Úterý 21. března 2023, svátek má Radek
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet

Lidovky.cz

Šéfka Evropské komise přispěla k vítězství chorvatské vládní strany

  16:55
Předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová etický kodex porušila. Není ale jasné, zda jen v otázce neinformování Evropského parlamentu, nebo i zneužití lidských či materiálních zdrojů EK.

Nově zvolená předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. foto: REUTERS/Vincent Kessler

Předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová se významně zapojila do předvolební kampaně vládnoucího Chorvatského demokratického společenství (HDZ). Vzniklo proto vážné podezření, že je buď nekvalifikovaná, nebo arogantní.

Média se totiž shodují, že porušila zásadu politické neutrality, protože „kodex chování členů Evropské komise výslovně uvádí, že by se členové komise měli zdržet veřejných prohlášení nebo zásahů ve prospěch jakékoli politické strany či organizace, jejímiž jsou členy, s výjimkou situace, kdy sami přímo kandidují ve volbách nebo se účastní hlasování“. A mají v podstatě pravdu, protože následně se EK za jednání své předsedkyně omluvila.

Rozhodnutím EK z 31. ledna 2018 byl přijat kodex chování jejích členů. Sledovaného problému se týká článek 10 kodexu, který upravuje „účast na evropské politice během funkčního období“, protože Křesťanskodemokratická unie (CDU), jejíž je von der Leyenová členkou, patří do Evropské lidové strany (EPP) stejně jako chorvatská strana HDZ. Situace je tudíž trochu komplikovanější a nebude od věci se na problém podívat podrobněji.

Článek 10 kodexu chování členů EK

  • 1. Členové se mohou zapojit do evropské politiky jako členové evropských politických stran či organizací sociálních partnerů na evropské úrovni za předpokladu, že tím není negativně ovlivněna jejich disponibilita pro výkon funkce v EK a povinnosti v rámci EK jsou nadřazeny závazkům v rámci strany. V rámci členství v evropské politické straně nebo organizaci sociálních partnerů na evropské úrovni může člen zastávat politické, čestné funkce nebo funkce nevýkonné povahy v orgánech stranické struktury, avšak nesmí být pověřen funkcemi řídicími. Politické kontakty ve funkci člena EK tím zůstávají nedotčeny.
  • 2. Členové se mohou účastnit volebních kampaní při volbách do Evropského parlamentu (EP), a to i jako kandidáti. Evropské politické strany je mohou rovněž vybrat jako vedoucí kandidáty (takzvaný Spitzenkandidat) na funkci předsedy EK.
  • 3. Členové informují předsedu o svém úmyslu účastnit se volební kampaně ve smyslu odstavce 2 a o úloze, kterou podle svého očekávání budou v této kampani hrát.
  • 4. Předseda s dostatečným předstihem informuje EP o tom, zda kandiduje v kampani při volbách do EP jeden nebo více členů, jakož i o opatřeních přijatých za účelem zajištění dodržení zásad nezávislosti a čestného a zdrženlivého jednání, které stanoví článek 245 Smlouvy o fungování Evropské unie a tento kodex chování.
  • 5. Členové, kteří kandidují ve volbách nebo se účastní volební kampaně ve smyslu odstavce 2, nesmějí na činnosti spojené s volební kampaní využívat lidské ani materiální zdroje EK.
  • 6. Členové se zdrží veřejných prohlášení a vystoupení jménem evropské politické strany, jíž jsou členy, s výjimkou případů, kdy kandidují ve volbách nebo se účastní volební kampaně v souladu s odstavci 3 a 4. Tím není dotčeno právo členů vyjadřovat své osobní názory. Členové, kteří se účastní volebních kampaní, se zavazují k tomu, že v době konání kampaně nezaujmou postoj, jenž by nebyl v souladu s povinností zachovávat důvěrnost nebo jenž by vedl k porušení zásady kolegiality.

Co může a nemůže člen EK

Z kodexu vyplývá, že se člen EK může zapojit do evropské politiky a účastnit se volebních kampaní, ale nesmí to být na úkor jeho práce v EK či v konfliktu se zásadou nezávislosti. Musí ale svůj záměr nejprve sdělit předsedkyni EK. Tento bod by von der Leyenová splnila těžko dokazatelnou, leč lehce představitelnou samomluvou. Musela by však o svém úmyslu účastnit se volební kampaně v Chorvatsku prokazatelně a s dostatečným předstihem informovat EP. A tuto skutečnost lze bezesporu ověřit, zda to učinila, nebo nikoliv.

Je na europoslancích, aby si v rámci svých pravomocí vyžádali doklady, zda předsedkyně EK s dostatečným předstihem informovala EP o svém úmyslu zúčastnit se předvolební kampaně v Chorvatsku a v čí prospěch, a doložit své angažmá coby soukromé osoby příslušnými účty a prohlášením, jimiž by vyvrátila, že nevyužila lidských ani materiálních zdrojů komise

Mluvčí EK Eric Mamer se skandál pokusil sklidit ze stolu poměrně komickým způsobem, že prý se von der Leyenová zapojila do chorvatské kampaně jako soukromá osoba, ale připustil, že „zvenku to tak nevypadalo“, protože byla v předvolebním videoklipu označena jako předsedkyně EK a stála před vlajkou EU. I to lze celkem snadno a velmi průkazně vyšetřit. Dle bodu 5 článku 10 kodexu totiž na evropské politické aktivity člen EK nesmí využívat lidské ani materiální zdroje EK.

Je na europoslancích, aby si v rámci svých pravomocí vyžádali doklady, zda předsedkyně EK s dostatečným předstihem informovala EP o svém úmyslu zúčastnit se předvolební kampaně v Chorvatsku a v čí prospěch, a doložit své angažmá coby soukromé osoby příslušnými účty a prohlášením, jimiž by vyvrátila, že nevyužila lidských ani materiálních zdrojů komise. Předsedkyně EK von der Leyenová průkazně přispěla k vítězství vládního Chorvatského demokratického společenství, což není věc nicotná – navíc je to křiklavý precedens.

Evropská komise se za jednání své předsedkyně omluvila, čímž dala najevo, že má věc za vyřízenou. Z rychlé omluvy EK lze vyčíst, že její předsedkyně etický kodex nepochybně porušila – jen není jasno, zda jen v otázce neinformování EP, nebo i v otázce zneužití lidských či materiálních zdrojů EK. Na europoslancích je, zda to budou bez dalšího došetřování akceptovat, nebo žádat důkladné došetření kauzy – a pokud se podezření potvrdí, i rezignaci předsedkyně EK.

Autor:

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Mohlo by vás zajímat