9. ledna 2018 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Domov

OLAF o Čapím hnízdu: Utajili informace, porušení předpisů, může to být stíháno za podvod

Čapí hnízdo. | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy Čapí hnízdo. | foto:  Michal Šula, MAFRA

PRAHA Závěrečná zpráva Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) o šetření dotace pro Čapí hnízdo patří k nejsledovanějším dokumentům posledních dní a dotýká se premiéra. LN proto klíčové pasáže zveřejňují doslovně, v anglickém originále a neautorizovaném českém překladu.

OLAF k roli regionálního operačního programu Střední Čechy: „OLAF finds the approach of the managing authority in the assessment and approval of this project rather unusual and brings this fact to the attention of DG REGIO.“ 

Překlad LN: „OLAF shledává přístup řídicího orgánu při hodnocení a schvalování tohoto projektu spíše neobvyklým a upozorňuje Generální ředitelství REGIO na tuto skutečnost.“ 

OLAF k pochybením žadatele o dotaci na Čapí hnízdo: „OLAF is of the opinion that the persons concerned – the company IMOBA a.s. (legal successor of the beneficiary company Farma Čapí hnízdo a.s.) and its statutory representatives at time, Ms Jana Mayerová, born Nagyová, and Mr Josef Nenadál provided false information in the project application when they declared that the applicant company Farma Čapí hnízdo a.s. had not undergone any changes compared to the previous accounting period, which could have had an impact on the company’s SME qualification. Furthermore, by providing only a partial copy of the loan contract concluded with the Czech branch of the HSBC bank, representatives of the applicant company concealed information from national authorities which was of significant importace in the process of examining the qualification of the applicant for a SME support. These actions may be pursued by the national judicial authorities as a breach of Article 212 and 260 of the Czech Penal Code. The national judicial authorities could take into account information collected during the OLAF investigation in their further proceedings.“ 

Překlad LN: „OLAF je toho názoru, že dotčené osoby – společnost Imoba a.s. (právní nástupce zadotované společnosti Farma Čapí hnízdo a.s.) a její statutární zástupci v době podání žádosti, paní Jana Mayerová, roz. Nagyová, a Josef Nenadál, poskytli nepravdivé informace v žádosti o dotaci, když prohlásili, že žádající společnost Farma Čapí hnízdo a.s. v porovnání s předchozím účetním obdobím neprošla žádnými změnami, což by mohlo mít dopad na kvalifikaci coby malého a středního podniku. Dále tím, že poskytli pouze částečnou kopii úvěrové smlouvy uzavřené s českou pobočkou banky HSBC, zástupci žádající společnosti utajili před národními orgány informace, které měly značnou důležitost při zkoumání kvalifikace žadatele coby malého a středního podniku. Tyto aktivity mohou být stíhány národními orgány činnými v trestním řízení jako porušení paragrafů 212 a 260 českého trestního zákoníku. Národní orgány činné v trestním řízení by mohly vzít v úvahu informace získané během šetření úřadu OLAF při svých dalších krocích.“ 

A dále k chybám žadatele: „In given circumstances, it is OLAF’s view that preparation and implementation of the given project has been affected by numerous breaches of the national and EU legislation. These breaches may constitute basis for judicial proceedings governed by the respective provisions of the Czech Penal Code on subsidy fraud and damage to the EU financial interests.“ 

Překlad LN: „Za daných okolností je OLAF toho názoru, že příprava a realizace daného projektu byly ovlivněny porušováním vnitrostátních a evropských právních předpisů. Tato porušení mohou být základem pro soudní řízení upravené příslušnými ustanoveními českého trestního zákoníku o dotačním podvodu a poškozování finančních zájmů EU.“

Lidové noviny

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!