Pátek 2. prosince 2022, svátek má Blanka
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet

Lidovky.cz

Jak měřit korupci?

Evropa

  7:56

Ve 2. dílu seriálu Protikorupční příručka dovozuje viceprezident NKÚ Miloslav Kala, že existuje vztah mezi mírou korupce a nehospodárností.

foto: © ČESKÁ POZICEČeská pozice

Z policejních statistik se dozvíme, kolik vražd se v daném roce stalo, kolik aut bylo vykradeno či ukradeno a kolik trestných činů bylo objasněno. I bez detailního zkoumání je zřejmé, že statistika počtu vražd je výrazně přesnější než statistika vykradených automobilů – poškozený často neohlásí způsobenou škodu s ohledem na časové nároky a malou důvěru ve schopnost policie případ vyřešit.

Co nám pak mohou říct policejní statistiky o korupčních případech, když je přirozené, že ten, kdo úplatek přijímá, nemá zájem tuto skutečnost oznamovat? Lékař za předběhnutí ve frontě čekatelů na operaci, policista za neudělení pokuty, úředník za vystavení stavebního povolení nebo člen výběrové komise za přidělení zakázky.

Nepřímý obraz o problému korupce podává pravidelně a dlouhodobě sledovaný Index vnímání korupce, který sestavuje Transparency International. Přes svá omezení se jedná o jediný relevantní zdroj, se kterým lze pracovat.

…žebříček vnímání korupce CPI 2010 hodnotí podle míry vnímání korupce 178 zemí, a to na základě 13 zdrojů údajů od deseti nezávislých institucí. Česká republika je na 53. místě s hodnocením 4,6 (podle stupnice 0-10, kde 10 označuje zemi téměř bez korupce a 0 znamená vysokou míru korupce). V rámci EU se Česko umístilo na 21. místě…
Pramen: www.transparency.cz

Co lze vyčíst z medializovaných kauz

Představu o gigantickém rozměru korupce nám také přinášejí občasné nahodilé „kauzy“, které se zásluhou neopatrnosti či „selháním“ některého článku řetězce dostanou do médií.

Medializované kauzy lze interpretovat jako vrcholky ledovcůDozvěděli jsme se například, že získání stavebního povolení v Brně-Žabovřeskách může stát jeden či dva miliony korun. Přesnější data máme ze Státního fondu životního prostředí, kde poradenství o způsobu uložení několika miliard na účet bank stálo v minulosti 30 milionů Kč a nově mělo být oceněno na 80 milionů Kč. A čistírna odpadních vod měla být předražena o tři miliardy Kč, z čehož 500 mililonů korun mělo být použito na financování politické kariéry jednoho z politiků. Asi nebude od věci konstatovat, že tato data lze interpretovat jako vrcholky ledovců. Jak konstatoval jeden neopatrný aktér těchto transakcí, skutečný rozsah „loupeží za bílého dne“ doložit neumíme.

Tyto příklady ukazují, že existuje vztah mezi mírou korupce a nehospodárností. Tento vztah je využíván k měření korupce na datech porovnávajících náklady na veřejné dodávky v různých sektorech nebo regionech. Vedle porovnávání nákladů na stejné - srovnatelné - produkty (obvykle označovaný jako benchmarking) se využívá i sledování indikátorů a poměrových ukazatelů, jako jsou kilometry dálnic, počty židlí ve školách nebo lůžek v nemocnicích a nákladů na jejich pořízení nebo údržbu.

Budou-li všechny zakázky hospodárné, nebude prostor ani důvod ke korupce. Právní řád na hospodárnost pamatuje.Takové metody měření korupce vedou k intuitivnímu nalezení jednoho z nástrojů v boji proti korupci. Pokud budou všechny zakázky hospodárné a efektivní, pak nebude prostor ani důvod ke korupci, že? Právní řád pamatuje na toto pravidlo v zákoně o majetku České republiky - Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích (§12). Při úplatném nabývání majetku lze cenu sjednat pouze do výše ocenění tohoto majetku, a to pod sankcí neplatnosti dohody o ceně přesahující přípustnou mez. Z tohoto rozumného pravidla jsou výjimky, tou stěžejní je aplikace zákona o veřejných zakázkách. Ve víře, že svobodná soutěž a volný trh stlačí cenu na optimální úroveň, se opomnělo, že trh potřebuje ochranu před kartelem a neférovými praktikami. Vojenské akvizice přes monopolního prostředníka, monopolní dodavatel ozvučení pro zabezpečení předsednictví, kartel stavebních firem podílejících se na výstavbě infrastruktury a kvalifikační předpoklady umožňující eliminovat konkurenci - to jsou náznaky, že český trh veřejných zakázek v pořádku není.

Selhání trhu je nutno řešit regulací. Možným opatřením by byla kodifikace pravidla, že pokud nabídková cena veřejné zakázky (Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) překročí ocenění podle zákona o oceňování majetku (Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů), dojde ke zrušení zadávacího řízení.

Pozoruhodné výpočty

V letech 2007 až 2009 jsme postavili téměř 150 kilometrů dálnic a rychlostních komunikací. Při průměrných stavebních nákladech dle následující tabulky:

Stavební náklady na výstavbu dálnic a rychlostních komunikací za roky 2007 až 2009
(Pramen: Ředitelství silnic a dálnic)

  • Dálnice: zprovozněno 96,2 km, stavební náklady celkem 49 658 mil. Kč, tj. 516 mil. Kč/km.
  • Rychlostní silnice – zprovozněno 49,9 km, stavební náklady celkem 21 386 mil. Kč, tj. 429 mil. Kč/km.

Tyto náklady zahrnují i cenu tunelů, mostů, křižovatek, přivaděčů, protihlukových opatření nebo přechodů pro zvěř. Přesto, zkuste odhadnout, jaké je ocenění vlastního dálničního tělesa (šířka 27,5 m, monolit betonový, mimo obce a města). Nákladové ocenění je 120 milionů korun/km. Ministerstvo dopravy používá normativy ČVUT – základní ocenění 170 milionlů korun/km, včetně vedlejších nákladů pak 210 milionů korun/km. Už se mi z těch milionů motá hlava… Až se motat přestane, připočtu ocenění mostů, křižovatek a třeba výsadbu stromů a dostanu se k maximální ceně zakázky…

Minule jsme si vysvětlili, že nevíme, co to korupce je a dnes jsme si řekli, že ji neumíme měřit. Víme, že korupce ovlivňuje hospodárnost. A toho lze využít pro zmenšení prostoru pro korupci. Podle různých zdrojů je odhadován rozsah ztrát z korupce v České republice na 30 či 60 miliard korun, někdo dokonce soudí, že je to celý deficit veřejných rozpočtů. Já si svůj odhad ponechám až na závěr tohoto seriálu.

Příště: Kdo bojuje za stát

Seriál Protikorupční příručka

Autor:

Jako z pohádky Hrnečku, vař! Uvaří multifunkční hrnec Concept skutečně za vás?
Jako z pohádky Hrnečku, vař! Uvaří multifunkční hrnec Concept skutečně za vás?

Chodit s celou rodinou do restaurace je drahý špás. A tak se vaření stává nepostradatelnou součástí našeho života a taky předmětem partnerských...