Středa 4. října 2023, svátek má František
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet

Lidovky.cz

Práce pro policii: Jak se hospodařilo na ČVUT

  20:58

Auditoři prověřovali faktury a zakázky kolejí a menz ČVUT za více než půl miliardy korun. A našli desítky nepravostí i porušení zákona.

Co se skrývalo za dveřmi Správy účelových zařízení ČVUT? Celkem 107stránková analýza odhaluje, že to nebylo nic moc pěkného: desítky pochybení z let 2007 až 2011. foto: © ČESKÁ POZICE, Martin RychlíkČeská pozice

O kvalitě studentských kolejí ČVUT, třeba těch na pražském Strahově, se povídá leccos: o pravěkém nábytku či podmínkách, jež by nepotěšily ani námezdní dělníky. Výtky studentů mohou zaznívat i ke stravování v menzách, ale na to si obvykle stěžují i študáci jiných univerzit...

Nyní se ovšem ukázalo, že v pozadí vnějších potíží byl problém hlubší – podivné hospodaření Správy účelových zařízení ČVUT (SÚZ), jež bylo často v rozporu se zákonem, jak ukazuje 107stránkový audit od společnosti Ernst & Young. Text, který má ČESKÁ POZICE k dispozici, popisuje, že byly vyplaceny i více než půlmilionové částky bez smlouvy nebo uzavírány nevýhodné kontrakty.

Audit byl vypracován pro kvestora ČVUT Jana Gazdu. Analyzuje hospodaření SÚZ v letech 2007 až 2011, kdy byl dlouholetým ředitelem kolejí a menz ČVUT Zdeněk Zmrzlík, a zaměřuje se na tři témata:

  • nákladovost kolejí a menz;
  • kontrolní systémy nákupů, uzavírání smluv i zadávání veřejných zakázek;
  • nedostatky v obchodních vztazích.

Materiál konstatuje v mnoha případech porušení zákonů a předpisů, jež poměrně decentně popisuje jako „nesoulady s legislativou“. Rozpory nachází ve fakturách, podpisech nepodobných podpisovému vzoru i v odlišných účtech.

Rektor Havlíček: Exředitel porušoval zákon

Podle informací ČESKÉ POZICE se nejprve uskutečnil interní audit ČVUT. Loni v září pak byla podepsána smlouva se společností Ernst & Young. Výsledek práce auditorů získal kvestor letos 24. ledna s průvodními slovy Petra Knapa, vedoucího partnera pro veřejný sektor. A ČVUT na zveřejněné skutečnosti pyšná nebude: její významná součást, správa kolejí a menz, se nejspíše dopouštěla desítek pochybení při zadávání veřejných zakázek i fakturaci. Kontrolní vzorek čítal 32 dodavatelsko-odběratelských vztahů a 54 nákupních transakcí, jimiž za uvedené období proteklo 539 935 870 korun. To představuje 29,4 procenta celkového objemu nákupů.

„Fakta v auditu jsou skutečná. Ředitel Zmrzlík porušoval zákon o veřejných zakázkách, loni proto dostal výpověď. Podal ovšem žalobu na neplatnost výpovědi, takže se se školou soudí,“ řekl ČESKÉ POZICI rektor ČVUT Václav Havlíček, jenž byl za hospodaření kolejí a menz sám v minulosti kritizován akademickým senátem.

Podle Havlíčkova vyjádření podalo ČVUT loni v lednu kvůli správě kolejí a menz trestní oznámení na neznámého pachatele, které bylo v březnu 2012 rozšířeno o nové skutečnosti. Po roce od trestního oznámení je tak k dispozici více než sto stran dokladů, že SÚZ nefungovala úplně správně. O existenci auditu, jenž kontroluje dobu jeho šéfování, se někdejší kontroverzní ředitel Zmrzlík dozvěděl až z našeho telefonátu. Že by pochybil, si prý není vědom.

Na každém jídle ztráta 13 korun

Ale postupně. Audit se mimo jiné zaobírá hospodařením menz. „Důvodem ztrátovosti menz jsou především vysoké provozní náklady, dosahující 92 Kč v přepočtu na jedno vydané jídlo, a současně nízká plná cena jídla pro nestudenty ve výši 68 Kč (průměr cen). Ze srovnání cen a nákladů tudíž plyne, že z každého jídla vydaného nestudentům vzniká průměrná ztráta ve výši třinácti korun,“ uvádí se v dokumentu. Příčinou vysokých provozních nákladů jsou především vysoké pořizovací ceny potravin, které způsobila „neefektivní organizace“ jejich nákupu, dále pak vysoké náklady na úklidové služby a vysoké mzdové náklady.

Raději pronajmout

ČVUT provozuje v současné době osm menz. Jako nejztrátovější byla vyhodnocena zařízení restauračního a hotelového typu: konkrétně gastroúsek Masarykova kolej, Pizzerie Fontanella, Hotel Krystal, Novoměstský hotel a Hotel Masarykova kolej. Proto autoři zprávy doporučují ekonomický pronájem externím provozovatelům, kteří by se o provoz měli lépe postarat. Totéž platí pro některé koleje „hotelového typu“.

KolejeZa snížení výdělku kolejí může jednak nižší obsazenost, ale také outsourcing služeb a chyby v zadávání zakázek na úklid či ostrahu objektů ČVUT jsou sice ziskové (nejziskovější z osmi kolejních oblastí je Strahov), přebytek jejich hospodaření však meziročně klesá. Důvodem je snižující se průměrná obsazenost ubytovacích kapacit, která v roce 2011 činila 75 procent. Na vině jsou ale dle analýzy i rostoucí náklady na úklid, dále outsourcing vrátenských a recepčních služeb a zakázky na stavební a údržbářské práce. „I v těchto kategoriích služeb a prací byla identifikována závažná zjištění týkající se způsobu zadávání zakázek,“ píší auditoři.

Konkrétně jde například o zakázku pro úklidovou firmu Plural Service, která v roce 2008 získala kontrakt bez výběrového řízení a mohla uklízet Hlávkovy koleje. Ostrahu zajišťovaly firmy Indus a JOPE, přičemž ani ony neprošly soutěží.

Zakázky? Čtení pro otrlé akademiky.

Nejdrsnější pasáže objeví zaměstnanci rektorátu, jimž byla zpráva určena, v části věnované kontrolám nákupů. Ty jsou označeny doslova za „slabé“ a náchylné podvodnému jednání; chybějí standardní kontrolní mechanismy, které by prověřovaly, zda SÚZ při nákupech postupuje v souladu s legislativou i s péčí řádného hospodáře.

Nesoulad se zákonem o veřejných zakázkách mělo 18 z 29 prověřených dodavatelsko-odběratelských vztahůCo je ale nejpodstatnější, audit nachází v prověřovaných dokladech ony „nesoulady s legislativou“ – především se zákonem o veřejných zakázkách a také se zákonem o finanční kontrole ve veřejné správě a prováděcí vyhláškou.

S prvním jmenovaným zákonem neladí 18 z 29 prověřených dodavatelsko-odběratelských vztahů (nevypisování veřejných zakázek přesahující stanovené limity) a také 20 z 61 prověřených smluv (uzavírání a úpravy kontraktů v rozporu s výsledkem tendrů).

Se zákonem o finanční kontrole vykázalo „nesoulad“ 37 z 54 proplácených faktur bez objednávek schválených příkazcem a správcem operace! Dalšími problémy bylo prý „uvolňování faktur k proplacení, aniž by byl podpis příkazce ověřen na podpisový vzor“ a také pochybné změny čísla bankovního účtu. Uzavírání nákupů nemělo dle auditorů Ernst & Young vždy jasně definovaná pravidla, a když snad i existovala, nebyla dodržována.

Prověřovaná půlmiliarda

Vzhledem k tomu, že auditováno bylo pouze 29,4 procenta celkového objemu nákupů v hodnotě více než půl miliardy korun, podobná pochybení, byť samozřejmě částečná, se teoreticky mohou týkat 1,8 miliardy korun, jež ČVUT proplatilo. Specifická byla zvláště oblast nákupu potravin, kdy byly dle zprávy uzavírány zakázky do výše půl milionu korun takříkajíc z volné ruky.

Zdeněk Zmrzlík: „Nechápu, proč se hospodaření analyzuje až nyní, když už na ČVUT dva roky nepůsobím“Dodavatelských vztahů pro SÚZ bylo uzavřeno 29, tři byly odběratelské. „Ve všech 29 dodavatelských vztazích jsme identifikovali nedostatky ve způsobu organizace veřejných zakázek. Ve všech případech se přitom jednalo o závažné nedostatky, tj. porušení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, respektive zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, nebo vnitřních předpisů, které měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele,“ stojí v obsáhlém auditu z letošního ledna.

Zakázky bez výběrového řízení byly zadány i v případech přesahujících limit dvou milionů. Jindy zase byly „podlimitní“ zakázky rozděleny na úklidovou a stavební činnost. Kupříkladu je zmíněna firma Prádelna Fišer, od které bylo nakoupeno ložní prádlo za pět milionů korun bez DPH, aniž bylo vypsáno výběrové řízení.

„Audit byl cíleně zaměřen na oblast stravování. Nový ředitel Správy účelových zařízení ČVUT Jaromír Příhoda všechny smlouvy prověřuje a některé také vypovídáme,“ reaguje rektor Havlíček, který elitní české technice šéfuje od února 2006.

Charita exředitele Zmrzlíka

V roce 2011 přinesl server Aktuálně.cz a také Reportéři ČT zprávy, že rodina Zdeňka Zmrzlíka měla blízko ke stavební firmě Habak, jež na strahovských kolejích rekonstruovala v roce 2009 střechy za šest milionů korun (v auditu je kontrakt pro Habak vyčíslen na 5 855 946 korun, přestože původní nabídková cena činila 1 951 982 korun).

Několikrát se také objevily anonymy, jež naznačovaly daňové úniky či Zmrzlíkovo vyhrožování podřízeným. Hlavním sdělením obou reportáží byl ale domnělý Zmrzlíkův podíl na ztrátě třiceti milionů korun, které měly z ministerstva zdravotnictví putovat na nedostavěný hospic pro umírající děti ve Vraňanech.

„Za nevydařeným projektem stojí občanské sdružení Hospic V dobré víře, které dosud nemělo s obdobnými zařízeními pro nevyléčitelně nemocné děti zkušenost. Je složeno výlučně z rodinných příslušníků bývalého vojáka z povolání a dnešního šéfa Správy účelových zařízení ČVUT Zdeňka Zmrzlíka,“ uvedlo Aktuálně.cz. Sám Zmrzlík údajně stál v čele sdružení, poté za něj vystupovaly dcera Lenka a manželka Jana.

ČESKÁ POZICE Zmrzlíka telefonicky oslovila, zda může vysvětlit nesrovnalosti z doby svého ředitelování Správě účelových zařízení v letech 2005 až 2011. „O žádném auditu nevím, už dva roky ani s nikým ze SÚZ nemám kontakt. Nechápu ovšem, proč se hospodaření analyzuje až nyní, kdy už na ČVUT nepůsobím. Na všechno byly faktury, pravomoci byly řádně rozděleny. Více k tomu nemám, co říci,“ uvedl Zmrzlík, který je prý klidně připraven na soudní dohru.

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!