Pondělí 11. prosince 2023, svátek má Dana
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
130 let

Lidovky.cz

Návrh na rozšíření působnosti NKÚ: Jen další snaha něco „odfajfkovat“?

  23:04

Novela zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu, již poslanec Polčák zaslal svým kolegům ještě před první schůzí sněmovny, není optimální.

foto: © montaž ČESKÁ POZICE, Alessandro CanuČeská pozice

Vzpomínáte si, jak vláda Petra Nečase přistupovala ke své protikorupční strategii? Hlavně ať je „odfajfkováno“. Mezi splněné úkoly Nečasův kabinet zařadil koncem loňského května i návrh zákona o úřednících. Ano, ten, který pravděpodobně již navěky zůstane v úřednickém šuplíku.

A teď drobné déja vu ze současnosti, byť z trochu jiného soudku: drtivá většina nedávno zvolených poslanců (více než 150 z dvou set) se přihlásila k protikorupčním zákonům prosazovaným Rekonstrukcí státu. Jedním z nich je i norma rozšířující působnost Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Ještě než se poslanci sešli na ustavující schůzi sněmovny, poslanec Stanislav Polčák (TOP 09/STAN) avizoval, že předkládá návrh změny Ústavy a novelu zákona o NKÚ. V případě jejich schválení se rozšíří působnost úřadu. Bude to však dostatečné? Kritici již označují Polčákův materiál jako „legislativní zmetek“. Jen aby tedy nešlo pouze o pokračování strategie a la Nečasův kabinet...

Pokud, který nevyšel

Odpůrci návrhu tehdy kritizovali především možnost kontroly NKÚ v obcíchPřipomeňme, že o rozšíření působnosti NKÚ se pokoušela již minulá sněmovna. Smyslem bylo, aby úřad mohl kontrolovat nejen hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu, ale i hospodaření krajů, obcí či firem, v nichž mají stát nebo územní samosprávní celky účast. Ve sněmovně sice návrh prošel, v Senátu však narazil. Odpůrci návrhu tehdy kritizovali především možnost kontroly NKÚ v obcích. Dle jejich mínění je hospodaření obcí již nyní pod enormní kontrolou, a prověřování ze strany NKÚ je proto zbytečné. Navíc nevěřili tomu, že by rozšíření působnosti NKÚ znamenalo omezení prostoru pro korupci. Senátoři, kteří nesouhlasili s ústavní změnou, byli ze všech politických stran.

Ještě před rozpuštěním sněmovny a parlamentními volbami znovu předložila změnu ústavy a novelu zákona o NKÚ tehdejší vicepremiérka Karolína Peake spolu s nyní opět zvoleným poslancem Stanislavem Polčákem (TOP 09/STAN). Materiály byly poslány do připomínkového řízení, sněmovna už o nich ale hlasovat nestihla.

Materiál se tehdy nepozdával samotnému kontrolnímu úřadu. Jádrem problému bylo výslovné uvedení, že u samospráv by NKÚ mohl prověřovat jen soulad jejich postupu se zákony, nikoliv účelnost a hospodárnost vynakládaných finančních prostředků. Prověřovaná osoba by tak mohla kdykoliv v průběhu kontroly zablokovat činnost auditorů s odkazem, že kontrola takto vymezenou pravomoc překročila.

Pokus o repete

I přes dřívější rozpory se Polčák rozhodl nové sněmovně opět předložit téměř identické materiály. O svém úmyslu informoval již před dvěma týdny dalších 199 poslanců a požádal je, aby se pod jeho návrh do 26. listopadu podepsali. „Jde o jeden ze zákonů označovaných za protikorupční, k jehož podpoře se mnozí z vás přihlásili v rámci iniciativy Rekonstrukce státu,“ zdůraznil Polčák.

U samospráv by NKÚ mohl prověřovat pouze hospodaření z hlediska souladu se zákony, nikoliv hospodárnost, efektivnost a účelnostJeho návrh již mají všichni poslanci k dispozici. Počítá s tím, že působnost NKÚ se rozšíří na kraje a obce, na zdravotní pojišťovny, veřejné výzkumné instituce, veřejné vysoké školy nebo příspěvkové organizace krajů a obcí. Prověrky by se ale mohly týkat také například veřejnoprávních médií nebo firem, ve kterých mají stát, kraje nebo obce nadpoloviční podíl.

„Oproti návrhu z minulého volebního období ze zákona zmizela jen výjimka pro akciové společnosti, jejichž akcie byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu. Působnost NKÚ by tak nebyla v tomto směru omezena,“ upřesňuje Polčák. Obdobně jako minulý Polčákův návrh, který předkládal společně s Karolínou Peake, počítá i ten aktuální s tím, že u samospráv by NKÚ mohl prověřovat pouze hospodaření s finančními prostředky z hlediska souladu se zákony, nikoliv hospodárnost, efektivnost a účelnost.

Právní zmetek?

Lukáš Wagenknecht: „Omezování pouze na zákonnost je další český nesmysl, který je v rozporu s mezinárodní deklarací“Právě toto omezení se ale ukazuje jako největší slabina Polčákova materiálu. „Požadavek na dodržování zásady účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti pro obce a kraje je definovaný zákonem o finanční kontrole. Je proto nelogické říkat, že bude auditována pouze zákonnost, a zároveň vylučovat zásady, které jiný zákon požaduje,“ upozorňuje Lukáš Wagenknecht, předseda správní rady think-tanku Centrum of Excellence for Good Governance.   

„Například u podniků s veřejnou účastí, jako je ČEZ, Limská deklarace (základní dokument, kterým se řídí všechny nejvyšší kontrolní instituce ve světě – pozn. red.) dokonce uvádí, že se audity NKÚ mají týkat otázek hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti. Omezování pouze na zákonnost je podle mě další český nesmysl, který je v rozporu s mezinárodní deklarací. Pokud bude takto novela přijata, je to legislativní zmetek,“ dodává Wagenknecht.

Kritika z NKÚ

Miloslav Kala: „NKÚ potřebuje rozšířit působnost, nikoliv pravomoci. Opakujeme to stále dokola, ale nikdo z politiků neposlouchá“Zastánce nemá Polčák ani v prezidentovi NKÚ Miloslavu Kalovi. Ten k návrhu poznamenává: „Začnu ze široka: NKÚ je v módě, všichni se zaklínají dobrou vůlí, Rekonstrukcí státu nebo bojem proti korupci a o překot navrhují rozšíření ,pravomocí‘. To nemůže dopadnout dobře. A to z jediného prostého důvodu: NKÚ potřebuje rozšířit působnost, nikoliv pravomoci. Opakujeme to stále dokola, ale nikdo z politiků neposlouchá. Přitom vzniká rozumný návrh, na kterém se podílí řada renomovaných odborníků. Jenže poslanci se místo trpělivé debaty a poctivé legislativní práce jen předhánějí, kdo předloží novelu zákona o NKÚ první. Nejde jim o kvalitu návrhu, ale o to vzbudit dobrý dojem a nahnat politické body. Takový je i návrh pana poslance Polčáka.“

Kala tvrdí, že podřazovat pod působnost NKÚ jednotlivé subjekty je v rozporu s mezinárodním doporučením, ale i s prostým selským rozumem. „Kontrole mají podléhat všechny operace s veřejnými prostředky,“ zdůrazňuje prezident úřadu. A rovněž poukazuje, že takto je to zakotveno i v Limské deklaraci.

Lukáš Wagenknecht upřesňuje: „Jednoduše řečeno, NKÚ by měl ověřovat všechny výdaje, které jsou navázané na veřejný rozpočet. Jde o výdaje státního rozpočtu, obcí i krajů. Samozřejmě sem patří i podřízené organizace, takzvané rozpočtovky a příspěvkovky a soukromé společnosti s majetkovou účastí státu, obcí a krajů. Konkrétně jde o státní úřady, krajské úřady, magistráty a radnice, zmíněný ČEZ nebo například krajské nemocnice.“

Co řeknou senátoři?

Vedle Polčákova návrhu se připravuje ještě druhý materiál, na němž se podílela například senátorka Eliška Wagnerová a který zmínil Kala. Tento návrh počítá s tím, že by pod kontrolu NKÚ spadalo veškeré hospodaření s veřejnými prostředky. Je tak nyní otázkou, zda se většina poslanců přikloní k Polčákovu návrhu, a tedy k rychlému odškrtnutí jednoho z protikorupčních bodů, nebo vyčkají na návrh, který pojme kontrolní činnost NKÚ obšírněji.

Vedle Polčákova návrhu se připravuje materiál, který počítá s tím, že by pod kontrolu NKÚ spadalo veškeré hospodaření s veřejnými prostředkyNeznámou také je, jak se k širší působnosti NKÚ postaví Senát, a zda senátoři opět nevyrukují s protiargumentem, že obce jsou řadou kontrol zatíženy již nyní. „Ano, zase uslyšíme hodně argumentů, rozumné i hloupé. Tak to v demokratické debatě chodí. Když bude předložen rozumný, nejlépe vládní návrh, projde připomínkovým řízením a jeho konstrukce bude odpovídat modernímu pojetí auditu, tak odolá a bude schválen. Česká republika potřebuje novelu působnosti NKÚ, ale ne jakoukoliv a za každou cenu,“ je přesvědčen šéf NKÚ Kala.

Wagenknecht dává senátorům za pravdu, když si stěžují na nadbytek kontrol v obcích. „Problém je v našem nepřehledném kontrolním prostředí. NKÚ je ve své působnosti omezen, naopak ministerstvo financí a finanční úřady dělají nesmyslné kontroly dotací nebo takzvaný přezkum hospodaření. Je třeba co nejdříve rozšířit působnost NKÚ a zároveň zrušit ty nesystémové kontroly,“ tvrdí a dodává: „Poslední, ale zásadní věcí je posílit interní audit. V praxi totiž nejvíce chyb odhalí vnitřní kontrolní systém, pokud funguje, jak má. Externí kontroly chodí většinou pozdě.“

Vyhrajte poukaz na nákup v Takku a oblečte ke stromečku stylově celou rodinu!
Vyhrajte poukaz na nákup v Takku a oblečte ke stromečku stylově celou rodinu!

Ať už na Vánoce plánujete tradiční rodinné shromáždění nebo pohodový večer u vánočního stromku, správný výběr oblečení může tyto chvíle ještě více...