Sobota 10. prosince 2022, svátek má Julie
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet

Lidovky.cz

Ve střední a východní Evropě beletrie o holocaustu stále existuje

Veřejné čtení jmen obětí holocaustu před karlovarskou hlavní poštou. foto: Václav Šlauf, MAFRA

Kniha The Handbook of Polish, Czech, and Slovak Holocaust Fiction (Průvodce po polské, české a slovenské beletristické literatuře o holocaustu), kterou uspořádali Elisa-Maria Hiemerová, Jiří Holý, Agata Firlejová a Hana Nichtburgerová, usiluje o mezinárodní zviditelnění beletristické literatury o holocaustu v zemích, kde se odehrál.
  14:28

Kniha The Handbook of Polish, Czech, and Slovak Holocaust Fiction (Průvodce po polské, české a slovenské beletristické literatuře o holocaustu), kterou editorsky uspořádali Elisa-Maria Hiemerová, Jiří Holý, Agata Firlejová a Hana Nichtburgerová, předkládá výsledky dlouhodobého výzkumu zaměřeného na analýzu české, slovenské s polské beletristické literatury o holocaustu.

Jde o první encyklopedií, která usiluje o zviditelnění v mezinárodním akademickém a veřejném diskurzu beletristické literatury o holocaustu v zemích, kde se odehrál. Více než sto textů nabízí nejen obsah, ale i charakteristiku každého díla a jeho význam pro akademický diskurz a recepci v zemi původu i v zahraničí. Kniha je výsledkem desetileté spolupráce polských, českých, německých a slovenských odborníků a několika desítek akademických center.

Nedostatek znalostí

Výzkumníci z řad slavistů a oboru srovnávací literatury se rozhodli prozkoumat východo- a středoevropskou literaturu o holocaustu a pronásledování Židů za druhé světové války jednak chronologicky, jednak esteticky. Jejich hlavním motivem bylo zvýšit viditelnost a ukázat univerzálnost těchto literatur v akademické prezentaci holocaustu v umění.

Mezinárodní pozornosti se totiž dostávalo především autorům-emigrantům, například kniha Nabarvené ptáče polského spisovatele Jerzyho Kosinského (1933–1991), zatímco středoevropská knižní produkce byla o poznání méně vidět. Dle editorů jednou z klíčových otázek, kterou museli vyřešit, bylo, koho do knihy zahrnout, jelikož debaty o postkoloniální destrukci vzorců binární identity ovlivňují i literaturu a její tvůrce. Proto se rozhodli pro židovské i nežidovské autory a zobrazit různé způsoby vnímání a vyprávěcí styly.

Například američtí vědci často uvažují o židovské kultuře v Evropě, zejména v postkomunistických státech, jako o virtuální či umělé. Jedním z důvodů může být nedostatek znalostí o kulturním a politickém kontextu, který se za krátkou dobu zásadně změnil.

Dále se zaměřili na díla původně publikovaná v polštině, češtině nebo slovenštině, protože východo- a středoevropská literatura je málo uznávaná a neznámá. To vede k omylu, že východní Evropa začala vzpomínat na holocaust až po roce 1989. Proto například američtí vědci často uvažují o židovské kultuře v Evropě, zejména v postkomunistických státech, jako o virtuální či umělé. Jedním z důvodů může být nedostatek znalostí o kulturním a politickém kontextu, který se za krátkou dobu zásadně změnil.

Cílem knihy je také pomoci pochopit hlavní faktory, jež ovlivnily literaturu v zemích před a po komunismu na základě historických milníků. Editoři tvrdí, že v nich beletristická literatura o holocaustu stále existuje, ačkoli tu nejnovější nelze považovat za svědectví. Podle nich literární díla třetí generace ukazují, jak je důležité používat beletrii nejen k představě o minulosti, ale i k novým pohledům na umění.

Editoři nechtějí hodnotit literaturu, ale předložit kompilaci beletrie o holocaustu za uplynulých 80 let a vyzvat k přečtení, srovnání a vlastním závěrům. Kniha má oslovit akademickou i širší veřejnost, která se zajímá o holocaust, antisemitismus a druhou světovou válku v literatuře a umění, a kromě prózy se věnuje i poezii a divadelním hrám v letech 1943 až 2018. Historické událostí a kulturní vývoj v Polsku, Československu, České a Slovenské republice a jejich dopadu na uměleckou tvorbu pak vytvářejí pozadí těchto děl.

The Handbook of Polish, Czech, and Slovak Holocaust Fiction

The Handbook of Polish, Czech, and Slovak Holocaust Fiction

Průvodce po polské, české a slovenské beletristické literatuře o holocaustu

AUTOR: Elisa-Maria Hiemerová (ed.), Jiří Holý (ed.), Agata Firlejová (ed.), Hana Nichtburgerová (ed.)

VYDAL: Walter de Gruyter 2021

ROZSAH: 514 stran

Mohlo by vás zajímat