Středa 1. února 2023, svátek má Hynek
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet

Lidovky.cz

DOPISY REDAKCI

Česko

Orchestru FOK krach nehrozí

Ad LN–Metropole Praha 14. 11.: Orchestru FOK hrozí krach

Každý rozpočet je výsledkem složitých analýz a mnoha jednání, které jeden článek nemůže postihnout. Symfonický orchestr je „drahý špás“, a proto je správné důkladně prověřit využití veřejných peněz. FOK je dlouhodobě podfinancován a jeho finanční situace neodpovídá roli reprezentativního metropolitního tělesa. Platy vysokoškolsky vzdělaných a jedinečně talentovaných hudebníků jsou hluboko pod pražským průměrem, orchestr nemůže zvát špičkové umělce. Po dva roky o tom v čele s šéfdirigentem Jiřím Koutem přesvědčujeme našeho zřizovatele. Jednání s primátorem P. Bémem i radním M. Richtrem, která vedeme, jsou cestou k nápravě situace.

Prvním krokem bylo mimořádné navýšení příspěvku v letošním roce o chybějících 8,7 milionu korun. Orchestr dosáhne konečně vyrovnaného rozpočtu. Dále nepochybujeme, že už na rok 2009 bude navýšen rozpočet o potřebných 10 milionů. Ale to nejdůležitější je systémové řešení ekonomiky provozu orchestru. Řešení, které jasně určí možnosti vlastního financování a výši příspěvku v závislosti na tom, co město od orchestru očekává. Stejně jako ostatní příspěvkové organizace města projde FOK na počátku roku personálním a finančním auditem. Nepochybuji, že ukáže oprávněnost našich požadavků a bude základem k navýšení rozpočtu v přesně alokovaných částkách. Je pravda, že pokud by stávající situace přetrvávala, stal by se FOK nevýznamným regionálním tělesem. O tom však vůbec neuvažujeme. Sliby, které orchestr a Jiří Kout od pana primátora dostali, byly vždy splněny. Orchestru FOK krach opravdu nehrozí.

PhDr. Ilja Šmíd, ředitel Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK

Jak to opravdu je?

Ad LN 13. 11.: Reforma nejsou jen potraty

Se zájmem sleduji diskusi, jež se vede kolem zdravotních reformních zákonů, které má schválit vláda. Velmi mne ale mrzí, že se – aspoň podle toho, co se dozvídám z médií – všechny námitky či chvály opět scvrkávají na třicetikorunové poplatky, náhrady kloubů či dostupné vakcíny. Jako občana, rodiče a potenciálního pacienta mne zajímá, zda mají pravdu mí známí lékaři, kteří hovoří o podstatně závažnějších nejasnostech, jež podle nich v návrzích jsou. Dozvím se od někoho z ministerstva zdravotnictví, zda na těchto výhradách něco je?

Například na tom, že navrhované zákony obsahují vágní a zcela chybnou definici pojmu lege artis nebezpečnou pro pacienty a lékaře. Že jsou v nich povinná mlčenlivost a ochrana osobních údajů definovány nepřesně. Že zahrnují zcela chybnou a nedostatečnou definici neodkladných zdravotních služeb, která by mohla vážně poškodit pacienty. Případně že obsahují zrušení povinnosti každého občana poskytnout jinému první pomoc, a naopak zahrnují možnost provedení interrupce těhotné, která je nezletilá, proti její vůli. Dozvím se o tom něco?

Karel Pitel, Praha

Byla to povinnost

Ad LN 7. 11.: Zneuctili jim Kunderu

Osobně si myslím, že policejní protokol o Kunderově ohlášení neznámého člověka na koleji je pravdivý. Jsem mladší Kunderův vrstevník a pamatuji si, jaká byla situace v roce 1950. Kundera byl kolejním předákem a podobné ohlášení bylo jeho zákonnou povinností. Věděl, že o neznámém ví dost lidí a je pouze otázkou času, kdy bude udán a dopaden. V tom případě by trest za neohlášení byl asi dost krutý a myslím, že v jeho situaci by asi jen minimum hrdinů jednalo jinak.

Chápu, že se k ničemu nehlásí. Jako symbol protikomunistického boje si podobnou skvrnu (i když v jeho případě dost pochopitelnou) nemůže dovolit. Ostatně do LN píší protilevicové články lidé, kteří třeba své diplomní práce věnovali oslavě Rosy Luxemburgové… doc. Vít Micka, vit.micka@volny.cz

Logika silných větrů

Ad LN 14. 11.: Země byla krůček před...; Logika dle...

Výše uvedené články, týkající se téměř kritické situace v energetické síti, mě vyvedly z míry. Jak je průměrnému občanu známo ze základní školy z fyziky, není elektrická energie ve větší míře akumulovatelná (když nebereme v úvahu běžné baterie a akumulátory). Elektrický výkon jakékoliv elektrárny je statická připravenost zdroje dodávat do sítě elektrickou energii, je-li ze strany spotřebičů zájem. Nelze tedy „natlačit“ do sítě žádný výkon, není-li zajištěn odběr. Pokud nastalo přetížení české energetické sítě zvýšením přenášeného výkonu, rozhodně to nebylo silným větrem v Německu.

Napadá mě ještě jiné vysvětlení: možná že nějaká změna ve fyzice nastala a já jsem ji nepostřehl.

Josef Hrnek, teda.hrnek@quick.cz

Dopisy jsou redakčně kráceny. Své příspěvky posílejte do rubriky Názory na adresu LN, Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5 - Smíchov nebo e-mailem na adresu dopisy@lidovky.cz Nezkrácené znění dopisů a další ohlasy čtěte na www.lidovky.cz/dopisy