Neděle 21. července 2024, svátek má Vítězslav
  • Premium

    Získejte všechny články
    jen za 89 Kč/měsíc

  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
130 let

Lidovky.cz

Mimořádná valná hromada SVÚOM Praha a.s. v likvidaci

Ekonomika

  14:35

Komerční sdělení foto: Lidovky.czToto je komerční sdělení. Lidovky.cz neovlivňují obsah komerčních sdělení a nejsou jejich autorem.

Představenstvo SVÚOM Praha a.s. v likvidaci
se sídlem v Praze 7, U měšťanského pivovaru 4, PSČ 170 04, IČ: 60193395 zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddílu B, vložka 2327 svolává na žádost akcionáře dle § 181 obch.zák.

MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU
na den 7.1.2010 ve 14.00 hodin
do malého salonku Hotelu Extol Inn na adrese Přístavní 2, Praha 7, PSČ 170 00

Pořad jednání:
1) zahájení valné hromady
2) volba orgánů valné hromady-předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3) odvolání všech členů představenstva společnosti z funkce
4) volba nových členů představenstva společnosti
5) odvolání všech členů dozorčí rady společnosti
6) volba nových členů dozorčí rady společnosti
7) odvolání likvidátora společnosti
8) volba nového likvidátora společnosti
9) závěr valné hromady

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je den 31.12.2009.

Prezence: Proběhne v místě konání od 13.45 hodin. Akcionář se prokáže občanským průkazem či originálem nebo úředně ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku ne starší než 1 měsíc. Zástupci akcionářů se prokáží písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře, z níž vyplývá rozsah zmocnění.


Představenstvo společnosti
SVÚOM Praha a.s. v likvidaci