Pátek 2. prosince 2022, svátek má Blanka
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet

Lidovky.cz

Stará britská geopolitická teorie v novém německém hávu

  17:34
Britský geograf Halford Mackinder ve své přednášce z roku 1904 nabídl i geopolitickou předpověď. Její nové německé vydání Der Schlüssel zur Weltherrschaft: Die Heartland-Theorie mit einem Lagebericht von Willy Wimmer tuto jeho teorii potvrzuje.

Ukrajina, Rusko, USA a Evropská unie. foto: Montáž Richard CortésČeská pozice

V roce 1904 měl britský geograf Halford Mackinder (1861–1947) v Královské geografické společnosti přednášku The Geographical Pivot of History (Geografické těžiště dějin), jejíž téma později rozvinul ve své knize Democratic Ideals and Reality (Demokratické ideály a realita). Mackinderova teorie Heartlandu (Středu) se i po více než sto letech vyučuje na amerických vojenských akademiích a Mackinder patří s americkým námořním teoretikem Alfredem Mahanem (1840–1914) k duchovním otcům geopolitiky.

Na rozdíl od Číny, kde například Mahanovu teorii dobře znají, nejsou v Německu jejich teorie populární, přestože 91 procent všech produktů a surovin importuje nebo exportuje po moři. Proto je třeba věnovat pozornost novému německému vydání Mackinderovy přednášky doplněnému o situační analýzu Willyho Wimmera, bývalého náměstka německého ministra obranyDer Schlüssel zur Weltherrschaft: Die Heartland-Theorie mit einem Lagebericht von Willy Wimmer(Klíč k vládě nad světem. Teorie Středu se situační analýzou Willyho Wimmera).

Východní Evropa

Jak Mahan, tak Mackinder vycházejí z námořní perspektivy a v jejich úvahách nehraje klíčovou roli ideologie, ale geografie, technika, ekonomika, průmysl, surovinová základna a lidské zdroje. Mackinder svou teorii varoval před nástupem kontinentálních mocností na začátku 20. století, protože by mohl narušit rovnováhu světového řádu na konci 400leté kolumbovské éry.

Podle Mackindera geograficky svět tvoří Světový ostrov kontinentů Evropy, Asie a Afriky obklopený vnitřním a vnějším pásem složeným z USA, Kanady, Velké Británie, Jihoafrické republiky, Austrálie a Japonska. Mezi kontinentálními a námořními mocnostmi panuje rivalita, která se kvůli technologickému vývoji a ovládnutí Středu, nebo jak jej nazýval Mackinder Heartlandu, může obrátit ve prospěch kontinentálních celků.

Heartland podle Mackindera tvoří území Baltického moře, střední a dolní Dunaj, Černé moře, Malá Asie, Arménie, Persie, Tibet, Mongolsko, Rakousko-Uhersko a Rusko, je jádrem Světového ostrova a nemá přístup k oceánům. Zároveň je to nejrozsáhlejší rovina na Zemi chráněná přírodními překážkami a územní pevnost.

Důležitou oblastí je východní Evropa, klíčová k ovládnutí Heartlandu a následně Světového ostrova. Sevřená mezi Německem a Ruskem představuje bezpečnostní vakuum a je centrem mocenského soupeření o Heartland. Mackinder proto podporoval vznik pásma nezávislých států, které by bránily jejímu získání nějakým hegemonem. A jeho často citovaný výrok zní:

„Who rules Eastern Europe commands the Heartland.
Who rules the Heartland commands the World Island.
Who rules the World Island commands the World.“

„Kdo ovládá východní Evropu, ovládá Střed.
Kdo ovládá Střed, ovládá Světový ostrov.
Kdo ovládá Světový ostrov, ovládá svět.“

Německo

Na začátku 20. století se dle Mackindera poměr sil kontinentálních a mořských mocností začal měnit ve prospěch kontinentálních. Hrozbu představovali dva kontinentální hegemoni – Německo a Rusko – a pro ovládnutí Heartlandu představovalo největší nebezpečí jejich spojenectví. Technologický vývoj jejich záměrům nahrával.

V důsledku aktuální politické situaci byl Mackinder přesvědčen, že kdyby se Německo koncentrovalo na ovládnutí východu, Heartlandu, mohlo by ovládnout Světový ostrov, a námořní mocnosti by přišly o své přístavy, z nichž by je vytlačil kontinentální hegemon

Parní stroj a spalovací motor byly nové technologie k vybudování silniční a železniční sítě napříč rozsáhlým územím, čímž by vznikla nejen konkurence, ale byla by i ohrožena britská světová námořní a obchodní dominance. Moderní infrastruktura a průmysl by tvořily základ vzniku silné kontinentální mocnosti, která by ovládnutím Heartlandu vykročila k ovládnutí Světového ostrova.

V důsledku aktuální politické situaci byl Mackinder přesvědčen, že kdyby se Německo koncentrovalo na ovládnutí východu, Heartlandu, mohlo by ovládnout Světový ostrov, a námořní mocnosti by přišly o své přístavy, z nichž by je vytlačil kontinentální hegemon. Dle Mackindera unikly námořní mocnosti za první světové války jen těsně tomuto nebezpečí a prohlásil, že tato hrozba neskončila.

Velká Británie a USA

Situační analýza Willyho Wimmera vychází z Mackinderovy teorie, ale jeho pohled je německý, tedy kontinentální. Podle Wimmera je historicky Velká Británie mocností, která považuje vojenské řešení za legitimní nástroj k prosazení vlastních politických zájmů, čemuž v minulosti bránily snahy kontinentálních mocností uzavřít mír na evropském kontinentě po napoleonských válkách. Rakousko-Uhersko a Rusko se snažily vytvořit systém kolektivní bezpečnosti a míru, který by omezoval expanzi britského impéria, a proto jej Londýn odmítal.

Námořní velmoc Velká Británie vybudovala základny v přístavech po celém světě a ovládala oceány. Po druhé světové válce její roli převzaly USA, které byly rovněž ochotné vést války k prosazení vlastních zájmů. Anglosaská dominance obepjala celý svět.

Námořní velmoc Velká Británie vybudovala základny v přístavech po celém světě a ovládala oceány. Po druhé světové válce její roli převzaly USA, které byly rovněž ochotné vést války k prosazení vlastních zájmů. Anglosaská dominance obepjala celý svět a jejím projevem je například spolupráce výzvědných služeb Velké Británie, USA, Kanady, Austrálie a Nového Zélandu v programu Five Eyes.

Situace se začala měnit po pádu berlínské zdi a rozpadu sovětského impéria. Dosavadní spolupráce USA a Německa se uvolnila v důsledku důslednějšího sledování amerických zájmů. Londýn nejen odmítá jakékoliv sblížení USA a Ruskem, ale i se snaží znemožnit případnou dohodu s Vladimirem Putinem, jak měl v úmyslu americký prezident Donald Trump.

Podle Wimmera se britská diplomacie obává, že po jeho zvolení USA nejsou ochotné vést války k prosazení svých zájmů ve světě kvůli zhroucení americké infrastruktury, která je v důsledku financování válečných konfliktů po celém světě v dezolátním stavu, a kvůli růstu padlých a zraněných Američanů v nich. Nechuť Američanů angažovat se vojensky v zahraničí posílila i finanční krize v roce 2008.

Čína

Oslabení americké nebo anglosaské dominance ve světě otvírá nové možnosti v oblasti mezi Luzonem, nejdůležitějším ostrovem Filipín, a britskými ostrovy. Hlavním hráčem je Čína, která se Novou hedvábnou stezkou snaží v prostoru se třemi miliardami obyvatel prosadit svůj ekonomický a politický vliv.

Kdyby například Číňané organizovaní Japonskem přemohli ruskou říši a ovládli její území, toto impérium by se mohlo stát žlutým nebezpečím pro celý svět, protože spojí surovinové zdroje obrovského kontinentu s oceánem

Podle Wimmera se od doby rakouského kancléře Metternicha a ruského cara Alexandra I. bezpečnostní otázky v Evropě nezměnily. Buď se podaří prosadit evropskou kolektivní bezpečnost, nebo se Střed opět stane mocenským bitevním polem o ovládnutí Světového ostrova. Mackinder ve své přednášce v Královské geografické společnosti nejen ukázal politický vývoj z nové geopolitické perspektivy, ale nabídl i předpověď do budoucna:

„Závěrem je nutné podotknout, že případný ústup Ruska ve prospěch nové kontinentální mocnosti v žádném případě neznamená, že se zmenšuje geografický význam Heartlandu. Kdyby například Číňané organizovaní Japonskem přemohli ruskou říši a ovládli její území, toto impérium by se mohlo stát žlutým nebezpečím pro celý svět, protože spojí surovinové zdroje obrovského kontinentu s oceánem, což se zatím ruskému obyvatelstvu v této klíčové oblasti nepodařilo dosáhnout.“

Halford John Mackinder, Willy Wimmer, Der Schlüssel zur Weltherrschaft: Die...

Der Schlüssel zur Weltherrschaft: Die Heartland-Theorie mit einem Lagebericht von Willy Wimmer

Klíč k vládě nad světem. Teorie Heartlandu se situační zprávou Willyho Wimmera

AUTOR: Halford John Mackinder, Willy Wimmer

VYDAL: Westend 2019

ROZSAH: 80 stran

Autor:

Mohlo by vás zajímat