Neděle 21. července 2024, svátek má Vítězslav
  • Premium

    Získejte všechny články
    jen za 89 Kč/měsíc

  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
130 let

Lidovky.cz

Chystá se revoluce v odborném školství

Česko

PRAHA Už za několik málo let se na středních odborných školách a učilištích bude vyučovat podle zcela nových osnov. Pilířem reformy, která tyto střední školy čeká, je nové rozdělení učebních a studijních oborů. Těch je nyní asi 800. Stát je však chce mezi sebou různě poslučovat tak, aby jich nakonec byly jen přibližně dvě stovky.

Slučovat se mají obory, které jsou si vzájemně příbuzné. To by mělo absolventům učilišť a odborných škol pomoci snáze najít práci. České odborné školství totiž zaměstnavatelé kritizují za to, že „vyrábí“ pouze úzce specializované absolventy. Ti pak musejí podstupovat náročné rekvalifikace, pokud mají dělat byť jen trochu jinou práci.

„Příkladem je třeba obor prodavač. Ten má nyní asi patnáct specializací, jako je prodej elektrotechniky nebo potravin. Tyto oblasti se nově sloučí do jednoho oboru prodavač, a studenti tak získají širší základ,“ říká Zoja Franklová z Národního ústavu odborného vzdělávání (NÚOV), který reformu připravuje. Dalším příkladem jsou třeba stavební učební obory. Ústav plánuje sloučit obory zedník, kamnář, obkladač a štukatér. Učni by pak na konci studia měli ovládat základy všech čtyř oborů s tím, že se mohou úžeji specializovat na jeden z nich. První školy by podle nových pravidel měly začít učit už v roce 2009.

Část ředitelů středních odborných škol však novinku kritizuje. Podle nich se některé obory slučují překotně a nelogicky. Obávají se také, že změna větší odbornost absolventů nezajistí.

Pokračování na straně 4

Dokončení ze strany 1

Podle předsedy Sdružení učňovského školství Petra Laciny je dobře, že se budou mezi sebou příbuzné studijní obory slučovat. Podle Laciny byla totiž nabídka studijních oborů „přebujelá“.

„Nejsem si však jist, jestli bylo nutné udělat až tak drastický zásah,“ říká Lacina. „Tato reforma také určitě nevyřeší to, co zaměstnavatelé od absolventů středních škol a učilišť očekávají, totiž odbornost,“ dodává Lacina.

Největším problémem chystané středoškolské reformy je však podle Laciny fakt, že stát školám nedá žádné peníze navíc.

„Je to reforma bez peněz. Školy mohou těžko reagovat na požadavek zaměstnavatelů, že by absolventi měli umět více cizích jazyků a lépe ovládat počítač, když učitelé za ty hodiny navíc nedostanou zaplaceno,“ říká Lacina.

Ředitelka Střední školy slaboproudé elektrotechniky v Praze Marcela Davídková reformu kritizuje zase za to, že některé obory se slučují příliš překotně. S tím, že české střední školství potřebuje změny, však souhlasí.

Ty se ale nebudou týkat jen slučování příbuzných oborů, ale také výuky. Střední školy se podobně jako školy základní, na kterých nyní reforma probíhá, už nebudou muset řídit státem danými osnovami. Do jejich tvorby by se měli zapojit také významní zaměstnavatelé v regionu, kde škola působí, aby výuka byla více provázaná s praxí. První školy začnou podle nových pravidel učit už v září za dva roky. Postupně se budou přidávat další.

Autor: