Pátek 31. března 2023, svátek má Kvido
 • schránka
 • Přihlásit Můj účet

Lidovky.cz

Kauza Čapí hnízdo: Stanovisko Pavla Zemana je kritikou policie

  16:21
Pokud se policie vrátí na začátek vyšetřování kauzy Čapí hnízdo a bude se ho snažit doplnit dle pokynu Nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, lze na konečné posouzení a vyhodnocení čekat dlouho.

Čapí hnízdo. foto:  Michal Šula, MAFRA

Rozhodnutí Nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana zrušit rozhodnutí dozorujícího státního zástupce Jaroslava Šarocha v kauze Čapí hnízdo v případě stíhání Andreje Babiše a Jany Mayerové, ale potvrdit definitivní zastavení trestního stíhání Babišových rodinných příslušníků a Josefa Nenadála, obsahuje důležitý vzkaz státnímu zástupci, a především policii.

Kompletní vyjádření Pavla Zemana na tiskové konferenci o výsledku přezkumu usnesení o zastavení trestního stíhání vydaného státním zástupcem Městského státního zastupitelství v Praze v kauze Čapí hnízdo je zde, hlavní pasáže tohoto vyjádření jsou i jinde, například zde. Ze Zemanova vyjádření na tiskové konferenci vybírám tři klíčová místa.

„Vůči čtyřem obviněným nebyly shledány důvody ke zrušení rozhodnutí, ke zrušení usnesení, jedná se o rodinné příslušníky a jednoho ze statutárních orgánů Farmy Čapí hnízdo. Poněvadž se nepodařilo prokázat jejich subjektivní stránku zavinění, jejich aktivní zapojení do procesu, získání dotace a vědomí o tom, že změna akcionářské struktury měla souviset s dotačním financováním. Zároveň není předpoklad, že případné další úkony trestního vyšetřování ve vztahu k těmto osobám by přinesly další poznatky.“

Vyšetřování ve velkém stylu

Policie původně obvinila Babiše a deset osob z organizovaného spiknutí s cílem získat neoprávněně dotaci na Farmu Čapí hnízdo (FČH). Místo aby se policie od začátku snažila odpovědět dvě otázky – zda byla dotace Čapímu hnízdu udělena v souladu s pravidly výběru projektů, a pokud nikoli, kdo je za to odpovědný, odstartovala vyšetřování ve velkém stylu – Babiš jako hlava organizovaného spiknutí, jeho nejbližší příbuzní a spolupracovníci z koncernu Agrofert jako komplici.

 • Josef Nenadál, Jana Mayerová (tehdy Nagyová) a Luděk Kalivoda, předseda, místopředsedkyně a člen představenstva FČH. První dvě jmenované osoby podaly žádost o dotaci.
 • Zdeněk Kubiska, Jaroslav Faltýnek a Jan Platil, předseda, místopředseda a člen představenstva ZZN Pelhřimov, a. s., kteří byli obvinění, že rozhodli o změně právní formy ZZN Agro Pelhřimov, s. r. o., jejímž jediným společníkem byla ZZN Pelhřimov, a. s., na stejnojmennou akciovku, která se později přejmenovala na FČH, aniž k tomu byl ekonomický důvod.
 • Babišova manželka, její bratr a Babišovy děti z prvního manželství, kteří se podle policie snažili zakrýt skutečného vlastníka anonymních akcií na majitele.

V květnu 2018 Jaroslav Šaroch zastavil trestní stíhání druhé skupiny spiklenců, zřejmě proto, že obvinění bylo absurdní, a také člena představenstva FČH Luďka Kalivody, který hrál v kauze okrajovou roli. Nyní bylo definitivně zastavenou i trestní stíhání třetí skupiny spiklenců a dokonce předsedy představenstva FČH Josefa Nenadála, který byl za podání žádosti o dotaci spoluodpovědný. To mě překvapilo a považuji za neférové vůči Janě Mayerové.

Místo aby se policie od začátku snažila odpovědět dvě otázky – zda byla dotace Čapímu hnízdu udělena v souladu s pravidly výběru projektů, a pokud nikoli, kdo je za to odpovědný, odstartovala vyšetřování ve velkém stylu – Babiš jako hlava organizovaného spiknutí, jeho nejbližší příbuzní a spolupracovníci z koncernu Agrofert jako komplici

Z obvinění je zřejmé, že se policie zabývala výhradně otázkou, kdo byl ovládající osobou FČH, a od začátku se snažila dokázat, že Andrej Babiš, a proto FČH nebyla malým a středním podnikem (MSP), jimž byla podpora určena.

V popisu skutkové podstaty stíhaného jednání není ani slovo, že se policie zabývala naplněním dvou dalších, stejně důležitých podmínek, které musel příjemce dotace splňovat – minimální délka podnikání v oblasti výzvy, kam byla žádost podána, a minimální doba, po níž musí žadatel splňovat definici MSP – a trestní či přestupkovou odpovědností poskytovatele dotace.

Hrubé porušení pravidel

To vše se bude muset změnit v důsledku konstatování Pavla Zemana, „zároveň musím konstatovat po studiu tohoto spisu, že kriticky je nutno hodnotit i samotnou činnost, tehdejší činnost Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy. Poněvadž mám za to, že tato činnost zejména v úvodní fázi hodnocení projektu byla naprosto formální, předložené údaje nebyly ověřovány, nebyla přezkoumávána majetková struktura a s tím souvisí ale i to, že bylo podle mého názoru dáno nedostatečné personální zajištění.“

Jde totiž k podstatě kauzy, tedy skutečnosti, že Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy, které předsedal tehdejší středočeský hejtman a místopředseda ODS Petr Bendl, respektive její úřad, jejž řídil Marek Kupsa, hrubě porušila pravidla posuzování a hodnocení žádostí o dotaci.

Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy, které předsedal tehdejší středočeský hejtman a místopředseda ODS Petr Bendl, respektive její úřad, jejž řídil Marek Kupsa, hrubě porušila pravidla posuzování a hodnocení žádostí o dotaci

Již ve svém prvním článku na téma FČH jsem napsal v podstatě to samé, co říká nyní Pavel Zeman: „Klíčovou otázku je proto třeba adresovat Petru Bendlovi, tehdejšímu předsedovi výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy, hejtmanovi Středočeského kraje a místopředsedovi ODS: Jak je možné, že výbor jednomyslně schválil dotaci ve výši 50 milionů pro Čapí hnízdo, když nebylo prokázáno, že splňuje základní podmínku výzvy, tedy definici malého nebo středního podniku?“

Na závěr svého posledního článku na toto téma po rozhodnutí Jaroslava Šarocha zastavit trestní stíhání všech zbývajících obviněných, jsem svůj pohled na kauzu shrnul: „Hlavní ponaučení z kauzy Čapí hnízdo je jasné: řídící orgán poskytovatele nepostupoval v souladu s pravidly pro posuzování a výběr žádostí. Abychom se mohli z průběhu a konce kauzy FČH poučit, je třeba nejdříve shrnout základní fakta a jasně je veřejně formulovat. Podle mne jsou následující:

 • Žádost představenstva FČH o dotaci nesplňovala ani jedno ze tří základních kritérií pro příjemce.
 • V žádosti o dotaci představenstvo FČH uvedlo některé nepravdivé informace a některé pro posouzení žádosti důležité informace zamlčelo, čímž mohlo ovlivnit posuzování své žádosti.
 • Poskytovatel dotace neprověřil, jak mu ukládají pravidla pro posuzování žádostí o dotace, zda žádost FČH splňuje základní podmínky pro její udělení, navzdory tomu dotaci udělil.
 • O tom, zda pochybení žadatele a poskytovatele měla charakter trestného činu, či jen přestupku, mělo rozhodnout policejní vyšetřování.
 • Policie místo toho vedla vyšetřování s primárním cílem obžalovat Andreje Babiše a odpovědnost poskytovatele ji nezajímala.
 • Rozhodnutí dozorujícího státního zástupce Jaroslava Šarocha nepřekvapilo.“

Uvedené stanovisko Pavla Zemana je kritikou činnosti policie, nikoliv státního zástupce Jaroslava Šarocha, který bude nadále kauzu dozorovat:

„Z hlediska dalšího postupu: kasační rozhodnutí nejvyššího státního zástupce nenahrazuje v žádném případně aktivitu na meritorní rozhodnutí dozorového státního zástupce. Pouze vymezuje nedostatky, ukládá pokyny a rozsah daného budoucího vyšetřování. Konečné posouzení a vyhodnocení po doplnění vyšetřování bude opět na dozorovém státním zástupci.

Věc se vrací do přípravného řízení, do fáze vyšetřování. Dozorový státní zástupce věc vrátí, je k tomu zavázán pokynem, policejnímu orgánu k doplnění. A stejně tak policejní orgán jako dozorový státní zástupce je vázán pokyny nejvyššího státního zástupce. Po doplnění vyšetřování bude třeba věc opětovně vyhodnotit a meritorně rozhodnout, i nadále toto rozhodnutí je v působnosti dozorového státního zástupce v Praze.“

Velký problém

Jaroslav Šaroch rád předá policii pokyn Pavla Zemana, jež se bude muset vrátit na začátek kauzy a vyšetřování „doplnit“, tedy vysvětlit, proč nedospěla před čtyřmi lety ke stejnému závěru jako Zeman nyní, a proč se nesnažila zjistit, kdo je zodpovědný za to, že činnost Regionální rady soudržnosti Střední Čechybyla „zejména v úvodní fázi hodnocení projektu naprosto formální, předložené údaje nebyly ověřovány, nebyla přezkoumávána majetková struktura“.

Kdyby totiž tento orgán předložené údaje ověřoval a přezkoumával majetkovou strukturu, jak mu to pravidla posuzování žádostí ukládala, dotaci FČH by udělit nemohl. Policie bude mít velký problém vysvětlit, proč jí nevadilo například to, na co upozornil Jaroslav Šaroch ve svém rozhodnutí – že FČH nesplňovala druhou základní podmínku pro příjemce dotace týkající se minimální délky podnikání v cestovním ruchu. Na straně 33 Šarochova rozhodnutí je klíčová poznámka:

Policie bude mít velký problém vysvětlit, proč jí nevadilo například to, na co upozornil dozorující státní zástupce Jaroslav Šaroch ve svém rozhodnutí – že Farma Čapí hnízdo nesplňovala druhou základní podmínku pro příjemce dotace týkající se minimální délky podnikání v cestovním ruchu

„V této části považuji za vhodné se pozastavit nad tím, že společnost FČH (dříve ZZN Agro Pelhřimov, a. s. a ZZN Agro Pelhřimov, s. r. o.) fakticky nevykonávala žádnou podnikatelskou činnost minimálně od roku 2004 do okamžiku podání žádosti o poskytnutí dotace, avšak přesto bylo poskytovatelem dotace uznáno, že podnikala minimálně dva roky (společnost ZZN Agro Pelhřimov s. r. o. byla zapsána do obchodního rejstříku v roce 1995 a fakticky nepodnikala od roku 2004) a podnikala v oblasti cestovního ruchu (ale fakticky nepodnikala, jak sama v žádosti uvedla), což byly podmínky, které musel příjemce podpory podle výzvy č. 4 splňovat.

V tomto usnesení však není postup poskytovatele dotace posuzován, a proto nezbývá než odkázat na shora uvedené vyjádření Auditního orgánu, že tato činnost byla vykonávána formou přípravy na realizaci projektu.“

Otázkou především je, jak tento zásadní nedostatek postupu při vyšetřování policie napraví. Šaroch se tentokrát určitě nespokojí s argumentem, že podmínka nejméně dvouleté činnosti v oblasti cestovního ruchu byla vykonávána „formou přípravy na realizaci projektu“, protože ve výzvě, kam byla žádost FČH podána, se mluví o „skutečně vykonávané podnikatelské činnosti“, nikoliv o přípravě na ni, a navíc, že tuto „přípravu“ nevykonávala FČH, respektive ZZN Agro Pelhřimov, s. r. o., ale společnost Imoba a. s. z koncernu Agrofert.

Porušení této základní a přirozené podmínky bylo natolik zřejmé, že mělo být předmětem vyšetřování na samém začátku. Pokud se policie vrátí na začátek vyšetřování a bude se ho snažit doplnit ve smyslu pokynu Pavla Zemana, můžeme na „konečné posouzení a vyhodnocení po doplnění vyšetřování“ čekat dlouho.

Autor:

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Mohlo by vás zajímat