Středa 7. června 2023, svátek má Iveta, Slavoj
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet

Lidovky.cz

Vladimir Bukovskij: Budu mít radost, až EU pojde. Putin už to má za pár.

Evropa

  10:29

Někdejší ruský disident a nynější odpůrce EU Vladimir Bukovskij hovořil s ČESKOU POZICÍ nejen o svém vztahu k Havlovi a Klausovi.

„Evropská unie je velice podobná sovětskému modelu, i když je to taková ‚měkká‘ kopie,“ říká Vladimir Bukovskij. foto: © ReutersČeská pozice

Bývalý významný sovětský disident Vladimir Bukovskij přijel 5. až 7. března do Prahy, aby zde představil české vydání své knihy A vítr se vrací. Před nedávnem ji vydalo nakladatelství Volvox Globator ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů.

Bukovskij při té příležitosti poskytl ČESKÉ POZICI rozhovor, v němž hovoří mimo jiné o tom, že:

  • Evropská unie je podobná sovětskému modelu a i ona bude mít vlastní Gulagy;
  • současná moc v Kremlu je tvořena gangstery a zloději, které nezajímají dějiny;
  • prezident Vladimir Putin se pro ruské vládnoucí elity stal nebezpečným a jeho čas vypršel;
  • Obamova politika vůči Východu je politikou ústupu;
  • kvůli nárůstu populace muslimských přistěhovalců hrozí v EU násilné střety.

ČESKÁ POZICE: Do Prahy jste přijel jako host Knihovny Václava Havla. Zároveň jste znám jako odpůrce evropské integrace a člen Strany nezávislosti Spojeného království (UKIP), což je postoj bližší Havlově prezidentskému nástupci Václavu Klausovi. Jste si vědom, že v České republice představují opačné póly?

BUKOVSKIJ: V mnoha zemích je to velice matoucí. Jsou totiž místní důvody, proč se někdo staví na jednu nebo druhou stranu, aniž by se zabývali obsahem produktu. Neberou v potaz širší kontext a přemýšlejí o lokálních problémech.

ČESKÁ POZICE: Takže se ztotožňujete spíš s někdejším disidentem a politickým vězněm Havlem, který byl ostražitý vůči Rusku Vladimira Putina, anebo s euroskeptikem Klausem?

BUKOVSKIJ: Havla jsem kdysi dobře znal. V červenci 1990 tu zahajoval naši konferenci prodemokratických hnutí z tehdejšího Sovětského svazu. Už jsme tušili jeho rozpad, a tak jsme se na něj připravovali. Pozval jsem Havla, aby konferenci zahájil, a on přišel. Potom jsme při mnoha příležitostech byli v kontaktu. Takže v jistém smyslu jsme byli přátelé. V otázce lidských práv jsme se shodovali.

„Poláci říkali, že by do Evropské unie vstoupili, i kdyby měla choleru“Nad otázkou Evropské unie lidé ve východní Evropě nepřemýšleli. Strávil jsem například spoustu času v Polsku přesvědčováním Poláků, aby do Evropské unie nevstupovali, a oni přesto vstoupili, ačkoli s mými argumenty souhlasili. Říkali, že by do Evropské unie vstoupili, i kdyby měla choleru. Je to nešťastné. Mají vlastní priority, vlastní obavy a nechtějí přemýšlet o širších otázkách.

Co se týče Václav Klause, potkali jsme se jen jednou. V Marseille na konferenci proti Evropské unii. Jinak jeho politiku neznám. V tomhle případě jsme byli na stejné straně. Ale jeho politika vůči Moskvě a další věci, to nevím. Nikdy jsem se s ním nesnažil osobně sblížit.

ČESKÁ POZICE: Václav Klaus stejně jako vy přirovnává Evropskou unii k Sovětskému svazu.

BUKOVSKIJ: Ano, je velice podobná sovětskému modelu, i když je to taková „měkká“ kopie. Je to snaha o vybudování mnohonárodního státu skrze potlačení národnostního vnímání, což byla v Sovětském svazu velice neblahá zkušenost, jež v důsledku dala vzniknout extrémnímu nacionalismu. Evropané stále nechápou, že jejich kampaň proti všemu národnímu bude mít opačný výsledek. To je problém utopií. Vždy dosáhnou opaku toho, čeho chtěly docílit. Podívejte se na jakoukoli utopii na světě a vždycky to tak je.

ČESKÁ POZICE: Je myšlenka evropské integrace od základu špatná, nebo má jen vadnou konstrukci?

BUKOVSKIJ: Je to utopie, moderní babylonská věž. Bude to jen horší a horší. Do jisté míry to bude stejně špatné jako Sovětský svaz. Už začínají s politikou represe ohledně politické korektnosti, projevů nesnášenlivosti. Budou mít vlastní Gulag, to mi věřte. Možná to nebude Gulag jako v Sovětském svazu, bude to něco jiného, třeba „psychiatrický Gulag“, nevím. Ale něco to bude. Utopisté nikdy nemohou vyvinout model bez Gulagu. To se prostě nestává.

Západ je stále velmi nalevo

ČESKÁ POZICE: Mezinárodně známým jste se stal v 70. letech, když se vám ze Sovětského svazu podařilo propašovat 150 stránek dokumentů o takzvaných „psychuškách“, psychiatrických léčebnách zneužívaných k politické perzekuci. V roce 1992 jste se znovu proslavil „pirátským“ okopírováním tisíců stránek přísně tajných dokumentů z archivu Ústředního výboru Komunistické strany Sovětského svazu (ÚV KSSS). Který z počinů považujete za významnější?

BUKOVSKIJ: Záleží na tom, o čem se bavíme. Pokud jde o okamžitý účinek, jaký to ve světě mělo, tak ten první případ byl významný. Protože v návaznosti na něj se rozjela celosvětová kampaň proti zneužívání psychiatrie, která vyvrcholila vypovězením Sovětů z kongresu Světové psychiatrické asociace.

V důsledku toho prošla sovětská psychiatrie důkladnou transformací. Do roku 1989 prošli dokonalou změnou a byla přijata legislativa dávající určité záruky pacientům i jejich příbuzným. Ten zákon jsem viděl a opravdu to nebyla jenom kosmetická úprava, ale závažná změna.

Od té doby už jsme v Sovětském svazu ani v Rusku neměli žádné případy psychiatrických represí. Takže jsme dosáhli něčeho významného: zastavili jsme celou jednu represivní politiku. Samozřejmě s pomocí mnoha lidí na Západě. Ta kampaň byla opravdu široká.

ČESKÁ POZICE: Na druhou stranu jste v historicky unikátním, pomíjivém okamžiku dostal příležitost nahlédnout do archivu ÚV KSSS a vám se poštěstilo do něj nepozorovaně vpašovat ruční skener…

BUKOVSKIJ: Jenže dopad na svět byl v tomto druhém případě podstatně menší, protože establishment na Západě si stále nepřipouští, co z těchto dokumentů vyplývá. Neakceptují to. Stále chtějí věřit, že socialismus je možný. Na Západě jsou stále velmi nalevo, to byste nevěřil. Na amerických univerzitách máte stále spoustu marxistů, což je přeci směšné. Jak můžete být marxista, když marxistický systém všude selhal?

Jenže oni jimi jsou. A establishment neakceptuje, co jsem nalezl a doložil. Knihu „Moskevský proces“, ve které jsem to shrnul, v angličtině zatrhli. Vyšla ve francouzštině, němčině, italštině, polštině, rumunštině, dokonce i v Rusku. V angličtině nikdy.

ČESKÁ POZICE: Ze získaných dokumentů mimo jiné vyvozujete, že na prohloubení evropské integrace se dohadovala západoevropská levice s Michailem Gorbačovem…

„Současná moc v Kremlu jsou gangsteři a zloději, dějiny je nezajímají“BUKOVSKIJ: Iniciativa vyšla ze Západu. Nebyla to iniciativa Moskvy. První konverzaci měl Gorbačov s italskými komunisty, myslím v roce 1987. Delegace italských komunistů přišla za Gorbačovem a vysvětlila mu, že socialismus se všude zhroutí, pakliže se nepokusí najít způsob, jak ho stabilizovat. A že učinit tak v jedné zemi je vyloučené, a proto k tomu musí dojít ve všech zemích najednou. A navrhli, že evropský projekt, který tehdy nezahrnoval myšlenku superstrátu (šlo pouze o jednotný trh), postaví na hlavu. Že místo jednotného trhu vytvoří jednotný stát.

Gorbačov souhlasil a přišel s iniciativou, které říkal Společný evropský dům. Pak přišly i delegace německých sociálních demokratů, španělských socialistů a další. Důležitý byl zejména francouzský prezident Mitterrand, francouzští socialisté při zrodu Evropské unie sehráli klíčovou roli. Mitterrand Gorbačovovi otevřeně řekl: „Potřebujeme silný Sovětský svaz, nepotřebujeme vaší krizi. Jedině se silným Sovětským svazem můžeme kontrolovat všechno mezi Paříží a Moskvou.“

ČESKÁ POZICE: K mnoha dokumentům jste ale přístup nikdy nezískal. Například k údajnému kremelskému plánu politické transformace východní Evropy z ledna 1989, jehož existenci vyvozujete z jiných zdrojů. Myslíte, že i tyto dosud tajné dokumenty budou někdy zveřejněny?

BUKOVSKIJ: Jsem přesvědčený, že dříve nebo později je získáme všechny. Protože současná moc v Kremlu jsou gangsteři a zloději, dějiny je nezajímají. Dříve nebo později ty dokumenty někdo okopíruje a vynese. Neberou je tak vážně, není to pro ně důležité.

ČESKÁ POZICE: Takže ke zveřejnění zbylých dokumentů nebude ani zapotřebí změna režimu?

VLADIMIR BUKOVSKIJ: Nějaká změna ano, protože nyní je vše pevně pod kontrolou. Ale není to motivováno starostí o historii, ale o zachování tajemství. Jsou posedlí utajováním. Jako Stalin. Všechno je tajné. Hovoříte s cizincem a hned jste za špiona. Myslím, že bez Putina se to uvolní, a pak budou tyhle dokumenty všem jedno. 

Po Putinovi už nic horšího nepřijde

ČESKÁ POZICE: Ze kterých kruhů bude změna režimu vycházet? V minulosti jste spolupracoval například s Borisem Němcovem či Garry Kasparovem, ale dnes už je v popředí další generace opozičníků, jako je Alexej Navalnyj.

BUKOVSKIJ: S Navalnym jsem se nikdy nesetkal, ale znám prakticky všechny ostatní vůdce protestního hnutí. Celkem ujdou. Já jsem pro ně něco jako poradce. Jako ten starý rabín z vtipů o tom, jak Židé chodí pro radu za starým rabínem. Takový je můj vztah k nim. Nepodílím se na organizaci jejich činnosti, ale oni chodí za mnou a konzultují.

ČESKÁ POZICE: A co radikální levicová opozice? Například Sergej Udalcov z Levé fronty.

BUKOVSKIJ: S Udalcovem se neznám, ale znám se například s Eduardem Limonovem (šéf Národně bolševické strany – pozn. red.). Znám většinu těchto vůdců a mohu s nimi hovořit.

ČESKÁ POZICE: Myslíte, že nejpravděpodobnější alternativou k současnému režimu je nějaký liberálnější režim? Někteří analytici varují, že by po Putinovi mohl následovat někdo ještě represivnější…

BUKOVSKIJ: Ne, po Putinovi už nic horšího nepřijde. Ale také si nemyslím, že vyhraje protestní hnutí. Příštími vládci nebudou oni. V rámci současného vedení či současné vládnoucí elity už jsou protiputinovské tendence. Putin se pro ně stal nebezpečným. Je příliš hrubý, příliš agresivní.

„Putin je velice mstivý, úzkoprsý člověk. A stává se pro ostatní přítěží. Myslí, že nastane palácový převrat.“Neschvalovali například jeho vojenskou operaci v Gruzii, která byla zbytečná. Znepřátelil si tím celý svět. Kvůli čemu? Aby získal dvě provincie, které spolykají spoustu peněz a nikdo je nepotřebuje? Vždyť je to idiotické! Nebo si vezměte ten nový zákon proti adoptování ruských dětí Američany. Nebo aféru s Pussy Riot. Znepřátelil si svět. Za to všechno může Putin. On je velice mstivý, úzkoprsý člověk. A stává se pro ostatní přítěží.

ČESKÁ POZICE: Takže Putina podle vás nahradí někdo jiný z vládních kruhů.

BUKOVSKIJ: Myslím, že půjde o palácový převrat. Jednoho dne Putina vykopnou a nahradí ho někým uvážlivějším.

ČESKÁ POZICE: Nepředpokládáte tedy, že by po Putinově současném prezidentském mandátu následoval ještě další až do roku 2024?

BUKOVSKIJ: To je veliká otázka. O tom spousta lidí v Rusku debatuje. Jestli bude Putin schopný dokončit mandát, anebo jestli ho vykopnou už předtím. Většina pozorovatelů dospěla k závěru, že nedokončí ani současný mandát (do roku 2018 – pozn. red.). Že puč proti němu proběhne dřív. Já nevím, nejsem zasvěcenec. Ale to říkají pozorovatelé, kteří jsou hned u toho. Věří, že Putinův čas vypršel.

ČESKÁ POZICE: Skoro to zní, jako že Západ vůči Putinově Rusku ani nemusí vyvíjet nějakou zvláštní politiku, protože časem stejně nastane změna režimu. Zároveň jste ale byl hlasitým kritikem takzvaného „resetu“ americko-ruských vztahů zkraje prvního Obamova funkčního období. 

BUKOVSKIJ: Ano, ano, to bylo idiotické! Obamův „reset“ je jako Chamberlainova víra v „mír pro naši dobu“ v době Mnichovské dohody. Jsou to plané naděje. Rusové nic neresetují, ale vy ano. Rusové přece neopustí Gruzii, že ano. Je to prostě idiotické, celý Obama.

Obama je horší než nula. On je záporný. Jeho politika vůči Východu je politikou ústupu. Pořád ustupuje, obětuje jednu věc po druhé. Snaží se dosáhnout jakého si sblížení, ale nikdy ho nedocílí.

Problém s plynem se vyřeší samovolně

ČESKÁ POZICE: Prý se už od 70. let znáte se Silviem Berlusconim, který ovšem dnes v rámci EU patří k nejvíce proruským politikům.

BUKOVSKIJ: Pamatuji se, že jsem mu říkal, co to děláš, jsi se zbláznil. Putin je padouch, má na krku vraždy. Přátelením s ním se pošpiníš. A Berlusconi říkal, že mu jde jen o výhodný kontrakt na zemní plyn, že nic víc nechce. V skutečnosti to však zašlo mnohem dál. Stali se rodinnými přáteli, Putina s jeho ženou pozval k sobě na Sardinii. Což už je daleko víc než jen praktické potřeby. 

ČESKÁ POZICE: Když už jsme u plynových kontraktů s Ruskem, vnější obchod s energetickými surovinami je jednou z oblastí, jež není zahrnuta do společné obchodní politiky EU. Toho Rusové obratně využívají. Nepřipouštíte navzdory svému euroskeptismu, že jde o oblast, kde by bylo výhodné, aby země EU vystupovaly jako jednotní zákazníci?

BUKOVSKIJ: Já nechci, aby EU cokoliv dělala. Chci, aby zmizela, skončila. Co se týče energetiky, tak ruský plynový monopol se chýlí ke konci. Slyšel jste určitě o překotném vývoji těžby břidlicového plynu. Amerika je díky tomu už plynově soběstačná. Přichází i do Evropy, velké zásoby jsou ho ve Francii, v Polsku i na Ukrajině. Za pár let bude plynově soběstačná i Evropa a po ruském plynu nebude poptávka. Takže tím se ten problém samovolně vyřeší.

ČESKÁ POZICE: Jednou z třecích ploch mezi EU a Ruskem je také otázka směřování například Ukrajiny a Moldavska do unijních struktur. Coby odpůrce EU odmítáte i úsilí o evropské ukotvení těchto zemí?

„Usilovat o členství v NATO je jiná věc, ale usilovat o členství v EU je idiotské“BUKOVSKIJ: Ano, protože je vyvádějí z jedné pohromy do druhé. Máme pro to ruské přísloví „z ohně do plamene“. Jejich úděl to nezlepší. Když jsem byl před několika měsíci v Gruzii, vysvětloval jsem jim, že je dobře, že je EU nepřijme. Ať se neobávají a vyčkají. Evropská unie se začne rozpadat a ještě budou rádi, že do ní nevstoupili. Co se týče Ruska, nemějte strach, nic neudělá. A Evropská unie vás stejně neochraňuje. Jediná obranná struktura v Evropě je NATO. Usilovat o členství v NATO je jiná věc, ale usilovat o členství v EU je idiotské.

ČESKÁ POZICE: Takže vám nezáleží na tom, bude-li Ukrajina Evropskou unií z víceméně politických důvodů odstrčena, a místo toho zamíří do celní unie Ruska, Běloruska a Kazachstánu?

BUKOVSKIJ: Ne, na tom nesejde. Je to jen dočasné uspořádání. To se rychle změní.

Rusko se dále rozdrobí

ČESKÁ POZICE: V minulosti jste také předpověděl rozpad Ruska…

BUKOVSKIJ: Ano, dojde k dalšímu rozdrobení Ruska. Předpověděl jsem to v roce 1993 a stále si za tím stojím. Nikdy jsem neřekl, kdy k tomu dojde, protože konkrétní datum předpovědět nelze, ale obecný proces k tomu směřuje. Dříve nebo později se Rusko dále dezintegruje.

ČESKÁ POZICE: Alexej Navalnyj, o němž už byla řeč, se přiklání k oddělení oblasti severního Kavkazu. Myslíte, že to k tomu spěje?

BUKOVSKIJ: Jistě, ale to jsem na mysli neměl. Tohle je jednoznačné, severní Kavkaz už s Ruskem nikdy nesplyne, na to vyteklo příliš mnoho krve. Já ale hovořím o ekonomické dezintegraci. K dalšímu rozdrobení Ruska nedojde na základě etnického klíče, ale z ekonomických důvodů.

Dálný východ, východní Sibiř, Ural, jih, sever. Mají své odlišné ekonomické zájmy, které nesouzní se zájmy Moskvy. Dříve nebo později se po těchto dělících čárách rozejdou. Těžko říct, zda půjde o úplný rozpad. Můžou se dohodnout na široké autonomii. Přesnou konfiguraci si odhadnout netroufám, to je nemožné.

ČESKÁ POZICE: Evropské unii zase předpovídáte velké problémy s rostoucí populací muslimských přistěhovalců…

BUKOVSKIJ: Bojím se, že dojde k násilným střetům. Představte si, že v Británii jdete po ulici a najednou vidíte ceduli „Vstupujete do oblasti řídící se právem šaría“. Jak to? Muslimové mají tendenci sestěhovávat se do společných čtvrtí, ghett. Když tam získají většinu, ovládnou obecní zastupitelstvo a obratem vyhlásí právo šaría. A to v srdci Británie.

„Moudřejší by bylo nějak omezit přistěhovalectví z muslimských zemí.“Můžete s tím žít? Může jakákoli země fungovat se dvěma soubory norem na jednom území? Ne. Už se ke střetům schyluje. Dříve nebo později bude tyto oblasti šaríi muset odstranit buď vláda, a to i za použití násilí, anebo to udělají lidé sami ještě více nehezkým způsobem. Já nechci ani jedno. Mě to netěší, ale nelze se tomu vyhnout. Moudřejší by bylo nějak omezit přistěhovalectví z muslimských zemí. To je právně složité, souhlasím. Pokoušeli se o to. Za vlády Margaret Thatcherové přijali nový imigrační zákon. Tehdy ji za to levice obviňovala, že je nacistka. Protože prý byla nelítostná vůči rozvojovým zemím. Přirovnávali ji k Hitlerovi. Ve skutečnosti byl zákon příliš liberální a nic nezastavil.

Prostě nevěřím v utopie

ČESKÁ POZICE: Kdysi jste tepal Západ za přílišnou krotkost při obhajobě liberální demokracie proti Sovětskému svazu. Myslíte, že se země EU ze stejného důvodu nevzmůžou na to, aby masové přistěhovalectví muslimů zastavily?  

BUKOVSKIJ: Ano. Toho se obávám. Víte, moje názory jsou velice konzistentní. Byl jsem proti jakékoli utopii už od čtrnácti. Ať už to byl komunismus nebo socialismus nebo náboženská utopie. Na tom nesejde. Prostě nevěřím v utopie.

ČESKÁ POZICE: A co se vám ve čtrnácti přihodilo?

BUKOVSKIJ: Dvě věci. Chruščov odhalil, co Stalin provedl, kolik milionů zabil. A koncem toho roku vypukla maďarská revoluce, kterou Chruščov potlačil velice krvavým způsobem. Tyhle dvě věci mě přesvědčily, že se režim nezměnil a nejspíš už ani nezmění.

„Když jsem prvně dorazil do Británie před pětatřiceti lety, bylo v celé zemi sotva sto Rusů. Dnes jich máme jen v Londýně a okolí půl milionu.“

ČESKÁ POZICE: Vaše rodinné zázemí vás k tomuto postoji také nějak přivedlo?

BUKOVSKIJ: Ani ne. Moje rodinné zázemí bylo velice prosté. Můj otec byl novinář, který se úředně stal spisovatelem. Nebyl nijak prominentní ani vlivný. Moje matka pracovala v rozhlase jako editorka. Nic významného. Nebyli nomenklatura.

ČESKÁ POZICE: Ale ve čtrnácti jste s někým o politice nejspíš hovořil…

BUKOVSKIJ: S kamarády. Nejprve s vrstevníky, později jsem se seznámil i se staršími lidmi, kteří zažili Stalinovy lágry. Stali se mými přáteli a bylo pro mě zajímavější diskutovat o věcech s nimi. Víc toho věděli. To na mě mělo pozitivní vliv.

ČESKÁ POZICE: V roce 1976, těsně před vašimi čtyřiatřicátými narozeninami, vás deportovali na Západ. Od té doby žijete v Británii. Tamní ruská komunita ovšem doznala po rozpadu Sovětského svazu značných změn. Přicházíte do styku s nově příchozími Rusy?

BUKOVSKIJ: Když jsem prvně dorazil do Británie před pětatřiceti lety, bylo v celé zemi sotva sto Rusů. Lidé, co si vzali Brity, také pár přeběhlíků. Většina tamních Rusů tehdy pracovala v ruské redakci BBC, kam byli najatí z Izraele. Dnes máme jen v Londýně a okolí půl milionu Rusů. Jen Cambridgi, kde bydlím, jich žije několik set. Většinou jde o akademiky, studenty a doktorandy. Zato v Londýně jsou všechny možné typy lidí. Většinou si všímáte jen těch nejbohatších, jako je Roman Abramovič nebo Boris Berezovskij, ale oni jsou jen nepatrná menšina. Většina není bohatá, jsou to obyčejní lidé, kteří pracují.

ČESKÁ POZICE: Co říkáte například na oligarchu a bývalého důstojníka KGB Alexandra Lebeděva, který před pár lety koupil známý britský deník The Independent.  

BUKOVSKIJ: Nikdy jsem se s ním nesetkal, ale Putin kdysi správně prohlásil, že člen KGB je navždy členem KGB. Myslím, že se nezměnil a stále pro ně pracuje. Své noviny občas používá k propagandistickým účelům. Opravdu je znát, že jde o hlásnou troubu Kremlu. Lidé proti tomu už několikrát protestovali. Například, když tam vyšly oslavné články o petrohradském guvernérovi, o kterém se ví, že je totálně zkorumpovaný.

EU je „shit“

ČESKÁ POZICE: Vaše ostražitost vůči Kremlu a souběžný euroskeptimus…  

BUKOVSKIJ: Proč používáte slovo skeptik? Protože je vžité? Tady není o čem být skeptický, já vím, že je to „shit“! Není důvod ke skepsi. Jsem prostě proti Evropské unii, jsem jejím odpůrcem.  

ČESKÁ POZICE: Kolik vás je? Odpůrců EU, kteří jsou zároveň ostražití vůči Kremlu.

BUKOVSKIJ: Pro stranu UKIP hlasovalo v minulých eurovolbách 17 procent britských voličů.

ČESKÁ POZICE: To jsou hlasy proti EU. Kolik lidí zároveň sdílí vaši ostražitost vůči Kremlu.

BUKOVSKIJ: To je těžké odhadnout. Sovětský svaz kdysi podporovala levice. Postsovětské Rusko už ale za spřízněnou zemi nepovažují, vládne tam podle nich divoký kapitalismus, což je směšné.  

ČESKÁ POZICE: Mnoho lidí nalevo ale považuje Rusko za kýženou protiváhu Washingtonu.

BUKOVSKIJ: Takový element tam je, ale není tak silný. Například když byla válka v Čečensku, tak levice byla velice pročečenská a agitovala za Čečence. To pro nás byla velká úleva, protože jsme je mohli nechat dělat to za nás (smích).

ČESKÁ POZICE: Jeden z důvodů, proč má Václav Klaus pro Rusko pochopení, je nejspíš jejich pojetí státní suverenity. Nenabízí se, že by odpůrci nadnárodní EU, kteří preferují národní státy, zaujímali vůči Rusku smířlivější postoj – bez ohledu na jeho vnitřní politiku?

„Vnitřní politiku ignorovat můžete, ale zahraniční nikoliv“BUKOVSKIJ: Vnitřní politiku ignorovat můžete, ale zahraniční nikoliv. A stále jsou vašimi nepřáteli, snaží se vás podkopávat. Podívejte, co podnikali v Iráku, co dělají v Sýrii. Kdekoli můžou, ať už v Íránu či jinde, vždycky tropí Západu naschvály. Nejsou jen proti Spojeným státům, jsou proti Západu obecně. Takže jsou vašimi nepřáteli, ať už si s nimi rozumíte v pojetí suverenity či nikoli.    

ČESKÁ POZICE: Ale že Kreml sabotuje evropskou politiku ve východní Evropě, mu nezazlíváte.

BUKOVSKIJ: Já nejsem pro východní expanzi EU. Já jsem zcela proti EU. Chci, aby pošla. Pak budu mít radost. Když říkáte, že tím souzním s tím či oním, vybaví se mi tento příměr: Stalin kouřil dýmku, já taky kouříval dýmku. To ze mě ale ještě nedělá Stalinova přítele.

Vladimir Bukovskij (1942)

Ve svých dvaceti letech byl za protisovětskou agitaci zavřen do psychiatrické léčebny. V takzvaných „psychuškách“, pracovních táborech a vězeních následně strávil skoro dvanáct let. Mezitím se mu začátkem 70. let podařilo na Západ propašovat 150 stránek dokumentů o zneužívání psychiatrickýh léčeben proti odpůrcům sovětského režimu. V roce 1976 ho sovětské úřady deportovali na Západ výměnou za vůdce chilských komunistů Luise Corlavána vězněného Pinochetem. Od té doby žije Bukovskij ve Velké Británii.

V roce 1992 ho Boris Jelcin pozval do Moskvy svědčit v soudním líčení o zákazu Komunistické strany Sovětského svazu. Bukovskij si při té příležitosti vymínil možnost nahlédnout do archivu ÚV KSSS. Ručním skenerem okopíroval tisíce stránek přísně tajných dokumentů, jež ani jelcinovské Rusko nemínilo zpřístupnit.

Je členem Strany nezávislosti Spojeného králoství (UKIP), která usiluje o vystoupení Velké Británie z Evropské unie. To mu prý svou konstrukcí byrokratického molochu připomíná Sovětský svaz.

Autor:

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!