Neděle 28. května 2023, svátek má Vilém
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet

Lidovky.cz

7 otázek o rodinných dávkách

Česko

Ptáte se, jak získáte pro své dítě rodný list? Jak se od ledna změní finanční podpora rodinám? Nebo zda smíte při pobírání rodičovských dávek pracovat? Poradíme vám s nejčastějšími problémy z oblasti financí souvisejícími s narozením potomka.

1. Základním požadovaným dokumentem pro přiznání podpory rodičům je rodný list dítěte, jak ho získat?

Zápis o narození a vyhotovení rodného listu novorozence se provádí na základě formuláře „Hlášení o narození dítěte“, které obdrží matrika přímo z porodnice. K tomuto formuláři musí být přiložen: u dětí narozených za trvání manželství -oddací list rodičů; je-li matka dítěte rozvedená - právoplatný rozsudek o rozvodu; je-li matka dítěte vdova - úmrtní list manžela.

Když je matka dítěte svobodná, předkládá pouze svůj rodný list a občanský průkaz (OP). Tyto dva doklady jsou samozřejmě zapotřebí rovněž u všech výše zmíněných případů. Pokud rodiče nejsou manželé, je možné ještě před narozením nebo až po narození dítěte určit otcovství.

Jsou-li k Hlášení o narození přiloženy všechny potřebné doklady, vystaví matrika rodný list, který bude vydán otci dítěte po ověření jeho totožnosti a předložení OP manželky, případně členům rodiny po předložení OP obou rodičů a písemného souhlasu otce se jménem dítěte. Matriky jsou vedeny při obecních i městských úřadech a na magistrátech měst. V Praze naleznete matriky na úřadech městských částí.

2. Co když porodím v dřívějším termínu, než jaký stanovil lékař? Na jak dlouhé vyplácení peněžité pomoci v mateřství budu mít nárok? Standardně se peněžitá pomoc v mateřství vyplácí šest týdnů před porodem a 22 týdnů po něm, tedy celkem 28 týdnů. V případě předčasného porodu vám po něm náleží mateřská v plné délce 28 týdnů. Pokud však z vlastní vůle na mateřskou nastoupíte méně než šest týdnů před porodem, máte nárok na vyplácení peněžité pomoci jen 22 týdnů od porodu.

3. Je možné o finanční podporu žádat zpětně?

Nárok na porodné může být uplatněn do jednoho roku od narození dítěte. Zákon o nemocenském pojištění nestanoví lhůtu k uplatnění nároku na peněžitou pomoc v mateřství, takže máte na žádost čas tři roky od vzniku nároku, než bude právo promlčeno.

4. Čí příjmy se hodnotí u žádostí o přídavek na dítě?

Zohledňuje se příjem všech takzvaně společně posuzovaných osob. Společně posuzovanými osobami jsou zpravidla nezaopatřené děti a jejich rodiče, případně osoby, které je nahrazují.

5. Je možné typ rodičovské dovolené později změnit na jiný?

Ne, volba je konečná. Samozřejmě, pokud si zvolíte dvouletou variantu a poté se rozhodnete zůstat s dítětem doma 4 roky, nikdo vám v tom nemůže zabránit, ale po 2 letech přestanete rodičovský příspěvek dostávat. Naopak, pokud si zvolíte variantu 4letou a po 2 letech se rozhodnete do zaměstnání vrátit, žádný doplatek, který by rozdíl mezi oběma variantami vyrovnával, vám vyplacen nebude.

6. Jak se změní výše rodičovského příspěvku v souvislosti s reformou těm, kdo ho začali pobírat před lednem 2008?

Matky, které již v letošním roce pobírají rodičovský příspěvek, obdrží ke konci roku formulář, ve kterém si budou muset znovu o příspěvek zažádat a zároveň si v něm zvolit variantu rodičovské podle nové úpravy.

Pokud bude dítěti prvního ledna méně než 22 měsíců, zůstávají pro matku otevřené všechny tři varianty. Když bude starší, začne matka po schválení příspěvku dostávat 7600 Kč měsíčně a volbu mezi 3a 4letou variantou bude muset učinit do 21. měsíce věku dítěte. Jestliže už bude v lednu dítěti více než 3 roky, bude matka nadále dostávat 3800 Kč měsíčně, jako je tomu u 4leté varianty po 21. měsíci věku.

7. Za jakých okolností si mohu při pobírání rodičovských příspěvků přivydělávat?

Během pobírání rodičovského příspěvku může být rodič výdělečně činný, zákon tuto činnost nijak neomezuje. Avšak po dobu své výdělečné činnosti musíte zabezpečit péči o dítě jinou zletilou osobou.

***

Spočítejte si Výši peněžité podpory v mateřství si můžete zjistit v kalkulačce na stránce http://www.mpsv.cz/cs/3311

O autorovi| Lada Kičmerová, redaktorka LN

Autor:

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!