Sobota 3. prosince 2022, svátek má Svatoslav
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet

Lidovky.cz

Iniciativa Trojmoří posílí ekonomickou zdatnost regionu střední Evropa

  15:41
Iniciativa Trojmoří (3SI) je snahou 12 zemí mezi Černým, Jaderským a Baltským mořem, jež zrychlí a podpoří hospodářský růst regionu i díky zabezpečení energiemi a jejíž fond přivede do české státní pokladny zdravý výnos.

Národní státy versus střední Evropa. foto: Ilustrace Richard CortésČeská pozice

Iniciativa Trojmoří (3SI) představuje snahu 12 zemí urychlit přeshraniční rozvoj v oblasti energií, dopravy a digitální infrastruktury v regionu rozkládajícím se mezi Černým, Jaderským a Baltským mořem. Pro úspěch iniciativy je klíčovou vůdčí úloha České republiky i její investice. Přeshraniční infrastruktura střední Evropy neodpovídající moderním požadavkům je strategickým dědictvím ze sovětské éry – týká se to dálnic, železnic a dalších sítí spojujících národy a regiony.

Podle Evropské komise (EK) je cestování po silnici a železnici ve střední Evropě časově dvakrát až čtyřikrát náročnější než ve zbytku Evropské unie. Tento deficit infrastruktury omezuje konektivitu ekonomik států Trojmoří – Estonska, Lotyšska, Litvy, Polska, ČR, Slovenska, Maďarska, Rakouska, Slovinska, Chorvatska, Bulharska a Rumunska –, a tím i propojení střední Evropy se západní. Je to brzda hospodářského růstu, která zanechala region v přílišné závislosti na ruské ropě a plynu.

Významná geoekonomická struktura

Iniciativa Trojmoří je smělým podnikem a středoevropské země začaly vynakládat velké úsilí, aby tento deficit napravily. Projekt 3SI využije sílu infrastruktury propojit ekonomiky regionu pevněji nejen v rámci daných zemí, ale i v návaznosti na západní Evropu, čímž se naplní vize jednotného evropského trhu. Iniciativa 3SI zrychlí a podpoří hospodářský růst a posílí ekonomickou zdatnost regionu včetně zabezpečení energiemi tím, že usnadní přístup k větší diverzifikaci energetických dodávek díky novým ropovodům a plynovodům a pobřežním terminálům.

Efektivnější železniční, silniční a energetické sítě mohou zvýšit i vojenskou bezpečnost, když umožní spojeneckým silám přesunovat se rychleji po severojižní ose podél východních hranic NATO. Koronavirová pandemie dnes zvýšila jak význam, tak naléhavost iniciativy 3SI. Devastace ekonomiky způsobená touto krizí jen zvýrazňuje význam přeshraniční konektivity, neboť ropovody, plynovody, silnice, železnice a další obchodní spojení jsou narušeny a hospodářství ochromeno.

Pokud bude každá středoevropská země jednat na vlastní pěst, omezí svou schopnost přitáhnout zahraniční kapitál. Země 3SI představují 111 milionů lidí a HDP ve výši 1,7 bilionu dolarů. Tato kombinovaná geoekonomická struktura je mimořádně významná a má potenciál vzbudit značný zájem soukromého kapitálu z celého světa.

Skutečnost, že nově a takřka každodenně využíváme videokonference, zdůrazňuje sílu digitálního propojení a jeho klíčovou roli v ekonomické zdatnosti každé země. Iniciativa Trojmoří by se měla stát součástí panevropského i transatlantického programu ekonomického oživení. Infrastrukturní projekty mohou být důležitým faktorem při vytváření pracovních míst i hnacím motorem krátkodobého i dlouhodobého růstu. 3SI má generovat jedno i druhé. Iniciativa Trojmoří mobilizuje sílu kombinovaného působení jednotlivých faktorů.

Pokud bude každá středoevropská země jednat na vlastní pěst, omezí svou schopnost přitáhnout zahraniční kapitál. Země 3SI představují 111 milionů lidí a HDP ve výši 1,7 bilionu dolarů. Tato kombinovaná geoekonomická struktura je mimořádně významná a má potenciál vzbudit značný zájem soukromého kapitálu z celého světa. Centrálním prvkem je Investiční fond iniciativy Trojmoří vytvořený Polskem a Rumunskem, které do něj vložily 500, respektive 100 milionů eur.

Fond nasměruje kapitál, aby umožnil rychlé spuštění multinárodních infrastrukturních projektů v regionu. Estonsko, Lotyšsko, Maďarsko a Bulharsko již oznámily, že do fondu přispějí, a předpokládá se, že se k nim připojí i další země 3SI. Fond bude fungovat na komerční bázi, investovat se bude bez politického vlivu – i co se týče akcionářů –, a to do regionálních projektů, jež slibují konkurenceschopné výnosy. Slučováním investic v ryze byznysově řízeném fondu země 3SI nejen demonstrují důvěru v ekonomický potenciál regionu, ale i aktivují sílu soukromého kapitálu.

Ekonomický potenciál

Fond Trojmoří bude silným zdrojem inspirací zdůrazňujícím ekonomický potenciál střední Evropy, a tím regionu umožní efektivně využívat zahraniční investice o objemu více než bilion dolarů, které krouží po světě a hledají příležitosti pro bezpečné a ziskové výnosy. Iniciativu Trojmoří silně podpořila EK, USA a Německo.

Fond Trojmoří bude silným zdrojem inspirací zdůrazňujícím ekonomický potenciál střední Evropy, a tím regionu umožní efektivně využívat zahraniční investice o objemu více než bilion dolarů, které krouží po světě a hledají příležitosti pro bezpečné a ziskové výnosy. Iniciativu Trojmoří silně podpořila EK, USA a Německo.

Ve svém projevu na summitu 3SI v roce 2018 v Bukurešti popsal tehdejší předseda EK Jean-Claude Juncker iniciativu jako tu, která „dodává klíčové projekty v oblasti energií, dopravy a digitálního propojení. Iniciativa Trojmoří je katalyzátorem koheze a konvergence v EU a faktorem posilujícím transatlantické vztahy.“

O rok dříve se na varšavském summitu 3SI na země v regionu obrátil americký prezident Donald Trump: „Iniciativa Trojmoří zajistí transformaci a přeměnu celé oblasti a zajistí, že vaše infrastruktura vás, stejně jako váš příspěvek pro věc svobody a vládu práva, spojí s celou Evropou, tedy Západem.“

Letos v únoru pak Washington svůj příslib 3SI učinil ještě zřejmějším. Americký ministr zahraničí Mike Pompeo oznámil, že USA jsou připraveny navýšit investice do zemí 3SI až o jednu miliardu dolarů a nasměrovat tyto investice do fondu a energetických projektů 3SI. Tento příslib však bude splněn, pouze pokud země 3SI samy vydatně přispějí k projektu i do fondu iniciativy Trojmoří.

Návratnost investic

Česká republika je zakládajícím členem iniciativy Trojmoří, nyní je však třeba, aby své politické závazky učinila zřetelnější. Nemůže očekávat, že bude z fondu Trojmoří jen těžit – a v souvislosti s tím i z příslibu, který učinil Washington iniciativě Trojmoří – pokud, jak se říká, neponese kůži na trh. Praha by měla do fondu přispět částkou, která proporčně odpovídá polskému podílu ve výši 500 milionů eur.

Střední Evropa, silněji integrovaná do širší Evropy, bude více prosperujícím a bezpečným regionem. Představuje návratnost investic s kladným znaménkem jak pro ČR, tak pro Evropu a USA.

Půjde o zdravou investici. Jako byznysově řízená jednotka zaměřená na středoevropskou infrastrukturu přinášející zisk slibuje fond přivést do státní poklady ČR zdravý výnos. A co je ještě důležitější, tato investice bude odpovídat i vůdčí roli, kterou Praha hraje v regionu, a pomůže zajistit úspěch 3SI. Iniciativa Trojmoří je historickou ukázkou strategického významu středoevropských demokracií, který tyto země mají pro transatlantické společenství.

Nepředstavuje požadavek finanční pomoci. Má za úkol aktivovat geoekonomický potenciál regionu s cílem vytvářet ekonomické příležitosti a posílit nejen země Trojmoří, ale i transatlantické společenství jako celek. Střední Evropa, silněji integrovaná do širší Evropy, bude více prosperujícím a bezpečným regionem. Představuje návratnost investic s kladným znaménkem jak pro ČR, tak pro Evropu a USA.

Mohlo by vás zajímat