Středa 7. prosince 2022, svátek má Ambrož, Benjamin
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet

Lidovky.cz

Jak navýšit sucho v krajině. Případ městečka Židlochovice

Židlochovice. foto: zidlochovice.cz

Městečko Židlochovice leží na soutoku Svratky a Litavy, které byly meandrujícími řekami s břehy obklopenými lužním lesem. Rybníky v okolí však byly vysušeny, Svratka i Litava napřímeny a pole vysušena. Svahy návrší Výhon jsou dnes neobdělatelné. Schází voda. Pod Brnem je suchá oblast.
  10:56

Městečko Židlochovice leží na soutoku Svratky a Litavy, které byly kdysi meandrujícími zarybněnými řekami s břehy obklopenými lužním lesem. Roky záplav nanesly do jejich nivy úrodnou půdu. Téměř dvě stě metrů nad úrovní řek se tyčí táhlé návrší Výhon s nejvyšším bodem 355 metrů nad mořem. Kolem návrší se nad pásmem povodní rozložily malé obce, na svazích nad nimi bylo dost místa pro lesy i pole.

Svahy Výhonu mají skvělou historii, pamatují osídlení minimálně doby bronzové a prosluly především rozsáhlými vinohrady. Ty zničily války, mory a nakonec i mšička révová, ale svahy Výhonu se začervenaly meruňkami a jahodami. Meruňky vozili šikovní lidé nově postavenou dráhou až do drážďanských konzerváren a zabalené v hedvábném papíru do Londýna. Sadů se kvůli původu majitelů městečka zmocnili za války nacisté, po osvobození přešly do rukou státu… a tím skončily.

Spíše velké vody a povodně

Židlochovický cukrovar založený francouzskou rodinou Robertů roku 1836 obrátil pozornost od svahů Výhonu do nížiny, kde už sice Svratka i Litava ztratily meandry a lužní lesy se středověkými rybníky, ale úrodná půda vydávala živiny cukrové řepě. Robertové prosluli jako vynálezci nových technologií výroby cukru, ale i zavlažování pozemků, orby, mlékařství nebo úzkokolejnou dopravou řepných bulv do cukrovaru.

Během vídeňské světové výstavy sem jezdili statkáři z celého světa podívat se na židlochovické zemědělské hospodářství budoucnosti. Abychom popis vývoje této úrodné krajiny završili, připomeňme, že středověké rybníky byly vysušeny kvůli řepě, Svratka i Litava byly napřímeny podle pravítka a okolní pole vysušena. Svahy Výhonu jsou dnes prakticky neobdělatelné. Schází voda. Pod Brnem je suchá oblast. Ale kde brali vodu pro své podnikání naši předkové?

V Židlochovicích byly obecní i soukromé studny a nad obcí dva vydatné prameny, jež později zásobovaly potrubím náměstí, faru a kašnu u kostela. Voda byla pro pět tisíc obyvatel, i když války a mory snížily jejich počty dočasně až na sedm set. Ale byl zde dobytek, krávy, koně, kozy a ovce. To představovalo nemalou spotřebu vody. Historie však o suchu nehovoří. Spíše o velkých vodách a povodních.

Když opět nahlédneme do účtů Židlochovic, zjistíme, že zde byly obecní i soukromé studny a nad obcí dva vydatné prameny, jež později zásobovaly potrubím náměstí, faru a kašnu u kostela. Mluvíme o vodě pro pět tisíc obyvatel, i když války a mory snížily jejich počty dočasně až na sedm set. Ale byl zde dobytek, krávy, koně, kozy a ovce. To představovalo nemalou spotřebu vody. Historie však o suchu nehovoří. Spíše o velkých vodách a povodních.

Panstvo využilo pro zásobování už reprezentačního zámku dokonce prameny na Výhonu, jejichž vydatnost dosahovala, úředně měřeno v roce 1886, kdy byl podán první návrh na veřejný vodovod, 1400 litrů za hodinu, druhý zhruba 700 litrů, při teplotě deset stupňů Celsia. Tedy pramenitá voda. Na počátku 20. století vyschlo jezero na návrší Výhonu, na Cezavách, kde naši dědové chytali dokonce ryby. A ještě naši otcové, když potřebovali vodu v „hoře“, vykopali jámu a za dva dny jí měli dostatek.

Voda vyvěrala donedávna různě na svazích Výhonu, což prozrazovaly porosty rákosu zdánlivě nelogicky rostoucí uprostřed svahů stepi. Výhon byl nasáklý vodou. Snad i proto tam poslal nějaký přičinlivý inženýr socialismu na návrší bagry, aby provedly melioraci, tedy odvodnění.

Náprava za miliardy

Sucho i na obdělávaných polích na vrcholu Výhonu bylo postupně natolik úporné, že stát zaplatil stavbu zavlažovacího potrubí ze Svratky od Rajhradu až pod Výhon, pomocí nějž se měla voda čerpat na potřebná místa. Dokončení projektu Závlahy pod Brnem spadlo do doby po roce 1989. Zařízení zmizelo společně s tím, jak majitel většiny pozemků zjistil, že by musel o jeho provozu jednat s desítkami restituentů.

Židlochovice a obce v okolí musely být připojeny na hlavní brněnský vodovod z Vírské přehrady a Březové. Jak budeme s touto krajinou hospodařit v budoucnosti? Dotace za ztráty zemědělské produkce jednou také vyschnou. Náprava tohoto stavu bude stát miliardy. Pokud si vůbec připustíme, že je něco špatně.

Když to sečteme: regulované řeky, jež odvádějí vodu co nejrychleji z krajiny pod záminkou omezení záplav. I když učebnice říkají, že povodním se bráníme opatřeními v horním toku. Ale tam byly provedeny také meliorace a napřímení potůčků a říček. (Celkově bylo meliorováno v sedmdesátých letech 25 procent zemědělské půdy.) To vše vyvolalo změnu počasí v celé oblasti, omezení srážek, k nimž se dnes připojily klimatické změny. Včetně přílivu nových hmyzích škůdců z řad plísní a bakterií.

Někdejší umělé závlahy rodiny Robertů vzaly také dávno zasvé. Na orné půdě stojí ledaskde skladiště. Prameny na Výhonu vyschly, Židlochovice a obce v okolí musely být připojeny na hlavní brněnský vodovod z Vírské přehrady a Březové. Jak budeme s touto krajinou hospodařit v budoucnosti? Dotace za ztráty zemědělské produkce jednou také vyschnou. Náprava tohoto stavu bude stát miliardy. Pokud si vůbec připustíme, že je něco špatně.

Autor:

Darujte vzpomínky: Vytvořily jsme vlastní fotoknihu i osobní kalendář
Darujte vzpomínky: Vytvořily jsme vlastní fotoknihu i osobní kalendář

Každý rok si lámeme hlavu s tím, co koupit našim blízkým k Vánocům. Kosmetika, láhev nebo svíčka jsou sice dárky, které neurazí, ale rozhodně...

Mohlo by vás zajímat