12. května 2010 11:48, aktualizováno  13:01 Lidovky.cz > Byznys > Státní pokladna

Klaus zlobí ekology. Vetoval zákon o přidávání biosložek do nafty

Prezident Václav Klaus. | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy Prezident Václav Klaus. | foto: Ondřej Němec, Lidové noviny

PRAHA Prezident Václav Klaus, který je známý svými svéráznými postoji ke globálnímu oteplování a vlivu člověka na přírodu, vetoval zákon, který navyšuje podíl biosložky v benzinu a naftě z 3,5 procenta na 4,1 procenta a u motorové nafty z 4,5 procenta na rovných šest procent.

Bývalý ministr životního prostředí Martin Bursík (SZ) s Klausem nesouhlasí a věří, že sněmovna prezidentovo veto přehlasuje.

Klaus vyšší podíl přimíchávání kritizuje, boj s emisemi oxidu uhličitého je podle něj sporný a existují i vážné pochybnosti o dopadu biopaliv na zdraví člověka. Vyšší přimíchávání podle něj také zdraží pohonné hmoty a sníží životnost automobilů.

"Především sám boj s CO2 je sám o sobě krajně sporný. Vychází z teorie člověkem působeného globálního oteplování, která stojí na velmi vratkých základech a je podrobována stále sílící kritice," uvedl Klaus v dopise, který adresoval předsedkyni Poslanecké sněmovny Miroslavě Němcové.

Podle Bursíka je efekt biopaliv pro snižování emisí oxidu uhličitého prokazatelný a v Česku si výroba biopaliv a potravin nekonkurují. "S ohledem na to, že tady byl v podstatě všeobecný konsensus, protože z významné části to bylo vnímáno jako pozitivní přínos pro zemědělce, tak si myslím, že prezident bude přehlasován," řekl novinářům. Dodal, že si prezidentovu argumentaci musí teprve prostudovat.

Biopaliva škodí zdraví i ekonomice

Klaus také argumentuje tím, že pozitivní či negativní dopady přimíchávání biosložek do pohonných hmot nebyly ve svém souhrnu seriózně zhodnoceny.

"Některé studie dospěly k závěru, že přírodě škodí více biopaliva než nafta a benzin," píše. "Existují i vážné pochybnosti o dopadu biopaliv na zdraví člověka. Spalováním biopaliv se dostávají do ovzduší nové druhy spalin z biopříměsí, u kterých neexistují experimentální data o jejich dopadu na lidský organismus," uvádí.

Sporný je údajně také příspěvek biopaliv ke snížení energetické závislosti státu. Zákon také podle jeho názoru nedokáže zajistit, aby opatření podpořilo české zemědělce, protože podpoří i dovozce biosložek, a tedy i zemědělce v cizině. "Zvýšení podílu biopaliv v pohonných hmotách by tedy znamenalo negativní důsledky pro životní úroveň obyvatel," uvedl prezident.

Sněmovna zákon schválila v polovině března, Senát umožnil přijetí koncem dubna. Sněmovna se sejde příští týden v úterý. Na něm by o tomto vráceném zákonu již mohla hlasovat. Na přehlasování prezidentského veta potřebuje alespoň 101 hlasů.

Plné znění Klausova dopisu

Prezident republiky Václav Klaus zaslal ve středu dne 12. května 2010 dopis úřadující předsedkyni Poslanecké sněmovny PČR Miroslavě Němcové, v němž odůvodnil vrácení novely zákona o ochraně ovzduší:

Vážená paní předsedkyně,
využívám své pravomoci dané čl. 50 Ústavy České republiky a vracím Poslanecké sněmovně zákon, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, přijatý dne 28. dubna 2010.

Zákon požaduje od 1. června 2010 navýšení objemu biopaliv u motorových benzínů z dosavadních 3,5 % na 4,1 % a u motorové nafty z 4,5 % na 6 %.

Tímto krokem se má snížit objem emisí skleníkových plynů z paliv, oslabit závislost na dovozech fosilních paliv a také zvýšit odbyt domácí zemědělské produkce.

Především sám boj s CO2 je sám o sobě krajně sporný. Vychází z teorie člověkem působeného globálního oteplování, která stojí na velmi vratkých základech a je podrobována stále sílící kritice.

Po mnoha skandálech s falšováním dat vůbec není jasné, zda k nějakému jednoznačnému trendu vývoje globální teploty dochází, není jasné, zda se takové pohyby teplot odchylují od přirozeného kolísání teplot, není přesvědčivě prokázán vliv CO2 na vývoj globálních teplot a vliv CO2 produkovaného člověkem už vůbec ne. Chybí seriózní bilance případných negativních a pozitivních dopadů případných klimatických změn i zhodnocení efektivity nákladů opatření směřujících k omezení produkce tohoto plynu člověkem. Navzdory tomu jsou vynakládány ohromné prostředky na jeho omezování a jsou přijímána další opatření, jejichž sekundární negativní efekty jsou čím dál zjevnější. A v tuto chvíli, namísto přehodnocení dosavadního nepromyšleného postupu, který vyhovuje jen některým zainteresovaným zájmovým skupinám, máme činit další krok směrem, o jehož správnosti existují stále sílící pochyby.

Pozitivní či negativní dopady přimíchávání biosložek do pohonných hmot nebyly ve svém souhrnu seriózně zhodnoceny. Některé studie dospěly k závěru, že přírodě škodí více biopaliva než nafta a benzín. Vysoký cíl Evropské unie zvýšit do roku 2020 podíl biopaliv na ropných pohonných hmotách až na 10 % může znamenat ve svém důsledku například i likvidaci lesů a jejich přeměnu na plantáže, zvýšení cen potravin kvůli vytlačování potravinových plodin plodinami průmyslovými, škody na zvěři a nezvladatelné zásahy do volné přírody v okolí průmyslových plantáží. Plošné pěstování průmyslových monokultur povede k nezanedbatelnému navýšení produkce skleníkových plynů, k erozi půdy, k vyššímu používání hnojiv, ke znečištění dosud nepoužívaných pozemků, ke značným nárokům na vodní zdroje a dopravu, což opět znamená negativní vliv na přírodu.

Existují i vážné pochybnosti o dopadu biopaliv na zdraví člověka. Spalováním biopaliv se dostávají do ovzduší nové druhy spalin z biopříměsí, u kterých neexistují experimentální data o jejich dopadu na lidský organismus. Testy neškodnosti pro lidské zdraví, jako je dlouhodobá inhalace produktů rostlinných olejů, v Evropě nebyly publikovány.

Příspěvek biopaliv ke snížení energetické závislosti státu na fosilních palivech je sporný. Jde o příměs v palivu, nikoliv o jeho náhradu. Vzhledem k malému množství přimíchávaného lihu do paliv je v současné době skoro nemožná kontrola dosud stanoveného procenta přimíchávání. Zákon také nedokáže zajistit, aby byli podpořeni čeští zemědělci, protože budou podporováni i dovozci (a zemědělci v cizině). Opatření přinese zvýšení ceny pohonných hmot a snížení životnosti motorových vozidel. Zvýšení podílu biopaliv v pohonných hmotách by tedy znamenalo negativní důsledky pro životní úroveň obyvatel.

Ze všech těchto důvodů jsem se rozhodl vrátit zákon Poslanecké sněmovně.

Václav Klaus

Lidovky.cz, ČTK