Pátek 2. prosince 2022, svátek má Blanka
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet

Lidovky.cz

Jak by měla fungovat Národní galerie?

  6:49

Vizuální umělec Jiří David nabízí svůj pohled na poslání a cíle této kulturní instituce a zároveň vidí i osobnost, která by ji měla vést.

foto: © IsifaČeská pozice

Ministryně kultury Alena Hanáková odvolala ve středu 17. dubna po necelých dvou letech generálního ředitele Národní galerie Vladimíra Rösela. Podle Hanákové neprokázal, že rozumí poslání galerie a není zárukou pro její rozvoj. Jaké je vlastně poslání našeho nejvýznamnějšího muzea umění a kdo by ho měl vést? Odpovídá vizuální umělec Jiří David.

Čím vším by měla být

Národní galerie (dále jen NG) by měla fungovat jako komunikační uzel a kulturní křižovatka. Vedle svého prioritního poslání v souvislosti s výtvarným uměním musí umět být vstřícná i lidem mimo umění. Což znamená, seznamovat s uměním, vyvolávat diskuze o umění a nacházet vztah ke společnosti. NG musí umět poskytnout mimo nespornou odbornost i vášeň, intelektuální a estetickou kultivaci i příjemné prostředí pro potkávání se i pro návraty: kavárny, čítárny, studovny, muzejní obchody, ale i kreativní dětské koutky.

NG se musí proměnit na instituci, která bude české výtvarné umění komplexně představovat v mezinárodních souvislostech a to nejen doma, ale i v zahraničí. Musí připravovat erudovaný výstavní program, který dokáže přitahovat zájem finančně silných korporací i jedinců. NG se musí stát respektovanou institucí díky výsledkům vlastního vědeckovýzkumného bádání, které bude přitažlivé pro přední teoretiky a kurátory.

NG musí v pravidelných časových horizontech umět obhájit koncepci rozvoje, a to jak před odbornou veřejností, tak i před politickou reprezentací

Z NG se musí stát viditelná instituce, ve které bude ctí být jejím zaměstnancem v jakémkoliv pracovním zařazení. Díky spolupráci pozitivně motivovaných zaměstnanců bude budována významná, nepřehlédnutelná a konkurenceschopná instituce, která si vydobyde významnou pozici na mapě evropské muzejní a výstavní scény.

Je však zároveň nezbytně nutné otevřít nebojácnou, širokou diskuzi s odbornou veřejností o fungování a poslání NG. To mimo jiné znamená například debatu o eliminaci roztříštěnosti NG v množství budov. Pochopit výjimečnost Veletržního paláce coby sídla moderního a současného umění. NG jako celek musí v pravidelných časových horizontech umět obhájit koncepci rozvoje, a to jak před odbornou veřejností, tak i před politickou reprezentací.

Nesmí se zapomínat na atraktivní dramaturgii NG – kromě kurátorsky připravovaných výstavních projektů se zde musejí konat nejrůznější koncerty, divadla, kina, projekce, nebo diskuzní fóra. To vše předpokládá účinnou sponzorskou strategii NG, která by kromě jiného zajistila i možnost bezplatného vstupu do dlouhodobých expozic. Kromě státních dotací by měla NG vytvářet finanční zázemí nezbytné ke zkvalitnění akviziční politiky, zvláště v sektoru současného umění.

V dnešní ekonomické situaci to nejsou vůbec jednoduché úkoly. Nebude ani jednoduché po předchozích letech charakterizovaných zbytečným a arogantním zpřetrháním domácích i mezinárodních kontaktů navázat se svým okolím zase vztahy důvěry. To vše nebude jednoduchý úkol i s ohledem  k současné politické situaci, kdy nejsou stanoveny priority státu v kulturní politice, v době, kdy se vzdělání a kultivace takřka výhradně zaměňuje za zábavu, jež si na sebe musí komerčně vydělat.

Vidím vhodnou osobnost

Jiří Fajt je osobnost tvořivá a nápaditá, která dokáže svým příkladem strhnout a pozitivní energií stmelit tým NG

Proto v dnešní situaci doufám v osobnost s jasnou vizí, pozitivním myšlením, vzděláním a hlubokými zkušenosti na mezinárodní scéně, člověka s nekonfrontační povahou, silným však argumentačně. Chci otevřeného člověka, jenž dokáže na evropském poli důstojně a s přehledem komunikovat, znalého jazyků a místních zvyklostí a rozsáhlých přirozených kontaktů, charakterově jasného, výrazného, nezkaženého zdomácnělými zákulisními hrami, tedy člověka s noblesou na vysoké úrovni, jednajícího přímo z očí do očí. Věřím v osobnost tvořivou a nápaditou, která dokáže svým příkladem strhnout a pozitivní energií stmelit tým NG.

Tímto je pro mě osobně výběrovými komisemi opakovaně doporučovaný a politickými okolnostmi zase zavrhovaný významný český, v Berlíně působící kunsthistorik Jiří Fajt. Je to člověk s nezpochybnitelnou odborností, organizačním talentem a letitými zkušenostmi z prostředí velkých světových muzeí, jenž pravidelně publikuje vědecké články a knihy především v zahraničí, kde již řadu let učí na univerzitách (Berlín, Lipsko a Praha).

Doufám tedy, že na třetí pokus se už ministerstvo kultury nespokojí s pouhou politickou záplatou, ale že bude chtít nalézt silnou, charismatickou osobnost skutečného odborníka (jsem zjevně stále plný iluzí!). Doufám, že se poradní grémium bude rozhodovat na základě skutečných potřeb NG a že ministryně kultury najde politickou sílu doporučeného jedince jmenovat. Jakkoliv je kulturní veřejnost polarizovaná a její názory bývají značně pestré, na nutnosti mít v čele naší nejvýznamnější sbírkové instituce nezpochybnitelnou, silnou a mezinárodně renomovanou osobnost se – mám za to – shodne.

Autor:

Ať se dětem lépe dýchá. Proč vyrazit do Dětské léčebny Cvikov
Ať se dětem lépe dýchá. Proč vyrazit do Dětské léčebny Cvikov

Respirační onemocnění postihne čas od času každé dítě. Někdy ale může i banální onemocnění vést k nepříjemným chronickým stavům. Blíží se podzim a...