Čtvrtek 8. prosince 2022, svátek má Květoslava
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet

Lidovky.cz

Jak bude vypadat vysoké školství v Česku?

  12:53

Chystá se vznik Národní akreditační agentury, konsorcií škol nebo míst profesorů, kteří nemusejí být habilitováni.

Diversifikace škol. foto: Richard Cortés, Česká pozice

Kroky vedoucí k reformě vysokého školství nabírají na síle a rychlosti. Možná až příliš, jak se domnívá Akademický senát Univerzity Karlovy nebo někteří rektoři, kteří nevidí reálně zvládnutí tolika bodů a jednání do března 2013, což je termín, kdy hodlá ministr školství Petr Fiala předložit vládě novelu vysokoškolského zákona. Právě o ní jedná jeho úřad v posledních týdnech s reprezentací vysokých škol (VŠ) i s jejich rektory.

Nejdříve byly všem zainteresovaným stranám představeny v třístránkovém dokumentu cíle novely a nyní už je zase o trochu jasněji. Před čtvrtečním jednáním České konference rektorů (ČKR) obdrželi zúčastnění podrobnější, šestnáctistránkový dokument, z nějž lze vyčíst, jak bude dlouho očekávaná novela nejspíše vypadat. A také jak zasáhne vysoké školství v Česku.

V takzvaném Katalogu navrhovaných opatření, který ČESKÁ POZICE získala a přikládá ve formátu PDF, jsou podrobněji rozebrány čtyři cíle změn:

  • profilace škol;
  • posílení autonomie a odpovědnosti;
  • transparentní financování;
  • snížení administrativní zátěže.

Některé ze závažných novinek mají už uvedená i data: třeba profilace (diverzifikace) studijních programů rozdělených na profesní, akademické a výzkumné by měla mít své standardy, tedy to, co má bakalář, magistr či doktor umět. Standardy mají platit od 1. ledna 2015.

Zásadním bodem je rovněž institucionální akreditace neboli potvrzení kvality pro celou školu, nikoli pro jednotlivé obory. Měla by být udělena patrně na deset let a periodicky ověřována. Akreditace budou svěřeny nové Národní akreditační agentuře (NAA), přičemž „institucionální akreditace bude povinná pro všechny vysoké školy od 1. ledna 2020,“ uvádí ministerský dokument, jenž se s různou mírou detailu věnuje třeba funkčním místům profesorů, kterými se budou moci stát i nehabilitované osobnosti, jejichž „odborný profil je habilitaci ekvivalentní“. Mohlo by jít především o cizince s titulem Ph.D. a podobně.

Model pro dlouhodobé fungování?

„Především se soustředíme na novelu zákona o vysokých školách. Jednáme o ní s vysokými školami, předložit vládě ji chceme v březnu příštího roku. O něco později předložíme zákon o finanční pomoci studentům a novelu zavádějící zápisné,“ řekl nedávno serveru iDnes.cz Fiala. „Je nutné najít model, který bude dlouhodobě fungovat a bude mít širší podporu. Nejde mi o to, abych si zaškrtl úkol, ale aby se konečně připravila strukturální změna vysokoškolského systému, která bude v jeho prospěch a zlepší jeho kvalitu,“ doplnil Fiala, někdejší rektor Masarykovy univerzity a předseda ČKR.

Rektor ČVUT: Harmonogram považujeme za extrémně napjatý, nicméně to akceptujeme...Právě na čtvrtečním setkání rektorů Fiala debatoval se svými někdejšími kolegy především o procedurách a harmonogramu vzniku novely. Podle informací ČESKÉ POZICE by po vzájemných diskusích s rektorskou konferencí, ale i s Radou vysokých škol (RVŠ) mělo být paragrafované znění novely připraveno k datu 25. ledna 2013. Pak se uskuteční další jednání, aby byl splněn Fialou výše anoncovaný termín – tedy do března.

„Harmonogram považujeme za extrémně napjatý, nicméně to akceptujeme,“ řekl ČESKÉ POZICI rektor pražského ČVUT Václav Havlíček. „O návrhu novely se rozhodně jednat dá, názory rektorů se pochopitelně liší. Myslím, že debata proběhne obzvláště nad otázkou funkčních míst profesorů,“ doplnil Havlíček. Česká konference rektorů vybrala ze svého středu čtveřici členů, kteří se budou novele podrobně věnovat; koordinátorem jednání by měl být současný rektor pražské Akademie múzických umění Ivo Mathé.

„Vítám, že se ministerstvo s ČKR dohodlo na dalším postupu při přípravě paragrafovaného znění, na kterém se bude podílet expertní pracovní skupina, v níž bude mít ČKR čtyři zástupce. Za zásadní pak považuji, že o konkrétních návrzích bude následně ministerstvo jednat s celým plénem ČKR. Ideální by pro věcnou diskusi bylo, kdyby jednání probíhala po jednotlivých komorách, tedy zvlášť s veřejnými a soukromými školami,“ řekl ČESKÉ POZICI rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek.

Dalším tématem výchozího dokumentu je konsolidace, jež počítá například s budoucím slučováním soukromých vysokých škol. Zajímavosti? Jmenování profesorů má nová úprava zákona „deetatizovat“ čili ponechat plně v pravomoci jednotlivých škol. Záměr nastiňuje i roli správních rad, které budou schvalovat rozpočet veřejné vysoké školy (po schválení akademickým senátem), ale mohou navrhnout i odvolání rektora. Počet členů správní rady, jež bude „ustavována stejným způsobem“ jako dosud a na návrh školy, bude pět, sedm či devět podle velikosti školy.

Podrobně je zmíněn způsob volby rektora, který má vzejít z výběrového řízení. Školy budou smět vytvářet s výzkumnými institucemi konsorcia pro vznik „účelových pracovišť s vlastní právní subjektivitou“.

Zásadní rozdíl v ministerské komunikaci

Důležitou součástí plánů je – jako vždy – financování. Aby bylo stabilnější a dlouhodoběji nastavené, školy s ministerstvem uzavřou kontrakty. Ty budou uzavírány na tři roky, jak praví dokument. „Je to velmi důležitá věc, pokud chceme, aby vysoké školy měly dostatečnou autonomii a zodpovědnost. Musejí uvažovat ve víceletých cyklech, každoroční výkyvy a nejistota strategickému rozvoji značně brání. Aby to mělo smysl, tak cyklus musí být minimálně tříletý. Státní rozpočet se sestavuje v tříletých výhledech, takže myslím, že právě tříletý cyklus je realistická varianta,“ uvedl pro iDnes.cz Fiala.

Posledním blokem návrhů jsou technické úpravy. Například se má zjednodušit uznání zahraničního VŠ vzdělání, umožnit školám uznávání předchozího formálního i neformální vzdělávání (například z vyšších odborných škol), povinně má být zaveden kreditní systém ECTS a rektor bude mít nově možnost nahlížet do úvazků docentů a profesorů na jiných školách, aby si byl jist, že nějaký „létající profesor“ neučí víc, než smrtelník zvládne.

„Výchozí dokument je poměrně nevyrovnaný. Například volbě rektora se věnuje velmi podrobně, ale zásadní věci jako Národní akreditační agentura nebo standardy studijních programů by si zasloužily více prostoru,“ řekl ČESKÉ POZICI profesor Karel Melzoch, rektor Vysoké školy chemicko-technologické.

„Katalog návrhů je přijímán celkem vlídně a myslím, že nejen rektory, ale snad i Radou vysokých škol,“ míní Libor Grubhoffer, jenž šéfuje Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. I on, podobně jako další oslovení rektoři, spatřuje velký rozdíl v komunikaci se současným vedením ministerstva oproti dobám, kdy úřadu v Karmelitské velel exministr Josef Dobeš (ex-VV).

Senát UK: Harmonogram je nepřípustný

Ilona Mauritzová, rektorka Západočeské univerzity v Plzni, sdělila ČESKÉ POZICI v podobném duchu: „Intenzita jednání dokládá, že pan ministr Fiala udělá vše pro to, aby novela mohla být přijata. Snahou je vytvořit dostatečný prostor pro jednání se zástupci ČKR a RVŠ tak, aby novela byla přijata ve společné shodě.“

Jiný postup není asi ani možný. O svém stanovisku k novele v pátek jednala i Rada vysokých škol. „Těch názorových proudů je vícero; domnívám se, že usnesení nebude příliš rázné,“ míní zdroj z RVŠ.

Naopak s ostrým stanoviskem přišel v pátek Akademický senát Univerzity Karlovy: „Z požadavku kvality návrhu novely nelze slevovat pod záminkou údajné potřeby jeho rychlého projednání a omluvou nemůže být zejména snaha o dodržení harmonogramu formulovaného jako politické zadání.“

A senát UK dodává: „Mají-li být obsahem nová nebo konkretizovaná řešení, je třeba je řádně projednat s celými vysokoškolskými reprezentacemi i v rámci širší akademické obce. Navržený harmonogram neumožňuje vytvoření návrhu, který by měl širokou a kvalifikovanou podporu akademické obce, a je proto nepřípustný“. A jak známo, Univerzita Karlova je mocný hráč.

Reformě vysokého školství jsme se věnovali v rubrice HOT TOP.