Pondělí 5. prosince 2022, svátek má Jitka
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet

Lidovky.cz

Jak se v Česku soutěží o zakázky: variace z Olomouckého kraje

Evropa

  21:33

Olomoucký kraj vyhlásil zakázku na rozvoj služeb e-Governmentu. Vítěz ještě nebyl oficiálně oznámen, již teď ale tendr budí řadu výhrad.

foto: © ČTK, ČESKÁ POZICE, UrbČeská pozice

„Jsme druzí nejlepší na Moravě v čerpání evropských dotací,“ chlubil se Olomoucký kraj na konci loňského roku poté, co se mu podařilo získat 150 milionů korun z fondů EU na modernizaci veřejné správy. Největší balík z této sumy, konkrétně 135 milionů korun, jde na projekt Rozvoj služeb e-Governmentu. Představitelé kraje tvrdí, že jeho hlavním cílem je „podpořit rozvoj informačních a komunikačních znalostí Olomouckého kraje“.

Velkolepý plán, dalo by se říci. Jenže Olomoucký kraj ještě ani oficiálně nezveřejnil jméno firmy, která by měla projekt zajistit, a celá soutěž i její průběh budí přinejmenším rozpaky.

Šibeniční lhůta

V internetovém Věstníku veřejných zakázek bylo začátkem září loňského roku zveřejněno Oznámení předběžných informací o zakázce Rozvoj služeb e-Governmentu v Olomouckém kraji. Tendr byl vypsán 26. března letošního roku. Tedy pouhých pět dní předtím, než vstoupila v platnost novela zákona o veřejných zakázkách. Zájemci měli své nabídky zaslat do konce dubna. Na zpracování a zajištění podkladů tak měli pouhých 35 dní.

Šibeniční termín, vezmeme-li v úvahu, že zakázka sestává z několika částí:

  • dodávka digitálních map veřejné správy,
  • digitalizace a ukládání,
  • integrace vnitřního chodu úřadu,
  • technologické centrum,
  • datový sklad.

V některých krajích se rozhodli tyto části oddělit a vypsat několik zakázek. Olomoucký kraj vše spojil do jedné, jejíž odhadovaná cena překračovala 163 milionů korun (135 milionů z fondů EU plus spolufinancování).

Olomoucký kraj zkrátil přípravnou lhůtu na minimum a soutěžícím situaci ještě zkomplikoval. Experti na IT, se kterými ČESKÁ POZICE hovořila, tvrdí, že zadávací dokumentace byla sepsána nepřesně, zazněly dokonce spekulace, že tomu tak bylo záměrně.

Telefónica: Zdá se, že zadavatel předpokládá, že uchazeči – alespoň někteří – mají část řešení již hotovou či připravenouRedakce získala dopis společnosti Telefónica, v němž firma žádá zástupce zadavatele o dodatečné informace k podmínkám a o prodloužení doby pro podání nabídek. Její dotazy ohledně nejasností zabraly osm stránek textu. V dopise se mimo jiné konstatuje: „Zdá se tedy, že zadavatel předpokládá, že uchazeči – alespoň někteří – mají část řešení již hotovou či připravenou.“

Hodnotící kritéria, jak vyplývá z internetového Věstníku veřejných zakázek, dávala největší důraz na celkovou nabídkovou cenu, jež měla  sedmdesátiprocentní váhu. Patnácti procenty se na celkovém hodnocení podílela technická úroveň nabízeného řešení, deseti kvalita poskytnutých služeb a pěti procenty kvalita digitalizovaného obrazce UTT. Na první pohled jsou kritéria stanovena velmi transparentně.

Čtyři uchazeči, dva vyřazení

Jak vyplývá z protokolů z jednání hodnotící komise, které má ČESKÁ POZICE k dispozici, Olomoucký kraj obdržel do konce dubna čtyři nabídky, a to od společností K-net Technical International Group, ICZ, sdružení Aquasoft a K2 Atmitec a od firmy AutoCont. Ve finále ale byly hodnoceny pouze dvě nabídky.

Kvůli nesplnění kvalifikace byla vyřazena nabídka firmy K-net Technical International Group. Firma údajně nepředložila všechny dokumenty „prokazující ekonomické a finanční a technické kvalifikační předpoklady“. Šlo například o pojistnou smlouvu, čestná prohlášení či dokumenty týkající se vzdělání členů týmu.

Z bojů byla vyřazena nabídka firem, které za poskytnutí služeb požadovaly po kraji nejméně peněz – 152 milionů korunNásledně byla vyřazena i nabídka sdružení Aquasoft a K2 Atmitec. Jedním z důvodů bylo to, že v listinné nabídce chybělo 61 stránek, materiály odevzdané na CD ale byly kompletní. V rozhodnutí a oznámení o vyloučení dodavatele z další účasti v zadávacím řízení, který zaslalo vedení Olomouckého kraje firmě Aquasoft, jsou uvedeny ještě čtyři další důvody vyřazení nabídky kvůli nesplnění zadávacích podmínek. Dle informací ČESKÉ POZICE se sdružení proti verdiktu kraje odvolalo, leč neúspěšně – odvolání bylo zamítnuto. Na antimonopolní úřad se soutěžící, jak uvádí zdroj ČESKÉ POZICE, neobrátili.

Z bojů byla vyřazena nabídka firem Aquasoft a K2 Atmitec, které za poskytnutí služeb požadovaly po kraji 152 milionů korun, a podaly tak co do výše peněz pro kraj nejvýhodnější přihlášku. Ve finále se utkali dva soupeři, a to AutoCont, jehož nabídková cena bez DPH činila bezmála 160 milionů korun, a ICZ s více než 162 miliony korun. Vítězem se stal AutoCont a hodnotící komise doporučila zadavateli, aby rozhodl o výběru nejvhodnějšího uchazeče, kterým je dle ní právě AutoCont. Jenže za soutěží zůstává pachuť. Vysvětleme proč.

Přes kopírák

ČESKÁ POZICE získala od IT odborníků výsledky, ke kterým dospěli po prostudování nabídek AutoContu a ICZ. Narazili na naprosto shodné části nabídky, a to v pasážích zakázky, které mají být pro soutěžící vypracovány zcela jinými subdodavatelskými firmami.

Přičteme-li navíc to, že obě firmy mají shodné tři subdodavatele, hodnotící komise tak posuzovala v mnohém téměř identické materiály. „Vzhledem k tomu, že výběrové řízení nebylo doposud ukončeno a nabídky nejsou veřejné, neumíme na otázku konkrétně odpovědět,“ reagoval na dotaz ohledně stejných pasáží dvou uchazečů mluvčí Olomouckého kraje Ivo Heger.

A pak jsou tu výhrady, na které upozornil jeden ze členů hodnotící komise Zdeněk Dorazil. Pod protokol z 2. jednání hodnotící komise, který má ČESKÁ POZICE k dispozici, připsal ručně svůj nesouhlas s postupem hodnocení nabídek uchazečů: „Nabídky obsahují řadu nejasností a nepřesností. Za vážný nedostatek považuji zejména, že s ohledem na rozsáhlost a technickou složitost veřejné zakázky, nebylo provedeno hodnocení technických částí nabídky nezávislými externími specialisty“.

Hodnotící komise byla složena z právníka a čtyř zaměstnanců Olomouckého kraje, kteří působí v odboru investic a evropských programů a v odboru informační technologie. Proč nebyli přizváni do komise experti? „Zadavatel svou zákonnou povinnost splnil tím, že hodnotící komise měla nejméně jednu třetinu členů s příslušnou odborností ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Vzhledem k tomu, jak byla nastavena kritéria hodnocení, zadavatel nepovažoval za nutné jít nad rámec zákonných povinností,“ konstatoval mluvčí Heger.

Kdo je s kým kamarád?

Zastavme se u vítěze tendru, společnosti AutoCont. Jejími subdodavateli jsou firmy A-Scan, Tesco SW, Gordic, Merit Group a Asseco Central Europe. Při bližší analýze narazíme na personální propletence manažerů některých firem a vedení kraje či hodnotící komise. Předsedou představenstva společnosti Tesco SW je Josef Tesařík, bratr hejtmana Olomouckého kraje Martina Tesaříka (ČSSD).

Při bližší analýze narazíme na personální propletence manažerů některých subdodavatelů a vedení kraje či hodnotící komiseTechnologické centrum má pro AutoCont zajistit firma Merit Group. Do 17. prosince 2009 byl členem představenstva František Jelínek, který dnes působí v odboru informačních technologií Olomouckého kraje a byl členem hodnotící komise. Jak vyplývá z výroční zprávy společnosti Merit Group za rok 2011, většinovým akcionářem firmy je Pavel Jelínek. Zda jde jen o shodu příjmení s jedním ze členů komise, se ČESKÉ POZICI nepodařilo ověřit, nicméně naše nepotvrzená informace hovoří o tom, že jde o bratry.

Předsedou představenstva firmy Merit Group je Jiří Šafránek mladší. Jeho otec byl za Olomoucký kraj jmenován členem hodnotící komise. Při prvním zasedání komise Jiří Šafránek starší upozornil na osobní vztah s předsedou představenstva Merit Group a také na to, že by mohla být zpochybněna jeho nestrannost. Kvůli možné podjatosti byl jmenován Šafránkův náhradník. Jenže kritici průběhu tendru poukazují na to, že komise nepracuje pouze v době, kdy zasedá.

Na dotaz ČESKÉ POZICE, jak kraj vysvětlí, že subdodavatelé AutoContu mají vazby na členy hodnotící komise a vedení kraje, mluvčí Heger odpověděl: „Zadavatel si není vědom toho, že by některý z členů hodnotící komise měl vazby na uváděné společnosti, což může doložit prohlášeními o nepodjatosti jednotlivých členů komise. Uváděné společnosti jsou regionálně významné a bylo by s podivem, kdyby o některou část plnění veřejné zakázky neusilovaly.“

Pětikilometrový okruh

Dle některých oponentů soutěže měla firma Merit Group výhodu, která vyplývala ze zadávacích podmínek. Ty mimo jiné stanovily, že záložní datové centrum musí být ve vzdálenosti do pěti kilometrů od sídla úřadu. Dle IT specialistů je takový požadavek naprosto zbytečný, protože vzdálenost záložního centra nehraje roli.

Údajně jediné úložiště, které všechny požadované podmínky splňuje, je právě to od Merit Group. „Pro nás je důležité, aby záložní datové centrum nebylo z provozních důvodů umístěno ve velké vzdálenosti od jeho sídla. Nicméně v uvedeném okruhu pěti kilometrů disponuje potřebnými technologiemi nejméně deset potenciálních dodavatelů,“ reaguje na výhrady mluvčí Heger.

Internetový zpravodajský portál iProstejov.cz vyhlásil v této souvislosti soutěž: Vyjmenujte 10 datových center, která splňují podmínky zadávací dokumentace tendru Olomouckého kraje. Výherce získá 100 tisíc korun. „Pokud úkol splní více než jeden soutěžící, budeme výherce losovat,“ konstatoval web. Redaktorka Dana Hrubá ČESKÉ POZICI potvrdila, že se zatím nikomu nepodařilo deset datových center vyjmenovat.

Jak vyplývá z internetového Věstníku veřejných zakázek, tendr na Rozvoj služeb e-Governmentu v Olomouckém kraji zatím nebyl ukončen, jméno vítězné firmy v něm doposud nebylo zveřejněno. Rada Olomouckého kraje ale již vítěze tendru – firmu AutoCont – schválila. Žádného zvratu se tak už pravděpodobně nedočkáme.

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!