Úterý 6. prosince 2022, svátek má Mikuláš
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet

Lidovky.cz

Pavel Zeman: Na protikorupčním speciálu trvám

  23:47

Žalobci, kteří mají zkušenosti se složitými korupčními kauzami, následně pracují rychleji a lépe, vysvětluje nejvyšší státní zástupce.

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman se nebojí nepříjemných rozhodnutí, protože údajně nemá co ztratit. foto: © ISIFAČeská pozice

S šéfem státních žalobců Pavlem Zemanem (41), který bude v lednu ve funkci již tři roky, jsme se setkali, abychom se ho zeptali mimo jiné na důsledky kauzy Nagyová a spol., na spolupráci se současným vedením policie či na osud jedné z jeho priorit – zákon o státním zastupitelství. „Stále se budu snažit, aby návrh zákona prošel včetně protikorupčního speciálu, protože to považuji za nesmírně důležité,“ ujistil ČESKOU POZICI Zeman.

Kauza Nagyová? Špatné spaní z toho nemám.

ČESKÁ POZICE: Půl roku po razii na Úřadu vlády ČR, jež vyústila v pád vlády a předčasné volby, mezi obviněnými není ani jeden z bývalých vrcholných politiků. Možná nebylo počínání tří exposlanců za ODS v kauze Nagyová a spol. etické, byl to však dostatečně silný argument pro jejich trestní stíhání?

ZEMAN: Dívám se na to tou optikou, že kvůli Nejvyššímu soudu se to nedozvíme. Nejvyšší soud řekl, že exposlance stíhat nemůžeme. Toto rozhodnutí nezbývá než respektovat. A v praxi také respektováno bude. Nicméně, díky tomu nezávislý soud nebude moci říci, jestli konstrukce jednání, která byla vtělena do zahájení trestního stíhání, může nebo nemůže být trestná. Prostě to nevíme a nedozvíme se to.

ČESKÁ POZICE: Myslíte si, že tato „konstrukce“, jež spustila trestně-právní mašinérii, byla správná?

ZEMAN: V první řadě nejsem dozorovým státním zástupcem, to znamená, že vyjadřovat se k této věci je pro mě složité. Pomůžu si příkladem ze zahraničí. Kupříkladu ve Španělsku bylo podobné jednání posuzované v řízení před soudem. Zdůrazňuji, že šlo o podobný, nikoli shodný případ. Španělský soud judikoval, že o protiprávní jednání jde a že je to trestné. Přirozeně to do určité míry závisí na legislativě a právní kultuře, možná i historii toho kterého státu. Nelze to paušalizovat.„Nejvyšší soud řekl, že exposlance stíhat nemůžeme. Toto rozhodnutí nezbývá než respektovat. A v praxi také respektováno bude.“

ČESKÁ POZICE: Jaký vztah má španělský právní řád ke kauze Nagyová, která se odehrála v Česku?

ZEMAN: Minimálně vychází ze stejných kořenů. Jedná se o kontinentální právní systém. Základy římského práva jsou v něm naprosto zřejmé. Když se bavím například s kolegou z Norska, kterému případ popíšu, tak mi také celkem bez rozmýšlení řekne, ano, to by u nás bylo trestné, je to otázka dokazování. Znovu ale říkám, že odpověď na tuto otázku nám zůstane odepřena.

ČESKÁ POZICE: Na počátku celého případu byla údajná trestná činnost lidí z pomezí politiky a byznysu, konkrétně šlo o Tomáše Hrdličku, Romana Janouška, Iva Rittiga a státního zástupce Libora Grygárka. Můžete mi po půl roce říci, jaké je spojení mezi těmito osobami, případem vojenských zpravodajců, trafikami pro exposlance a zabavenými 150 miliony korun a cihlami zlata, což jsou všechno komponenty, které se v kauze objevily?

ZEMAN: Kladete správnou otázku, jen ji kladete 80 kilometrů špatným směrem. Toto je otázka pro dozorového státního zástupce, nikoli pro nejvyššího státního zástupce. Já vám to nemohu říci.

ČESKÁ POZICE: Ale veřejnost to vysvětlení neslyšela ani od vrchního žalobce z Olomouce Iva Ištvana.

ZEMAN: Máte pravdu, ale já vám to skutečně nemohu říci, protože Nejvyšší státní zastupitelství je v tomto ohledu dohledovým státním zastupitelstvím. Není to tedy z toho důvodu, že bych nechtěl odpovědět, ale skutečně v živé věci musí odpovídat ten, který ji zpracovává, což nejsem ani já ani Nejvyšší státní zastupitelství.

ČESKÁ POZICE: Coby nejvyšší žalobce nesete odpovědnost za celou soustavu státního zastupitelství. Nemáte z tohoto případu špatné spaní?

ZEMAN: Špatné spaní bych měl, kdybych se dopouštěl něčeho nekalého. Takový pocit ale nemám. Myslím si, že v této trestní věci udržujeme naprosto profesionální rovinu. Nejvyšší státní zastupitelství v dané věci rozhodovalo o stížnostech obviněných. Do usnesení o zahájení trestního stíhání nelze vyloučit nějaká další rozhodování dohledového orgánu, což je mimochodem také důvod, proč se k těmto věcem nevyjadřuji. Nerad bych se totiž z tohoto případného rozhodování vyloučil. Stojím si však za tím, že postup Nejvyššího státního zastupitelství v dané věci byl naprosto v souladu s právem.

ČESKÁ POZICE: Jak byste se zachoval, kdyby celá aféra skončila tím, že nebude nikdo obžalovaný? Vyvodil byste z takové situace nějaké důsledky vůči státním zástupcům, kteří měli případ na starosti?

ZEMAN: Nerad odpovídám na věci, které jsou spekulativní povahy, a toto je vysoce spekulativní otázka. Nejsem vědma, abych věděl, co se stane. Ptáte se mě na otázky personální povahy. Základním principem, kterým se v nich řídím, je to, že je dopředu nikdy nekomentuji. Až ta situace nastane, tak se budeme bavit dál.„V současnosti však nebudu zveřejňovat, jak se těch peněz domoci. Řekl bych nicméně, že to není vyloučené.“

O penězích ve Švýcarsku

ČESKÁ POZICE: V pátek budou švýcarské soudy rozhodovat o možnosti navrácení části peněz zajištěných v kauze Mostecké uhelné společnosti. (Rozhovor s Pavlem Zemanem proběhl ve středu 27. listopadu – pozn. red.) Jaké šance má český stát, aby se těchto peněz dočkal?

ZEMAN: Nejsem znalec švýcarského práva, takže upřímná odpověď by byla, že nevím. Na druhou stranu musím říci, že z toho mála, co o tom vím, tak si myslím, že ta šance není úplně ztracena.

ČESKÁ POZICE: V případě, že bychom se touto cestou peněz ve Švýcarsku nedomohli, existují ještě nějaké alternativní způsoby?

ZEMAN: Nějaké způsoby existují. V současnosti však nebudu zveřejňovat, jak se těch peněz domoci. Řekl bych nicméně, že to není vyloučené.

ČESKÁ POZICE: Pokročili žalobci v prověřování osob, které mohli zavinit to, že se Česko včas do trestního řízení před švýcarskými soudy nepřihlásilo?

ZEMAN: Je to živá věc. Takže se musím omezit pouze na konstatování, že prověřování stále běží.

Dobrá spolupráce s prezidentem Červíčkem

ČESKÁ POZICE: Tento týden se znovu objevila možnost, že by se do vedení policie mohl vrátit její bývalý prezident Petr Lessy. Městské státní zastupitelství vás požádalo, abyste zvážil dovolání k Nejvyššímu soudu. Už jste se rozhodl?

ZEMAN: Ve věci dovolání jsem se ještě nerozhodl. Stále to zkoumáme. Studuje se spisový materiál.

ČESKÁ POZICE: Mnoho státních zástupců ale i právníků bylo verdiktem Městského soudu v Praze, který stíhání Petra Lessyho zastavil kvůli již udělenému trestu z kázeňského řízení, udiveno. Jak se díváte na provázanost kázeňského a trestního řízení?

„Byl bych rád, kdyby policejní prezident či šéf celorepublikového útvaru byli ve svých funkcích alespoň čtyři pět let. Příliš časté střídání sboru škodí.“ZEMAN: Městský soud v Praze zřejmě vycházel z judikatury Evropského soudu pro lidská práva. Ta říká, že i výsledek ve správním či jemu podobném řízení může být za určitých podmínek překážkou trestního stíhání. Jde o právní princip ne bis in idem, tedy ne dvakrát o tomtéž. Evropský soud pro lidská práva říká, že výsledek správního řízení má charakter rozhodnutí o protiprávním jednání a má i charakter potrestání. České soudy začaly dle toho judikovat. Na Nejvyšším soudu v současnosti leží dvě dovolání podobná případu pana Lessyho. Upozorňuji tedy na to, že se v tom, jak rozhodl městský soud, nejedná o nový fenomén.

ČESKÁ POZICE: Jak se vám spolupracuje se současným policejním prezidentem Martinem Červíčkem?

ZEMAN: Spolupráci s panem policejním prezidentem Červíčkem hodnotím velice dobře. Pokud je nějaký problém, tak o něm otevřeně hovoříme a snažíme se najít řešení. Z porad s krajskými státními zástupci zpravidla vzejdou zobecněné připomínky vůči práci policie. A to pak s policejním prezidentem projednávám. Řešili jsme takto nedostatek policistů na drogovou trestnou činnost. Policejní prezident se k tomu postavil čelem a počty policistů se navyšují, takže dle mě je tato spolupráce velmi plodná.

Dodám k tomu ještě jednu věc. Policie má zhruba 40 tisíc lidí ve službě. Podle mě jí škodí, že v poslední době procházela často reformami, aniž by je stačila ustát. Příliš často také procházela personálními změnami. Berte to v obecné rovině, ale byl bych rád, kdyby policejní prezident a například šéf celorepublikového útvaru byli ve svých funkcích alespoň čtyři pět let. Příliš časté střídání sboru škodí.

Prověrka spisů našla chyby

ČESKÁ POZICE: Můžete prozradit, jak dopadla prověrka spisů protikorupční policie (ÚOKFK), které provádělo policejní prezidium a později Nejvyšší státní zastupitelství kvůli podezření, že se některé spisy nedostaly ke státním zástupcům?

ZEMAN: Rozhodlo se, že policejní prezidium si vezme nějaké spisy a prověří je. Tato prověrka byla ukončena někdy v září. Pak jsem se na spisy díval já z pozice dohledu. Kromě toho jsme si vytipovali další spisy, kde v současnosti probíhá prověrka. Celkem jde zhruba o 120 případů, což je jen malý vzorek věcí, které se na ÚOKFK řeší. Mohu říci, aniž bych to však chtěl konkretizovat, protože mám za to, že se ta věc musí projednat nejprve s ředitelem ÚOKFK, bylo by férové, aby to věděl jako první, že nějaká pochybení nalezena byla. Během týdne deseti dní chceme s policejním prezidentem Červíčkem seznámit veřejnost s tím, jak to proběhlo a co se s tím bude dít dál.

ČESKÁ POZICE: Jde o formální pochybení, či mohlo dojít například k zastavení trestního řízení, které mělo pokračovat?

ZEMAN: Neřekl bych, že šlo o zastavení. Prověrka byla zaměřena na to, jestli státní zástupce o všech věcech v rámci dozoru věděl či nevěděl. Zastavení je trochu jiný pojem.„Bavíme-li se o uložení, mohu říci, že některá taková pochybení nalezena byla.“

ČESKÁ POZICE: Mám na mysli, jestli nebylo trestní oznámení uloženo, ačkoli v něm byly obsaženy skutky, které se stíhat měly?

ZEMAN: Bavíme-li se o uložení, mohu říci, že některá taková pochybení nalezena byla.

ČESKÁ POZICE: Povedou výsledky kontroly spisů ÚOKFK k zahájení trestního řízení s konkrétními osobami?

ZEMAN: To vám v současné době nemohu říci.

ČESKÁ POZICE: Zajímám se o práci protikorupční policie i kvůli nedávnému zadržení vedoucího jejího odboru analytiky a informatiky detektiva Jana Petržílka (spolu s bývalým předsedou Věcí veřejných Vítem Bártou), který v minulosti pracoval pro BIS a disponoval vysoce citlivými údaji. Co jste si po přečtení této zprávy pomyslel?

ZEMAN: Dozvěděl jsem se to z médií a nebyla to příjemná informace. Musíme ale vidět, že ačkoli tato informace proběhla médii, tak stále platí presumpce neviny. Jediné, co jsem si pomyslel, bylo to, že je potřeba takovou věc důkladně prošetřit a předložit k rozhodnutí soudu.

Státní zastupitelství funguje dobře

ČESKÁ POZICE: V lednu uplynou tři roky od chvíle, kdy jste byl jmenován nejvyšším státním zástupcem, což někteří komentátoři označili za civilizační zlom. Jak dlouho ještě v této funkci zůstanete?

ZEMAN: (smích) To nevím. Kladete zajímavé otázky, ale jenom na málo z nich jsem schopen odpovědět. To je otázka na ministra spravedlnosti a vládu.

ČESKÁ POZICE: Dotazuji se na to pro to, že čas od času se v politickém a podnikatelském zákulisí hovoří o vaší výměně. Máte pocit, že by vás chtěl někdo odvolat?

ZEMAN: Víte, s lidmi jednám napřímo a vycházím z toho, že i oni budou jednat napřímo se mnou. Kdyby mě chtěl někdo odvolat, tak mi to snad řekne jako prvnímu. Zatím takovou informaci nemám.„V některých věcech proces běží pomaleji, než jsem si dokázal představit.“

ČESKÁ POZICE: Co se vám za tři roky v úřadě povedlo?

ZEMAN: Nerad se hodnotím sám. To je role spíše vás novinářů. Snažím se na svou činnost hledět kriticky, protože kdybych usnul na vavřínech, tak se nemám kam posouvat. Při nástupu do funkce jsem si vytýčil několik bodů. Byla to konsolidace státního zastupitelství, lepší komunikace, boj s korupcí a zajišťování výnosů z trestné činnosti a jejich následné odčerpávání.

Dle mého názoru se státní zastupitelství konsolidovat podařilo. Na některých postech proběhly personální výměny. Myslím si, že státní zastupitelství funguje dobře. Mám také za to, že co se týče komunikace, tak se i ta snad vůči veřejnosti zlepšila. Nicméně nemám rád veřejné denunciace. Trestní stíhání je obrovský zásah do života lidí. Nevidím nejmenší důvod, proč jim to stěžovat tím, že bych něco veřejně vykřikoval do médií.

ČESKÁ POZICE: Prosadit zákon o státním zastupitelství se vám zatím nepodařilo. Považujete to za prohru anebo je to dle vás jen vina politiků, že návrh zákona nechválili?

ZEMAN: V některých věcech proces běží pomaleji, než jsem si dokázal představit. Návrh zákona o státním zastupitelství se začal připravovat v roce 2011. Bylo to trochu jako na houpačce. Nejprve se řeklo, že se připraví dílčí novela a zavedou se funkční období. S povděkem jsem později kvitoval, že žádná dílčí novela nebude a připraví se komplexní návrh zákona o státním zastupitelství. Může mě těšit, že návrh došel nejdál, jak se historicky podařilo, tedy za první čtení. Jsem ale člověk, který se těší z výsledků, nikoli průběhem. Proto mě mrzí, že se nepodařilo „projet“ s návrhem celou Poslaneckou sněmovnu.

Po rozpuštění sněmovny zákon spadl pod stůl. Využili jsme tohoto času a udělali jazykovou redakci textu znění návrhu. V žádném případě se to však nedotklo jeho základních atributů, to znamená nezávislosti státního zastupitelství, zřízení speciálního úřadu pro potírání korupce, zrušení vrchních státních zastupitelství, hodnocení a kariérního řádu státních zástupců.

ČESKÁ POZICE: Jak chcete postupovat dál?

ZEMAN: Stále se budu snažit, aby návrh zákona prošel včetně protikorupčního speciálu, protože to považuji za nesmírně důležité. Ostatně se nám ukázalo, že státní zástupci, kteří mají zkušenosti se složitou věcí, jež se týkala korupce či veřejných zakázek, tak následující trestní věci u nich probíhají rychleji a lépe. Kumulují v sobě zkušenosti. Protikorupční speciál chci prosazovat i nadále.

Ke zkonfiskovanému nelegálnímu majetku

ČESKÁ POZICE: A jak se vám daří postupovat na poli zvyšování objemu zkonfiskovaného nelegálního majetku, kterým se mimochodem chlubí i policie?

„V roce 2010 byla zajištěna asi miliarda korun, v roce 2012 už  5,8 miliardy. Za letošní první půlrok jsme zajistili šest miliard korun.“ZEMAN: To je dobře, že se jím chlubí. Nečekejte ode mě, že řeknu, že to není jejich, nýbrž naše zásluha. Nebuďme jako děti na písečku. Žijeme v natolik složitém světě, že bez týmové práce nedokážeme vůbec nic. Kdyby neprobíhala mezi policií a státním zastupitelstvím dobrá spolupráce, tak takové úspěchy nebudou.

ČESKÁ POZICE: Co jste konkrétně v této oblasti prosadil?

ZEMAN: Když jsem nastoupil do současné funkce, tak jsem zřídil síť specialistů na zajišťování výnosů z trestné činnosti. Vede ji ředitel odboru závažné hospodářské kriminality. V rámci této sítě se dvakrát ročně setkávají zástupci krajských a vrchních státních zastupitelství společně s policií. Je to společný problém. To je mimochodem i důvod, proč jsem hovořil o tom, že v policii potřebujeme stabilitu. Posunulo se to tak daleko, že v rámci krajských státních zastupitelství dokonce vznikla síť specialistů na jednotlivé okresy. Příští rok by měla vzniknout zvláštní zpráva o zajišťování výnosů z trestné činnosti. Pro doplnění uvedu několik čísel. Z roku 2010, kdy byla zajištěna asi miliarda korun, jsme se přesunuli na 5,8 miliardy v roce 2012. Za letošní první půlrok jsme zajistili šest miliard korun.

ČESKÁ POZICE: Existují nějaké překážky pro zvýšení efektivity v konfiskaci?

ZEMAN: Příští rok představím závěry zprávy o výnosech. Její součástí by mělo být i to, jaká opatření by měla být přijata. Mám za to, že v legislativní oblasti je zajišťování majetku v trestním řádu ošetřeno dosti složitým způsobem. Nechci však dělat předčasné závěry. Čekám na zprávu, abych měl informace z celé soustavy státního zastupitelství, které budeme konzultovat s policií, ministerstvem spravedlnosti a dalšími subjekty.

Autor: