Pátek 29. září 2023, svátek má Michal
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet

Lidovky.cz

Fakulty Univerzity Karlovy přijmou letos podobně uchazečů jako loni

Milena Králíčková, prorektorka pro studijní záležitosti UK. foto: YouTube

„Studijní programy zaměřené na přípravu učitelů a na všeobecné lékařství, jejichž financování bylo posíleno, očekávají letos větší zájem i přijetí více uchazečů. Ve většině dalších programů očekáváme v podstatě stejnou úspěšnost jako v předchozích letech,“ říká v rozhovoru Milena Králíčková, prorektorka pro studijní záležitosti UK.
  12:16

Stejně jako všechny školy i jedna z nejžádanějších vysokých škol v České republice, Univerzita Karlova, se potýká s opatřeními v důsledku koronavirové pandemie. O tom, jak covid-19 ovlivní letošní přijímací zkoušky na UK, o které obory bude největší zájem, a jak to vzhledem k současné epidemiologické situaci vypadá se studiem zahraničních studentů na univerzitě, mluví v rozhovoru Milena Králíčková, prorektorka pro studijní záležitosti UK.

LIDOVÉ NOVINY: Loni byla dle údajů ministerstva školství (MŠMT) úspěšnost studentů hlásících se na Karlovu univerzitu 52 procent. Očekáváte, že budete letos na fakultách přijímat více, či méně studentů? Jaký je odhad?

KRÁLÍČKOVÁ: Úspěšnost studentů hlásících se na naši univerzitu se odvíjí vždy od konkrétního studijního programu. Studijní programy zaměřené na přípravu učitelů a na všeobecné lékařství, jejichž financování bylo posíleno, očekávají letos jak větší zájem, tak přijetí většího počtu uchazečů. Ve většině dalších studijních programů očekáváme v podstatě stejnou úspěšnost jako v minulých letech, naše fakulty budou přijímat velmi podobné počty uchazečů jako loni či předloni.

LIDOVÉ NOVINY: O které fakulty Univerzity Karlovy, případně obory, je největší zájem? Budou to letos znovu fakulty lékařské a právnické? Zvyšoval se v uplynulých letech i počet uchazečů o studium na pedagogické fakultě?

Pokud jde o počet přihlášek na pedagogickou fakultu, meziročně kolísá – v roce 2020 bylo o tři procenta méně přihlášek než v roce 2019, ale o sedm procent více než v roce 2018 a zhruba o jedno procento více než v roce 2017. Letos je na hodnocení ještě příliš brzy – přihlášky je možné podávat do konce února.

KRÁLÍČKOVÁ: Největší zájem je letos opět o všeobecné lékařství, právo, zubní lékařství a psychologii. Pokud jde o počet přihlášek na pedagogickou fakultu, meziročně kolísá – v roce 2020 bylo o tři procenta méně přihlášek než v roce 2019, ale o sedm procent více než v roce 2018 a zhruba o jedno procento více než v roce 2017. Letos je na hodnocení ještě příliš brzy – přihlášky je možné podávat do konce února.

LIDOVÉ NOVINY: Zaznamenali jste kvůli pandemii pokles zájmu zahraničních studentů o studium na Karlově univerzitě či snížený zájem českých studentů UK vyjíždět na studijní programy do ciziny?

KRÁLÍČKOVÁ: Zájem zahraničních studentů studovat celý studijní program na UK byl i v roce 2020 značný. Počet zájemců ze zahraničí byl sice nižší než v roce 2019, ale srovnatelný s rokem 2018 a vyšší než v letech 2017 či 2016.

Počty zájemců o výměny v rámci Erasmu jsou sice vlivem covidové pandemie nižší, ale mezinárodní výměna se nezastavila, probíhá jak v oblasti příjezdů zahraničních studentů na UK, tak v oblasti výjezdů českých studentů na zahraniční univerzity.

LIDOVÉ NOVINY: Výuka na fakultách se odehrává většinou na dálku?

KRÁLÍČKOVÁ: Výuka se sice odehrává převážně distančně, ale například na lékařských fakultách, kde platí výjimky pro prezenční výuku, běží prezenčně.

LIDOVÉ NOVINY: Jak anticovidová opatření ovlivní letošní přijímací řízení na vaší univerzitě?

Zájem zahraničních studentů studovat celý studijní program na UK byl i v roce 2020 značný. Počet zájemců ze zahraničí byl sice nižší než v roce 2019, ale srovnatelný s rokem 2018 a vyšší než v letech 2017 či 2016. Počty zájemců o výměny v rámci Erasmu jsou sice vlivem covidové pandemie nižší, ale mezinárodní výměna se nezastavila, probíhá jak v oblasti příjezdů zahraničních studentů na UK, tak v oblasti výjezdů českých studentů na zahraniční univerzity.

KRÁLÍČKOVÁ: Každý studijní program má specifické podmínky pro přijímací řízení. Konkrétní a kompletní informace jsou dostupné na webových stránkách fakult a naší univerzity. Anticovidová opatření jsou různá dle povahy každého studijního programu.

Všechny přijímací zkoušky, které jsou naplánované prezenčně, jsme připraveni uskutečnit se všemi náležitými protiepidemickými opatřeními. Ty, které se odehrají zcela nebo částečně distančně, jsou již připravované na příslušných platformách, aby si uchazeči mohli práci v systému včas před testy zkusit.

LIDOVÉ NOVINY: Jsou ve hře přijímací testy na dálku? Národní srovnávací zkoušky (NSZ) od Scia, které řada fakult při přijímacím řízením využívá, už začaly online...

KRÁLÍČKOVÁ: Na Univerzitě Karlově jsou stovky studijních programů. Některé z nich, například na Právnické fakultě či Fakultě sociálních věd, budou NSZ od Scia i letos používat. Jiné studijní programy pro testování použijí vlastní testy a systémy, jako je Moodle. Přijímací zkoušky prováděné distančně budou též skládat uchazeči o některé studijní programy, jež na UK uskutečňujeme v anglickém jazyce pro zájemce ze zahraničí.

LIDOVÉ NOVINY: Může vzhledem ke ztíženým podmínkám přípravy kvůli koronaviru dojít na některých fakultách ke zmírnění požadavků na přijetí, případně k úplnému zrušení přijímaček?

KRÁLÍČKOVÁ: Loni tomu tak bylo, a především proto, že úpravy přijímacích zkoušek byly prováděny ve velmi krátkém čase. Letos úplné odpuštění přijímacích zkoušek nepředpokládáme.

Milena Králíčková

  • Profesorka histologie a embryologie a od roku 2014 prorektorka pro studijní záležitosti Univerzity Karlovy.
  • Vystudovala všeobecné lékařství na Lékařské fakultě UK v Plzni.
  • V lednu 2011 se stala vedoucí Ústavu histologie a embryologie LF UK v Plzni.
  • V letech 2010 až 2013 zastávala funkci proděkanky pro rozvoj na LF UK v Plzni.
  • Za svou práci získala několik ocenění, mj. je od roku 2012 čestnou ambasadorkou Fulbrigtovy komise.