Neděle 26. března 2023, svátek má Emanuel
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet

Lidovky.cz

Osladíme to Evropě kulturou?

Česko

Česká republika se v roce svého předsednictví EU může představit jako kulturní velmoc

PRAHA Vlednu přivítáme v Národním divadle slavnou Comédie Francaise, čímž u nás vyvrcholí Francouzská sezona. Pokud jde o kulturu, Francie své předsednictví Evropské unie v zemi, které předá pomyslné žezlo, využila beze zbytku. Nabídla během roku přes padesát akcí a mezi nimi hostování, která se stala skutečnou událostí, jako například Galantní Indky v podání souboru Les Arts Florissant. Program rozhodně nebyl snůškou toho, co je právě na skladě a na co lze přilepit kýženou nálepku a poslat dál. Dokáže také Česká republika při stejné příležitost představit svou kulturu originálně a ve správných proporcích? Česká centra uspořádají přes sedm set akcí Jolana Součková, vedoucí programového oddělení Českých center, říká, že je připraveno přes sedm set akcí v celém světě, včetně tří center v zámoří. „Nejde jen o české předsednictví Evropské unie, ale v roce 2009 to také bude dvacet let od pádu železné opony. Takže vznikly projekty dvojího druhu. Pokud jde o reflexi minulosti, jednou z profilových akcí bude neobvyklým způsobem adjustovaná výstava ilustrací a textů doprovázejících knihu Petra Síse Zeď aneb Jak jsem vyrůstal za železnou oponou nebo výstava Revoluční plakát 1989. Snažili jsme se také představit vývoj českého umění právě za posledních dvacet let, šlo nám o to v co nejširším žánrovém rozpětí ukázat, jaké podoby má naše současné umění,“ vysvětluje.

Součková zdůrazňuje, že dramaturgie nechtěla ve výběru projektů jít známou konvenční cestou a nabízet jen ověřené artefakty jako třeba české sklo. „Hledali jsme témata, která jsou nová a skutečně zaujmou. Takhle vznikla třeba výstava mapující nejmladší generaci české animace Pět statečných famáků nebo Noc literatury, cyklus čtení z české i světové beletrie,“ dodává.

V oblasti hudby budou důležitou součástí koncerty k uctění 50. výročí úmrtí Bohuslava Martinů, které se odehrají v deseti světových metropolích. Do ciziny se podívá také interaktivní expozice Petra Nikla Orbis pictus – brána do světa lidské fantazie a expozice současného českého designu. Architektura bude zastoupena projektem Český architektonický kubismus 1911–1914 v Tokiu, Madridu a Stockholmu a výstavou New Face of Prague v Berlíně a Drážďanech. Díla 120 nejlepších českých fotografů se představí v expozici Jeden den v ČR.

Zatímco Česká centra zareagovala poměrně pružně a připravila široce koncipovaný kvalitní program, ministerstvo kultury se vydalo cestou, jakou známe již z jiné kulturní akce Praha – evropské město kultury roku 2000. Navzdory masivní publikaci, v níž se zřejmě vyznají jen její sestavovatelé, dodnes není jasné, kolik peněz spolkla a jaký byl její přínos, v každém případě se do ní zařadily snad všechny kulturní podniky metropole.

Ministerstvo nyní u příležitosti našeho předsednictví zčásti postupuje stejně a v seznamu kulturních podniků, které se budou konat v tuzemsku, najdeme prakticky všechny důležité festivaly, z nichž některé existují léta. A další běžné záležitosti, které by se nepochybně konaly bez ohledu na to, zda Česká republika předsedá Evropské unii, či nikoliv. Dramaturgie zahraničních podniků je zajímavější – zejména Izraelsko-česká sezona s hostováním Národního divadla v Tel Avivu nebo Okno do českého loutkářství v Rakousku, které zahrnuje hostování špičkových scén od libereckého Naivního až po Drak. A také řada výstav, jež připravilo Uměleckoprůmyslové museum, které je bezkonkurenčně nejagilnější, což je vzhledem k Národní galerii také pozoruhodné. Ta ovšem již roky o styk se zahraničním zájem nemá.

Některé akce v ministerském seznamu se kryjí s Českými centry, ale z celkového výčtu lze usuzovat, že tuto státní instituci export současného umění příliš nezajímá, konzervativně dává přednost historickým expozicím a ověřeným jménům, což je poněkud nešťastné a disproporční.

***

Vybrané projekty Českých center

Orbis Pictus Petra Nikla Cirkus totality – Opona – umění před rokem '89 Martinů revisited Petr Sís – Zeď aneb Jak jsem vyrůstal za železnou oponou Český architektonický kubismus 1911–1914 Jeden den v ČR. Česká fotografie Viktor Kronbauer: Pětice vybarvených – divadelní fotografie Noc literatury Výstava Josef Čapek Výstava Alfons Mucha Rok 68–89 fotografická výstava Dany Kyndrové Back to the Future Festival Apres 89

Autor: