Úterý 6. prosince 2022, svátek má Mikuláš
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet

Lidovky.cz

Právníci: Smlouvy na Blanku jsou pravděpodobně neplatné

  23:39

Pokud by se prokázalo, že smlouva je skutečně neplatná, odpovědný by byl bývalý primátor Pavel Bém, který ji podepsal.

foto: © montáž ČESKÁ POZICE, Alessandro Canu, foto ISIFAČeská pozice

Dle zdroje blízkého pražskému primátorovi Tomáši Hudečkovi má město k dispozici dvě právní stanoviska, z nichž vyplývá, že hrozí vysoké riziko neplatnosti smlouvy mezi Prahou a stavební společností Metrostav na výstavbu tunelového komplexu Blanka. Hudeček již dříve konstatoval, že je kontrakt zřejmě neplatný, protože ho nikdy neprojednala rada ani zastupitelstvo.

Podstatu problému přiblížil pro ČESKOU POZICI Petr Novotný z advokátní kanceláře Vilímková, Dudák & Partners: „Otázkou právního výkladu je, zda mělo zastupitelstvo v tomto případě nejen vybrat vítěze veřejné zakázky, ale i schválit úplné znění smlouvy, tedy její konkrétní podmínky. Podstata věci spočívá v tom, že parametry zakázky jsou obecnější než finální znění smlouvy. Ve smlouvě se tak mohla objevit i ustanovení, která zastupitelstvo fakticky neschválilo a která mohla být pro Prahu nevýhodná. Situace je o to složitější, že bylo běžnou praxí, že zastupitelstva pouze schvalovala parametry zakázek, a nikoli konkrétní podoby smluv. Případný soud proto bude muset zkoumat specifické okolnosti daného případu, tedy zejména rozdíl mezi parametry schválenými zastupitelstvem a výslednou podobou smlouvy.“

Související články ČESKÉ POZICE:

Nejde jen o smlouvu

Peripetie výstavby Blanky ale nelze „redukovat“ jen na problematiku platnosti či neplatnosti smlouvy. Stavební práce měly být ukončeny v dubnu příštího roku, nyní je ale otevření komplexu v nedohlednu – Metrostav chce dostavbu díla za 38 miliard korun k 7. prosinci zastavit. Praha totiž firmě dluží přes dvě miliardy korun. Pokud dojde k zakonzervování stavby, mohou se náklady pohybovat v mnoha stovkách milionů korun.

„Kauza Blanka“ má ale i další roviny. Metrostav vycházel z toho, že odvádí práci dle platné smlouvy. Petr Novotný z advokátní kanceláře Vilímková, Dudák & Partners k tomu pro ČESKOU POZICI uvedl:

„Pokud se strany nedohodnou, Metrostavu nezbývá nic jiného než Prahu zažalovat na zaplacení ceny ze smlouvy o dílo. Pokud soud dojde k názoru, že je smlouva neplatná, Metrostav může uplatnit nároky na zaplacení již provedených prací z titulu bezdůvodného obohacení. Jeho výši určí soud na základě znaleckých posudků.

V případě sporu strany zpravidla dovozují a uplatňují celou řadu různých nároků na náhradu škody či ušlého zisku, které plynou z titulu protiprávního jednání druhé strany. Metrostav by tak mohl vymáhat například ušlý zisk z prací, které měly být a nebyly provedeny. Magistrát by mohl například rozporovat nedostatečnou kvalitu provedených stavebních prací. Tím by se celý spor výrazně zkomplikoval a prodloužil. Samotné dokončení tunelu Blanka by tak mohlo být posunuto až o několik let.“

Pokud by se u soudu (pokud by k němu došlo) prokázalo, že smlouva je skutečně neplatná, odpovědný by byl bývalý primátor Pavel Bém (ODS), který ji podepsal.

Neopomínejme ale ani další pochybení vztahující se k výstavbě Blanky, za něž nesou odpovědnost současný primátor Tomáš Hudeček (TOP 09) či jeho předchůdce Bohuslav Svoboda (ODS). Na některá z nich upozorňuje i materiál vypracovaný odborem kontrolní činnosti, který projednávala rada ve středu 20. listopadu. Jen namátkou z něj citujeme:

  • „Při fakturaci – účtování ceny díla OMI (odbor městského investora – pozn. red.) nepostupoval podle uzavřené smlouvy.“
  • „Lze se domnívat, že při zařazování víceprací do jednotlivých kategorií nebyly zohledňovány všechny podmínky pro zařazení konkrétní vícepráce určené zpracovatelem kategorizace – Advokátní kanceláří Weil.“

Vítěz tendru na dodávku stavby – společnost Metrostav – byl vybrán v roce 2006. Od té doby neustále posloucháme, jak se zvyšují náklady, jak se odsunuje termín dokončení a na jaké další problémy politici přišli. Jediné, co však dnes veřejnost zajímá, je, kdy bude celé dílo dokončeno, na jakou částku bude znít konečný účet a zda za množství pochybení ponese někdo odpovědnost.