volají šéf ministrů financí eurozóny Jean-Claude Juncker a italský ministr financí Giuliou Tremonti? Není to jen snaha zachránit nefunkční ekonomiky na úkor jiných členských států? LN se ptaly českých ekonomů.

Po úspěšném prodeji dluhopisů EFSF volají  šéf ministrů financí eurozóny Jean-Claude Juncker a italský ministr financí Giulio Tremonti po vydávání skutečných eurobondů. Vytvořila by se tak Evropská dluhopisová agentura, která by dluhopisy, jež by měly hodnotu odpovídající 40% HDP členských států s garancí národních vlád.

Myslíte si, že je myšlenka eurobondů správná? Nestačilo by zvětšit objem dluhopisů vydávaných nyní pod garancí Evropské unie Evropskou komisí? 

Petr Gapko, makroekonomický analytik GE Money Bank

Petr Gapko, makroekonomický analytik GE Money BankMyšlenka vydávat společné evropské dluhopisy a nahradit tak dluhopisy jednotlivých členských států s sebou nese velká rizika. Těžko si totiž lze představit existenci společného dluhu bez společného rozpočtu. A tím bychom se dostali k politicky citlivému tématu federalizace Evropy.

Eurobondy bez vazby na společný evropský rozpočet by mohly být zdrojem obrovského morálního hazardu. Menší zadlužené země by se dostaly k levnějšímu financování svého dluhu skrze důvěryhodnost větších států Evropy a ztratily by motivaci svůj dluh aktivními opatřeními snižovat.

Pokud má být myšlenka eurobondů realizována, musí být jasně stanovena pravidla pro zadlužování jednotlivých zemí. Tyto pravidla musí být zároveň vynutitelná, aby byla zaručena jejich funkčnost. V současném nastavení jsou tak eurobondy pouze pěknou myšlenkou, která má před sebou dlouhou a trnitou cestu k uskutečnění.

Jiří Kinkor, ekonom

Jiří Kinkor, ekonomMyšlenka evropských dluhopisů je jen dalším zoufalým pokusem zvrátit katastrofalní trend ekonomického úpadku fatálně mylného socialistickeho projektu jmenem Evropska unie.

Evropa se posunuje stale vice smerem k centrálnímu plánovaní a ke kolektivistické diktatuře, takže myšlenka evropských dluhopisů je jen drobnou a nepodstatnou epizodou na cestě k ekonomickému a politickému krachu.

Jan Michelfeit, specialista na cenné papíry, Commerzbank

Jan Michelfeit, specialista na cenné papíry, CommerzbankDomnívám se, že investoři očekávají jasnou strategii pro dodržování rozpočtové disciplíny v zemích eurozóny spíše než další a další způsoby financování pomoci předluženým členům. V současné době fungující "fond" EFSF pro pomoc zemím eurozóny, které se dostaly s financováním do problémů, je podle všeho doposud dostatečný pro zajištění bezprostřední pomoci.

Vytváření dalšího subjektu pro emise dluhopisů, za kterými bude stát společná Evropa, by mohlo vést k přetvoření měnové unie v unii transferovou, resp. k prohloubení tohoto trendu. Emise společných dluhopisů by tak dle mého názoru vedla ke snížení konkurence mezi jednotlivými zeměmi v rámci eurozóny a v konečném důsledku i ke snížení konkurenceschopnosti Evropy jako celku.

Nehledě na skutečnost, že podobná emise by vyžadovala další prohloubení evropské integrace v oblasti fiskální politiky. A politické myšlení zpravidla nepřináší v ekonomických otázkách ta nejefektivnější řešení.

Pokud jde o navýšení objemu emisí EFSF, po úspěchu první emise (poptávka až desetkrát převyšovala nabídku) se dá očekávat další. Ale i EFSF bude muset být opatrný pokud jde o objem emisí, které bude realizovat, pokud si bude chtít udržet AAA rating. A ten je při výnosu přes 55 bps nad německým dluhopisem se stejnou splatností, který dluhopisy EFSF při emisi nesly, jedním z hlavních lákadel.

L´uboš Mokráš, analytik České spořitelny

Na případné evropské dluhopisy mají značně rozdílné názory skupiny států s vysokým ratingem a států s problémy se zadlužením. Státy s vysokým ratingem jsou obecně proti, protože by jim to zvýšilo náklady na financování (platily by vyšší úroky), státy s problémy jsou silně pro, protože by se do značné zbavily problémů s financováním.

Společný dluhopis by se také dal považovat za zřetelný předstupeň podstatně užší rozpočtové koordinace, tj. jednotlivé státy EMU by měly menší prostor pro rozhodování o svých rozpočtech. Zda je myšlenka evropských dluhopisů správná nebo ne záleží na úhlu pohledu na další vývoj EMU: pro stoupence stále užší federalizace půjde o správnou myšlenku, pro stoupence volné měnové unie se zachováním maximální míry samostatnosti pro členské státy půjde o zcela nesprávnou myšlenku. Na financování EFSF a později ESM by určitě stačily dluhopisy garantované EU.

Jan Čermák, analytik ČSOB

Jan Čermák, analytik ČSOBVydávání eurobondů je jedno z možných řešení, které řada investorů (především v Asii) vítá, neboť umožní diverzifkovat svoje investice (resp. například devizové rezervy).  Vydávání eurobondů a nakládání se získanými prostředky by však mělo mít jasná pravidlla. Například pokud by záchranný fond byl ve své emisní činnosti příliš agresivní mohl by tlačit vzhůru výnosy dluhopisů v celé eurozóně.

Stejně tak je třeba být opatrný pokud jde s jako celkovou sumou může fond operovat. Masivní navýšení prostředků ve fondu by totiž mohlo vést k ohrožení ratingů zemí, které jsou dosud považovány za (fiskálně) bezpečné (např. Francie).

ghJan Drahorád

Advantage Consulting, s.r.o.
BRUSIČ

Advantage Consulting, s.r.o.
Olomoucký kraj
nabízený plat: 22 000 - 28 000 Kč