Čtvrtek 30. června 2022, svátek má Šárka
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet

Lidovky.cz

Nižší kvalifikace učitelů

Česko

Národní ekonomická rada vlády (NERV) představila seznam doporučení pro podporu konkurenceschopnosti České republiky v oblasti vzdělávání. Na tento výstup zareagovala senátorka Alena Gajdůšková (ČSSD). Ve svém článku v Parlamentních listech podrobuje nejen NERV, ale i celou vládu kritice za nedostatečnou snahu o podporu konkurenceschopnosti. Konkrétně kritizuje jedno z navrhovaných opatření, a sice návrh na snížení požadavků na minimální vzdělání pedagogů. Obává se, že by tento krok (spolu s dalšími opatřeními vlády v oblasti konkurenceschopnosti) vedl k odsunutí naší země mimo konkurenceschopnou Evropu.

Ponechme stranou obligátní výpady proti politickému konkurentovi, které nejsou založeny na reálných faktech - v sekci „Politici voličům“ zkrátka nejsou fakta nezbytně nutnou součástí sdělení. Podívejme se na samotné tvrzení, že návrh na snížení povinné kvalifikace učitelů „jde přímo proti další konkurenceschopnosti ČR“. Předně je třeba podotknout, že zmíněný návrh je jedním z mnoha (více než 60) obsažených ve zprávě NERV, a to ve značně rozpracované, a tedy poměrně nekonkrétní podobě.

Smyslem tohoto opatření je umožnit alternativní vstup do pedagogické profese i absolventům jiných oborů, než je učitelství. Jako možné způsoby realizace jsou navrhovány např. několikatýdenní pedagogické tréninky pro absolventy bakalářských programů nepedagogických škol nebo alternativní nástavbové programy, které byly s velkým úspěchem zavedeny ve Velké Británii a ve Spojených státech.

Situace tedy není taková, jak ji interpretuje senátorka Gajdůšková - totiž že NERV navrhuje, aby na školách všech stupňů vyjma prvního stupně ZŠ mohli učit „pouzí“ bakaláři. Naopak, cílem tohoto opatření má být přivedení odborníků do vzdělávacího systému. Opatření je založeno na předpokladu, že pro kvalitu vzdělávání není naprosto zásadní, jakého titulu učitelé dosáhli v oblasti pedagogiky (neboli formálně dosažené vzdělání přímo nekoreluje s kvalitou učitele). Předpokládá tedy, že existují i další charakteristiky, které mají na kvalitu vliv - zejména odborné zaměření učitelů a schopnost dobře učit.

Naproti tomu tvrzení paní senátorky je založeno na předpokladu, že rozhodujícím faktorem (jedinou exogenní proměnnou jejího modelu vzdělávacího systému) je dosažená kvalifikace učitelů.

Proti sobě tak stojí dvě tvrzení: a) kvalitu učitelů ovlivňuje jenom jejich dosažené (pedagogické) vzdělání a b) kvalitu učitelů ovlivňuje nejenom jejich dosažené vzdělání. Tato tvrzení se na první pohled liší jen minimálně. Také významově se liší daleko méně, než se senátorka Gajdůšková domnívá. Její reakce by byla adekvátní, kdyby výrok, na který reaguje, zněl: „Kvalitu učitelů neovlivňuje jejich dosažené vzdělání.“ To je ale nepřesná interpretace opatření obsaženého v materiálu NERV.

Obě strany tohoto „sporu“ tak nestojí proti sobě. Naopak stojí vedle sebe - jen jedna z nich se rozhlíží kolem sebe a snaží se zjistit, kde se opravdu nachází (a podle toho případně svou pozici přizpůsobit reálné situaci). Druhá jen stojí a je přesvědčená o správnosti svého stanoviska (a pohlíží jako na nepřítele na každého, kdo se její stanovisko pokusí byť jen zpochybnit, natožpak vyvrátit). Reakce senátorky Gajdůškové je proto založena na neporozumění a částečně i dezinterpretaci textu zprávy NERV.

***

S NADHLEDEM Smyslem tohoto opatření je umožnit vstup do pedagogické profese i absolventům jiných oborů, než je učitelství. Navrhovány jsou několikatýdenní pedagogické tréninky pro absolventy bakalářských programů.

O autorovi| JAN FÄRBER, Národohospodářská fakulta VŠE

Autor:

Nadané děti mají společné rysy. Rodiče to někdy nepoznají, říká expert Mensy

Premium Pouhá dvě promile populace – tedy jenom jeden člověk z pěti set – má IQ vyšší než 150. Zhruba každý padesátý má přes...

Cesta do Chorvatska 2022: Jak projet rozkopané Slovinsko a tankovat v Maďarsku

Premium Dobrá zpráva pro dovolenkáře mířící autem na Jadran. Cesta byla letos hladká, na nejrychlejší trase přes Vídeň, Graz...

Ekonomie hlouposti: počet hlupáků „v oběhu“ je vyšší, než si myslíte

Premium Hloupí lidé patří ekonomicky k nejnebezpečnějším. Za hloupé je třeba považovat ty, kteří škodí druhým i sobě samým. V...